• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide6.jpg
 • meot_slide7.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide12.jpg
 • meot_slide13.jpg

A vallási közösségek biztonsági helyzete egy változó világban

 

Kedves Testvérek!


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciát szervez „A vallási közösségek biztonsági helyzete egy változó világban” címmel, 2018. június 11-én hétfőn 10:00 órakor a Központi Papnevelő Intézetben(1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7.).

Amennyiben van kedve eljönni szeretettel várjuk!

 

Meghívó letöltése: docx

 

A nő szakralitása c. konferencia-kötet könyvbemutatója


Budapest, Párbeszéd Háza,
Matteo Ricci terem,
2018. június 1. 16-18 óra

A 2017. nov. 25-én Budapesten, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen A nő transzcendenciája címmel rendezettökumenikus konferencia előadásainak összefoglalója

Az urschallingi Szentháromság

A kötetet bemutatja:
Dr. Cselényi István Gábor
görögkatolikus lelkész,
emeritus professzor

Meghívó letöltése: rtf

 

 

Ökumenikus találkozó

 

Minden hónap harmadik vasárnapján, 17,30 órakor ökumenikus találkozóra; istentiszteletre és előadásra várjuk az érdeklődőket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában / 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3./, a földszinti tanácsteremben: az Egyház egységéért - az év egészében.

A június 17-i előadás témája: Egy balatonfelvidéki evangélikus gyülekezet a  XXI. században / Szakos Csaba ev. lelkész /.

A teljesliturgiájú, euharisztikus / úrvacsorai / istentisztelet  igéje: Rm,3,21-24 / /. Az Úr Jézus Teremtői valósága és Megváőltótol megnyerhető igazsága /

Szeretettel várjuk a korábbi farkasrétieket, a volt KÖT, a Fokolare, az Ökume-nikus Lelkészkonferencia valamint az IEF tagjait és érdeklődő barátait is.

/ Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend /


Meghívó letöltése: doc

   

A női princípium és a család misztériuma.  

Debrecen, DAB, 2018. május 11.

Ökumenikus konferencia

 

„Férfinak és nőnek teremtette őket.” Ter 1,27

Mit jelent ez a nő-eszményre, a férfi-nő kapcsolatra, a családra

és az Ősképmásra  vonatkozólag?

 

De. 11 Megnyitó: Gesztelyi Tamás prof. emeritus, a Bölcseleti, Művészet- és Vallástudományi Szakbizottság elnöke

Moderátor: Deme Tamás egyetemi docens, a Sándor Kör elnöke

11.10 Cselényi István Gábor prof. emeritus, PPKE: A Lélek-Anya hipotézise

11.40  Varga Gyöngyi egyetemi docens, EHE: Az Örökkévaló anyai arca: Hóseás 11 teológiai kihívásai    

12  Kérdések

12.20 Szünet

Moderátor: Kovács Ábrahám, a Bölcseleti, Művészet- és Vallástudományi Szakbizottság titkára

13 Gesztelyi Tamás: A Nagy Anya tisztelete az őskorban

13.20 Szabó Ferenc SJ, a Távlatok főszerkesztője: Az Örök Női

13.40 Deme Tamás egyetemi docens, művelődéskutató: A nő szakralitása

14 Szabó Tünde jogász, menedzser: Sziénai Szent Katalin társadalmi fellépése és szakralitása, a nő középkori európai társadalomban betöltött szerepe tükrében

14.20 Szünet

Moderátor: Cselényi István Gábor

14.40 15 Keresztesné Várhelyi Ilona irodalmi muzeológus: Katolikus szemléletváltás:  a nők helyzete az Egyházban a II. Vatikáni Zsinat után

15 Engler Ágnes egyetemi docens, családkutató: A nő, mint a család ereje és lelke

15. 20  Joób Emese, a gödöllői Fr. Chopin Zenei AMI népzene tanszak vezetője, énekes előadó: Jelenti magát Jézus

15.40  Fórum

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

 

Plakát letöltése

 

 

Ökumenikus találkozó

Minden hónap harmadik vasárnapján, 17,30 órakor ökumenikus találkozóra; istentiszteletre és előadásra várjuk az érdeklődőket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsteremben: az Egyház egységéért - az év egészében. Az április 15-i előadás témája: „ Egy református falú a XXI. században „

/Czunyi Kenyeres József ref. lelkész/.

A teljes liturgiájú, euharisztikus / úrvacsorai / istentisztelet  igéje: I. Tim. 2,4,

/ Mindenki jusson el az igazság ismeretére  /. 

