• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

 

Plakát letöltése

 

 

Ökumenikus találkozó

Minden hónap harmadik vasárnapján, 17,30 órakor ökumenikus találkozóra; istentiszteletre és előadásra várjuk az érdeklődőket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsteremben: az Egyház egységéért - az év egészében. Az április 15-i előadás témája: „ Egy református falú a XXI. században „

/Czunyi Kenyeres József ref. lelkész/.

A teljes liturgiájú, euharisztikus / úrvacsorai / istentisztelet  igéje: I. Tim. 2,4,

/ Mindenki jusson el az igazság ismeretére  /. 

Szeretettel várjuk a korábbi farkasrétieket, a volt KÖT, a Fokolare, az Ökumenikus Lelkészkonferencia valamint az IEF Magyar Régiójának a tagjait és érdeklődő barátait is.

 / Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend / 

 

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2017. december 6-án, szerdán 15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlését. 

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában az idei év Ökumenikus Imahét központi igéjét vette alapul: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt”. (2Kor 5,14)

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A Szociáletikai Bizottság a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen megszervezte és megtartotta tudományos konferenciáját „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” címmel, valamint kiemelte, hogy jelenleg éppen zajlanak a konferencia-kötet szerkesztési munkálatai. A Szociáletikai Bizottság az év elején egy másik konferenciát is tartott „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” címmel, ebből is készül egy kötet, amelynek várható megjelenés ideje a jövő évben lesz. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját: „Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (Jn 20, 21). Az egyház /gyülekezet/, mint missziói közösség címmel, melyen Bijoy Koshi vendégelőadó szolgált. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle ebben az évben a Reformáció 500. évfordulója alkalmából egy háromnyelvű (angol, német, magyar) lapot adott ki. Májusban reformációi „mini” konferenciát is szervezett, ezen az eseményen elhangzott előadások anyaga szintén belekerült a Theologiai Szemle 2017/3-as számába. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. Májusban „Egyház és Reformáció” címmel konferenciát is szervezett, melynek különlegessége volt, hogy a színvonalas előadások között zenei betétek is voltak. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítse, idén a Magyarországi Bahá'í Közösséget látogatta meg. Az Ifjúsági bizottság idén is megtartotta a Pünkösdi Zenés Vigíliát, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadást tartott „Egyház és állam kapcsolata” címmel. A helyettes államtitkár előadásában a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy miért fontos az, hogy az állam támogassa az egyházat. Helyettes államtitkár úr szerint azért, mert az egyházak jelentik a - keresztényi alapokon nyugvó - jogfolytonosságot, amire az állam épül.  Az egyházak olyan szilárd alapot jelentenek, amire lehet jogállamiságot építeni, amiben van erkölcs. Az egyházak nem csak hitéleti feladatokat látnak el, hanem közfeladatokat ellátó intézmények, közösségmegtartó intézmények. Helyettes Államtitkár úr kiemelte, hogy az elmúlt években 1500 templom, plébánia, paroka felújítása történt meg és 89 új templom vagy kápolna építésére került sor. Államtitkár úr többször hangsúlyozta, hogy az egyházak közösségszervező és megtartó erőt jelentenek a hitéleti és közfeladatok ellátásban és a közösségszervező munkában, nemzetiségi megtartó erő az egyház. Ahhoz, hogy a falvak, a városok jobb körülmények között tudjanak élni, ehhez sokat hozzátesznek az egyházak.

Ezt követően az Elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.    

A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2017-es évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották. 

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta, a pénzügyi tájékoztatást és elfogadta a 2018. évi költségvetést valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2018 tavasz és az ősz folyamán, és kiemelte, hogy jövőre újra lesz Reformációi Gálaest az Uránia Nemzeti Filmszínházban, melynek időpontja 2018. október 21-én, vasárnap lesz.  

 

MEGHÍVÓ

 

„VALLÁS, VALLÁSSZABADSÁG ÉS VALLÁSI SZÉLSŐSÉGEK A JOGALKOTÁS TÜKRÉBEN” WORKSHOP

A „Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport” szervezésében megrendezésre kerülő  

Workshop időpontja:  2017. december 07. 10:00

Workshop helyszíne:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem

Program letöltése: pdf

 

 

MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszéke
és a Sándor Kör Ökumenikus Pedagógiai Műhely
meghívja Önt

A szofiológia útjai II., A nő transzcendenciája
szimpóziumra

Időpont: 2017. november 25.
Helyszín: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 3.
Helyszín: EHE, kápolna

Meghívó és részletes program letöltése: docx

 


Keresztény-Zsidó Társaság - KZST
Elnökségi Ülés

2017. november 20. hétfő 10-12 h.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Központja - MEÖT
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.
*
Megnyitó:
FISCHL VILMOS
főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

BEER MIKLÓS
váci megyéspüspök - társelnök, KZST

HEISLER ANDRÁS
elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - KZST társelnök
*
Előadás:
AZBEJ TRISTAN
az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár
IZRÁELTŐL NIGÉRIÁIG
*
A Reformáció Évfordulójáról:
FABINY TAMÁS
evangélikus püspök – KZST ügyvezető elnök
*
REFERÁTUMOK, HOZZÁSZÓLÁSOK

Zárszó:
SZÉCSI JÓZSEF – főtitkár, KZST 

M E G H Í V Ó

 

Fórumbeszélgetés

A Közel-Keleti vallások európai kutatásának jelentősége. 


