• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide6.jpg
 • meot_slide7.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide12.jpg
 • meot_slide13.jpg

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Tisztelt Tagegyházaink, Támogatóink, Hitéleti partnereink, Híveink!

Az adatvédelmi jogszabályok legújabb változásával, az átláthatóság, a magán- és hitélet védelme kötelező érvényű a Magyarországi Egyházak Ökumenikus  Tanácsának Szövetsége („MEÖT”, címe: H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.) számára.

Az európai és magyar adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, az Ön személyes adatainak biztonságára vonatkozó felelősségünket kötelező érvényűnek tartjuk.

Elkötelezetten védjük és kezeljük a személyes adatait és átláthatóvá tesszük, hogy milyen információkat gyűjtünk Önről, és mire használjuk azokat.

Kérjük, hogy válaszlevélként a jelen levelünket elegendő visszaküldenie a „válasz” és „küldés” opcióra kattintva, mellyel egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége (MEÖT) továbbra is kezelhesse az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően.

Adatvédelmi szabályzatunkról, olvassa el a honlapunkon található  Adatvédelmi Tájékoztatót/Irányelveket.

Őszinte tisztelettel,

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár

Adatvédelem pdf letöltése

Adatvédelmi tájékoztató letöltése

Húsvéti üzenet 2018


Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa


„… valóban feltámadt az Úr …” (Lk 24,34)


Húsvét ünneplése esztendőről esztendőre arról tanúskodik, hogy Isten az élet oldalán áll. Egyházára bízta azt a hírt, hogy a keresztre feszített Jézus harmadnapon feltámadt. Így lett a Betlehemben született, a Golgotán keresztre feszített és a harmadik napon feltámadott Jézus a Krisztus, a mi Urunk és Megváltónk. Elmondhatjuk az Egyház Szentírásra alapozott bizonyságtételeként, hogy Jézus szerzett nekünk is bűnbocsánatot a kereszten, s feltámadásával legyőzte a bűn és a halál hatalmát.
Tapasztaljuk, hogy Isten népét ezen a húsvéton is körül veszi a világban uralkodó bűn, erőszak és halál. Tudjuk, hisszük és valljuk azonban a világ keresztyénségével együtt, hogy a mi Urunk az élő Jézus Krisztus, aki megváltotta és magáénak tudja népét. Így költözhet be Isten népe szívébe és életébe a nyugalom és boldogság, mert Jézus él!
Az egyház népe abban bízhat, hogy az élő Jézus Krisztus nem hagyja magára. Az ige hangzik. Ez által is a kereszténység, mint Isten népe, de a keresztény is, mint Isten gyermeke napról napra átélheti és megtapasztalhatja: milyen fontos az élet, mert az élet Jézusé, s aki Jézusé, azé az élet is!
Isten áldásaként ezt a tudást, ismeretet, hitet és vallomást kívánjuk megélt tapasztalatként minden keresztényember életébe. Azért hisszük ennek fontosságát, mert ez ad nyugalmat, s ez sugároz boldogságot: Jézus Krisztus él, s vele él az Egyház.

Húsvét, 2018.

Dr. Veres András s.k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


Steinbach József s.k.
elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa


Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

 

 

1% felajánlása a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége részére

18396041-1-43

 

VDB Nyílt bizottsági ülés 2018.04.16.

 

Kedves Testvérek!

Változó világunkban igen jelentős kihívásnak lehetünk tanúi az elmúlt néhány év óta. A migrációval összefüggésben felmerülhet bennünk a kérdés, hogy az iszlám mennyire terjeszkedik a világban, és hogyan hat a kereszténységre? A napi hírek is arról szólnak, hogy a közel-keleti keresztények üldözése egyre fokozódik. Sokan pusztán vallásuk miatt kénytelenek elhagyni otthonukat. Mivel számoljon a kereszténység?

Meghívott előadónk: Horváth-Sántha Hanga, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Az előadás címe: A migráció vallási aspektusai.

Tisztelettel hívjuk és várjuk nyílt bizottsági ülésünkre, melyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi Dialógus Bizottsága szervez 2018. április 16-án, hétfőn 10:30-tól a MEÖT Székház (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.) első emeleti Tanácstermében.

Plakát letöltése: pdf / jpg

 

 

Plakát letöltése: pdf, jpg

 

 

Ökumenikus Imahét 2018

Kedves Testvérek!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2018. január 21. és 28. között szervezi az Ökumenikus Imahetet.

Az országos nyitó istentisztelet 2018. január 21-én, vasárnap 19:00 órakor lesz a Szent István-bazilikában. Igét hirdet Dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. A liturgiában szolgálnak a MEÖT tagegyházainak vezetői.

