• fruits.gif
  • meot_slide.jpg
  • meot_slide1.jpg
  • meot_slide2.jpg
  • meot_slide3.jpg
  • meot_slide4.jpg
  • meot_slide6.jpg
  • meot_slide8.jpg

 

1% felajánlása a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége részére

18396041-1-43

 

Dr. Fischl Vilmos állami kitüntetésben részesült

  

 

Kedves Testvérem!

 
Örömmel adok hírt arról, hogy a MEÖT főtitkára, dr. Fischl Vilmos állami kitüntetésben részesült.

Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Dr. Fischl Vilmos főtitkárunk számára.

E magas állami kitüntetést Balog Zoltán miniszter adta át a Pesti Vigadóban, március 15-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából, azért, mert dr. Fischl Vilmos, a MEÖT immár második ciklusú  főtitkáraként az ökumené ügyét, közös céljainkat és értékeinket az Állam számára is építő módon képviselte.

Főtitkár Úrnak imádságos szívvel gratulálunk, köszönjük odaadó szolgálatait, életére, további szolgálataira Urunk gazdag áldását kérjük!

 
"Tudom, kinek hiszek!" (2Timóteus 1,12)


Steinbach József, püspök, a MEÖT elnöke

 

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnökségének sajtóközleménye a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása kapcsán

A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe nagypéntek, amikor Jézus Krisztus megváltói tettére emlékezünk, aki az egész emberiségért vállalta a golgotai kereszthalált. Nagypéntek nélkül értelmetlen a húsvéti feltámadás üzenete. Ha nem állunk meg mi keresztények Jézus keresztjének közelében, akkor nem érkezünk meg a húsvéti üres sírhoz sem. Éppen a reformáció 500. évében a magyar kormány és a parlament részéről gesztus értékű volt nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása. Bízunk abban, hogy a parlament döntése, amellyel nagypéntek ünnepét munkaszüneti nappá nyilvánította, segíti a keresztyén hitünkhöz és értékeinkhez való ragaszkodásunk megszilárdulását. 

 

Steinbach József - elnök

Dr. Fischl Vilmos - főtitkár

 

 

Nyílt bizottsági ülés

Kedves Testvérek!

Törökország szerepe Európa és Ázsia határán napjainkban egyre inkább felértékelődik. A túlnyomórészt muszlim országban keresztények és zsidók is élnek. Az együttélés konfliktusokkal és feszültséggel is jár. Ezekben és az országgal, Európához való viszonyával kapcsolatos egyéb kérdésekben is segít eligazodni az előadás. 

Meghívott előadónk: Dr. Hóvári János, volt ankarai nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki „Törökország Európa és Ázsia határán és ennek vallási, politikai és nemzetközi háttere – a vallásszabadság kérdése” címmel tart előadást.

Tisztelettel hívjuk és várjuk nyílt bizottsági ülésünkre, melyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi és Dialógus Bizottsága szervez 2017. április 19-én, szerdán 10:30-tól a MEÖT Székház (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.) első emeleti Tanácstermében.

 

Dr. Fischl Vilmos

főtitkár

Plakát letöltése: pdf

 

 

Egyház és Reformáció

 

Plakát letöltése: pdf

 

 


A MEÖT sajtóközleménye az autobusztragédia kapcsán 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) Elnöksége mély megrendüléssel fogadta a Szinyei Merse Pál Gimnázium veronai autóbusz-balesetének hírét. Osztozunk a gyászolók fájdalmával és csatlakozunk a Magyar Kormány által hétfőre meghirdetett nemzeti gyásznaphoz. Felkérjük a gyülekezeteket, hogy vasárnap az ökumenikus imahét záró napján és az istentiszteleteken is emlékezzenek meg imádságaikban a tragikus eseményről. "Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vígasztal minket." 2Kor 1,4

 

Steinbach József elnök

Dr. Fischl Vilmos főtitkár

 

 

A megbékélésért imádkoztak

2017. január 16., hétfő 

Az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletének résztvevői a reformáció indulásának ötszázadik évfordulójáról is megemlékeztek a budapesti Kálvin téri református templomban január 15-én.

A liturgiában a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak elöljárói szolgáltak, részleteket olvasva fel a Lutheránus–Római Katolikus Egység Bizottsága 2013-as – tavaly óta magyarul is elérhető – A szembenállástól a közösségig című tanulmányából, amely kijelenti: „…amikor a keresztyének emlékeznek azokra az eseményekre, amelyek kialakították egyházaik sajátos formáját, nem szeretnék ezt egymás nélkül tenni. Amikor emlékezünk a reformáció kezdetére, a keresztségünket vesszük komolyan”, mert „a protestánsok és a katolikusok hite olyan sok ponton közös, hogy közösen adhatnak … hálát”. Az is elhangzott, hogy a közös emlékezés mellett „egyaránt helyet kell adni a hibák és vétkek feletti fájdalom, a személyekhez és az emlékezés tárgyát alkotó eseményekhez kötődő bűnök és bűnbánat megélésének”.

Tovább

Ökumenikus Imahét 2017

Kedves Testvérek!

Az Ökumenikus Imahét 2017. január 15-22 között lesz. Az imahét anyagát a németországi keresztyén testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20

A országos ünnepi nyitó istentisztelet a Kálvin téri református templomban lesz 2017. január 15-én, vasárnap 18 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond Szent beszédet és igét hirdet Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői.


Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár

 

Imahét letölthető füzete: pdf

Az Imahét letölthető liturgiája: docx / pdf 

Letöthető meghívó: docx

 

Joomla templates by a4joomla