• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2017. december 6-án, szerdán 15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlését. 

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában az idei év Ökumenikus Imahét központi igéjét vette alapul: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt”. (2Kor 5,14)

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A Szociáletikai Bizottság a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen megszervezte és megtartotta tudományos konferenciáját „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” címmel, valamint kiemelte, hogy jelenleg éppen zajlanak a konferencia-kötet szerkesztési munkálatai. A Szociáletikai Bizottság az év elején egy másik konferenciát is tartott „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” címmel, ebből is készül egy kötet, amelynek várható megjelenés ideje a jövő évben lesz. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját: „Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (Jn 20, 21). Az egyház /gyülekezet/, mint missziói közösség címmel, melyen Bijoy Koshi vendégelőadó szolgált. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle ebben az évben a Reformáció 500. évfordulója alkalmából egy háromnyelvű (angol, német, magyar) lapot adott ki. Májusban reformációi „mini” konferenciát is szervezett, ezen az eseményen elhangzott előadások anyaga szintén belekerült a Theologiai Szemle 2017/3-as számába. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. Májusban „Egyház és Reformáció” címmel konferenciát is szervezett, melynek különlegessége volt, hogy a színvonalas előadások között zenei betétek is voltak. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítse, idén a Magyarországi Bahá'í Közösséget látogatta meg. Az Ifjúsági bizottság idén is megtartotta a Pünkösdi Zenés Vigíliát, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadást tartott „Egyház és állam kapcsolata” címmel. A helyettes államtitkár előadásában a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy miért fontos az, hogy az állam támogassa az egyházat. Helyettes államtitkár úr szerint azért, mert az egyházak jelentik a - keresztényi alapokon nyugvó - jogfolytonosságot, amire az állam épül.  Az egyházak olyan szilárd alapot jelentenek, amire lehet jogállamiságot építeni, amiben van erkölcs. Az egyházak nem csak hitéleti feladatokat látnak el, hanem közfeladatokat ellátó intézmények, közösségmegtartó intézmények. Helyettes Államtitkár úr kiemelte, hogy az elmúlt években 1500 templom, plébánia, paroka felújítása történt meg és 89 új templom vagy kápolna építésére került sor. Államtitkár úr többször hangsúlyozta, hogy az egyházak közösségszervező és megtartó erőt jelentenek a hitéleti és közfeladatok ellátásban és a közösségszervező munkában, nemzetiségi megtartó erő az egyház. Ahhoz, hogy a falvak, a városok jobb körülmények között tudjanak élni, ehhez sokat hozzátesznek az egyházak.

Ezt követően az Elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.    

A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2017-es évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották. 

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta, a pénzügyi tájékoztatást és elfogadta a 2018. évi költségvetést valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2018 tavasz és az ősz folyamán, és kiemelte, hogy jövőre újra lesz Reformációi Gálaest az Uránia Nemzeti Filmszínházban, melynek időpontja 2018. október 21-én, vasárnap lesz.  

 

Joomla templates by a4joomla