Szeretettel várjuk a korábbi farkasrétieket, a volt KÖT, a Fokolare, az Ökumenikus Lelkészkonferencia valamint az IEF Magyar Régiójának a tagjait és érdeklődő barátait is.

 / Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend / 

 

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2017. december 6-án, szerdán 15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlését. 

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában az idei év Ökumenikus Imahét központi igéjét vette alapul: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt”. (2Kor 5,14)

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A Szociáletikai Bizottság a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen megszervezte és megtartotta tudományos konferenciáját „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” címmel, valamint kiemelte, hogy jelenleg éppen zajlanak a konferencia-kötet szerkesztési munkálatai. A Szociáletikai Bizottság az év elején egy másik konferenciát is tartott „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” címmel, ebből is készül egy kötet, amelynek várható megjelenés ideje a jövő évben lesz. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját: „Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (Jn 20, 21). Az egyház /gyülekezet/, mint missziói közösség címmel, melyen Bijoy Koshi vendégelőadó szolgált. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle ebben az évben a Reformáció 500. évfordulója alkalmából egy háromnyelvű (angol, német, magyar) lapot adott ki. Májusban reformációi „mini” konferenciát is szervezett, ezen az eseményen elhangzott előadások anyaga szintén belekerült a Theologiai Szemle 2017/3-as számába. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. Májusban „Egyház és Reformáció” címmel konferenciát is szervezett, melynek különlegessége volt, hogy a színvonalas előadások között zenei betétek is voltak. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítse, idén a Magyarországi Bahá'í Közösséget látogatta meg. Az Ifjúsági bizottság idén is megtartotta a Pünkösdi Zenés Vigíliát, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadást tartott „Egyház és állam kapcsolata” címmel. A helyettes államtitkár előadásában a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy miért fontos az, hogy az állam támogassa az egyházat. Helyettes államtitkár úr szerint azért, mert az egyházak jelentik a - keresztényi alapokon nyugvó - jogfolytonosságot, amire az állam épül.  Az egyházak olyan szilárd alapot jelentenek, amire lehet jogállamiságot építeni, amiben van erkölcs. Az egyházak nem csak hitéleti feladatokat látnak el, hanem közfeladatokat ellátó intézmények, közösségmegtartó intézmények. Helyettes Államtitkár úr kiemelte, hogy az elmúlt években 1500 templom, plébánia, paroka felújítása történt meg és 89 új templom vagy kápolna építésére került sor. Államtitkár úr többször hangsúlyozta, hogy az egyházak közösségszervező és megtartó erőt jelentenek a hitéleti és közfeladatok ellátásban és a közösségszervező munkában, nemzetiségi megtartó erő az egyház. Ahhoz, hogy a falvak, a városok jobb körülmények között tudjanak élni, ehhez sokat hozzátesznek az egyházak.

Ezt követően az Elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.    

A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2017-es évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották. 

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta, a pénzügyi tájékoztatást és elfogadta a 2018. évi költségvetést valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2018 tavasz és az ősz folyamán, és kiemelte, hogy jövőre újra lesz Reformációi Gálaest az Uránia Nemzeti Filmszínházban, melynek időpontja 2018. október 21-én, vasárnap lesz.  

 

MEGHÍVÓ

 

„VALLÁS, VALLÁSSZABADSÁG ÉS VALLÁSI SZÉLSŐSÉGEK A JOGALKOTÁS TÜKRÉBEN” WORKSHOP

A „Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport” szervezésében megrendezésre kerülő  

Workshop időpontja:  2017. december 07. 10:00

Workshop helyszíne:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem

Program letöltése: pdf

 

 

MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszéke
és a Sándor Kör Ökumenikus Pedagógiai Műhely
meghívja Önt

A szofiológia útjai II., A nő transzcendenciája
szimpóziumra

Időpont: 2017. november 25.
Helyszín: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 3.
Helyszín: EHE, kápolna

Meghívó és részletes program letöltése: docx

 


Keresztény-Zsidó Társaság - KZST
Elnökségi Ülés

2017. november 20. hétfő 10-12 h.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Központja - MEÖT
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.
*
Megnyitó:
FISCHL VILMOS
főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

BEER MIKLÓS
váci megyéspüspök - társelnök, KZST

HEISLER ANDRÁS
elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - KZST társelnök
*
Előadás:
AZBEJ TRISTAN
az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár
IZRÁELTŐL NIGÉRIÁIG
*
A Reformáció Évfordulójáról:
FABINY TAMÁS
evangélikus püspök – KZST ügyvezető elnök
*
REFERÁTUMOK, HOZZÁSZÓLÁSOK

Zárszó:
SZÉCSI JÓZSEF – főtitkár, KZST 

Joomla templates by a4joomla