Áldást és imádságot mond Főtisztelendő Dr. David Hamid anglikán segédpüspök, valamint Főtisztelendő Paul Sayah, pátriárkai vikárius, a maronita pátriárka külügyi vezetője. Az istentiszteleten részt vesz Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége elfogadta tavaly, hogy az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja 2018-tól az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen.

Az Ökumenikus Imahéthez Isten áldását kívánom az imahét központi igéjével: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”/ Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)


Mindenkit szeretettel várunk!

Steinbach József elnök

Dr. Fischl Vilmos  főtitkár

 

Az Imahét letölthető füzete: pdf

Letöthető meghívó: pdf

Az Imahét letölthető liturgiája: doc / pdf

 

Milyen legyen Európa jövője?

2017. november 22-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága ülést tartott, melynek apropója az Európai Egyházak Konferenciája által írt – „Milyen legyen Európa jövője?” - nyílt levélre való válaszadás volt.  

 Reflexió a CEC nyílt levelére: „Milyen legyen Európa jövője?”  - letölthető dokumentum

 Angol nyelvű reflexió a CEC nyílt levelére: „Milyen legyen Európa jövője?” - letölthető dokumentum

 

 

Virágokkal emlékeztek a Reformáció parkban


Budapest – Hagyományosan minden év október 31-én a Fasorban lévő Reformáció parkban megemlékezést tartanak a reformáció hónapja zárásaként. Idén is a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezte az alkalmat, amelyen az evangélikus, református, anglikán és pünkösdi gyülekezetek vezetői osztottak áldást.


Nagy öröm volt idén az is, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának képviseletében Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész bemutatta azt a táblát, amely a magyaron kívül angol és német nyelven is leírja, hogy ez a park miért jött létre és mit jelent a négy Solát ábrázoló szobor a közepén.

 


Dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára beszédében felvetette azt a provokatív kérdést: mit kezdjünk ma a reformációval?
„A reformációra való emlékezés nem mentes az emlékezések és a közösségi emlékezet általános természetétől. Kihívást jelent - mondta. - A kihívás pedig nem kevesebb, mint az, hogy meg kell fogalmazni a mának, mi is a reformáció üzenete. Ez az üzenet legalább annyira szól az emlékezőről, mint az emlékezet tárgyáról. A kérdés az, hogy ma a reformáció kapcsán vajon milyen érvényes üzenettel lehet a nagyvilág elé állni?” - vetette fel.
A főtitkár kifejtette, hogy a reformáció ma európai ügy. „A szerepe, jelentősége messze túlnő a szorosan vett vallási- és egyháztörténeti kereteken. A reformáció nem egy vallási szubkultúra ügye és nem lehet úgy beszélni róla, hogy ne érintsük benne Európát. De mi lehet a reformáció érvényes üzenete a mai Európa számára?” - kérdezte a főtitkár, aki megemlékezett arról is, hogy a reformáció szakadást okozott az akkori nyugati kereszténységen belül és bár 1054-ben a nyugati és a keleti egyház már kettészakadt, ez a második szakadás újrarajzolta a törésvonalakat.
„A reformátorok nem akartak új egyházat létrehozni, csupán meg akarták reformálni az akkori egyházat. Az a katolikus egyház teljesen más volt, mint ma, de az a reformátori egyház, amely akkor kialakult, teljesen más, mint ma a reformáció egyházai” - tette hozzá.
„A mostani megemlékezést nagyban érintheti az a tény, hogy miközben a reformációt követő egyházszakadás nyomán a felekezetek nagyrészt egymással szemben határozták meg önmagukat, addig mára a helyzet a szekularizáció következtében totálisan megváltozott. Előállt egy új önértelmezési keret, amelyben a  keresztyénség egésze képvisel egy identitáshagyományt a világnézeti sokféleség társadalmában. Ebben a helyzetben a régi felekezeti alapú keresztyén önmeghatározások részben az érvényüket vesztik, hiszen előállt egy új viszonyítási pont, mégpedig a többségében nem keresztény világnézeti környezet. A megújulásról szóló üzenet tartalma tehát az lehet a mai Európa számára, hogy nincs megújulás az eredetihez való folytonos visszatérés nélkül. Adja Isten, hogy önértelmezésünk forrása ma se legyen más, csak a Biblia” - zárta gondolatait a főtitkár.

 
Az alkalmon református és evangélikus iskolák diákjai szolgáltak. Áldással és virágok elhelyezésével ért véget az ünnep.


Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Forrás: http://xn--evanglikus-f7a.hu/viragokkal-emlekeztek-reformacio-parkban

 

Joomla templates by a4joomla