Időpontja:
2017. szeptember 27. 15:00 – 17:00. 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1101 Budapest, Hungária krt. 9.). Zrínyi Campus, 10. épület, Zrínyi terem.

Meghívó letöltése: pdf

 

Tisztelt Érdeklődők!


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös konferenciát szervez „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” címmel, ami 2017. szeptember 20-án, szerdán 9:00-14:00 óra között lesz a MEÖT székházban (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.).


A részvételi szándék jelzését az alábbi elérhetőségen várjuk szeptember 18-ig:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAyaOLVhJpns29kw6oiKEc7wLkZ_nYX3v6Y5u9icioGQ5_Q/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true


Sok szerettel várunk minden érdeklődőt!


Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig c. konferencia előadásvázlatai.

 

„Jó szomszédság”

A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma  2017. július 31-augusztus 5 között, „ Jó szomszédság” címmel ökumenikus  női hetet szervez  a nyárádmenti   Cserefalván -  állt a meghívóban, melyet, Soós Noémi lelkipásztor  project koordinátor  és munkatársai adtak hírül és várták a jelentkezőket.  Résztvevőket Moldáviából, Ukrajnából, Magyarországról és Romániából  hívtak. A Cserefalván szolgáló  lelkipásztornő,  aki 25 évvel ezelőtt megalapítója és elnöknője volt a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának, kedves családjának  és szolgatársainak szervezésében készítette elő a programokat. A  25  nőt számláló ökumenikus hét  résztvevői  között Magyarországot  P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a Magyarországi Református Nőszövetség országos elnöke és jómagam képviseltük.  Most erről az alkalomról, annak  minden  résztvevőjét formáló, és nagy hatással bíró programjairól ,   közös megtapasztalásainkról  szeretnék röviden beszámolni a  MEÖT hírcsokrában.  


A hét célja, a szomszédos országokból érkezett résztvevők számára, a következő  volt:


1,  Kapcsolatteremtés és építés a különböző nemzetekhez és felekezetekhez tartozó nőtestvérek, lányok és asszonyok  között. 

2, Előbbre jutni az önismeretben, egymás elfogadásában, új ismereteket szerezni, mélyülni a hitben Isten Igéjének vezetésével. 

3, Egymás hitének, kultúrájának, nőszövetségi munkájának mélyebb megismerése Isten szeretetének a fényében.

4, Szórakozni és pihenni. 

Ezek a célok majdnem 100%-ban meg is valósultak. 


Minden reggel istentisztelettel kezdtük  programjainkat a Cserefalvi Gyülekezet templomában. A reggeli áhítatokat Baczoni Szilárdka, szovátai lelkésznő, P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a magyarországi nőszövetség  elnöknője és Soós Noémi project felelős, cserefalvi lelkésznő tartották.   

A kapcsolatteremtés a különböző  nemzetű és felekezetű nőtestvérekkel az eltérő nyelv miatt kicsit nehezebb volt, mivel a fő társalgási nyelv a román volt. Az előadások, megbeszélések, is ezen a nyelven folytak. Nekünk, a két magyar résztvevőnek kellett fordítani, melyet  nagy szeretettel meg is tettek azok, akik mindkét nyelvet bírták. Voltak azonban olyanok, nem sokan, akikkel angolul és németül is tudtunk tolmács nélkül kommunikálni, értekezni, mely által  még közelebb kerültünk egymáshoz.

A hét első három napján  önismereti témával foglalkoztunk, ahol három  nagyon szakavatott nőtestvérünk Boda Katalin, Ferencz Janka szakemberek, szupervizorok és Luciana Vlad  román professzornő,   a maguk szaktudásával és több mint 20 éves tapasztalatával  a hátuk mögött segítettek bennünket, vezették be a témákat és interaktív módszerekkel, csoportos beszélgetésekkel, játékosan, érdekesen mélyedhettünk el önmagunk és egymás  megismerésében, de lépéseket tehettünk úgy egyéni, mint közösségi életünk pozitív alakításában is.   Hasznosítani tudjuk ezeket az ismereteket otthoni munkánkban, közösségeinkben való szolgálatunkban. 


A témák a következők voltak: 

a, Úton önmagam felé

b, Úton hozzád

c, Úton Istenhez

d, Úton a társadalomhoz

e, A nőszövetségi munka motivációi. Szívből-e, vagy színből … mit és hogy? 


Beszámolót hallhattunk még a „A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma megalapításáról, megszületéséről és az eltelt 25 évéről is, Soós Noémi alapító, vendéglátó  lelkésznőtől. 

A hét második felében, csütörtökön és pénteken délelőtt  nőszövetségeket látogatva ismertük meg még jobban  egymás  szolgálatát a női munkában,  tanultunk egymástól szeretetben, érdeklődve, összegyűjtve  a tapasztalatokat az itthoni nőszövetségi munka erősítésére, népszerűsítésére. 

A Szovátai Nőszövetség tagjai és a gyülekezet lelkipásztornője Baczoni Szilárdka Kata és a Korondi Unitárius Egyházközség Nőszövetségének lelkésznője vetítettképes beszámolót tartottak nőszövetségük megalakulásának fázisairól és  a világimanap évenkénti megünnepléséről. Rövid beszámolót tartott a jelenlévő Asea Railean egyházukban végzett nehéz, de sokoldalú  munkájukról , aki egyébként  az Európai Ökumenikus Női Fórum alelnökeként a Moldovai Ortodox Egyházat képviselte, mint a Moldovai Ortodox Női Fórum megalapítója és elnöke,   valamint P. Tóthné Szakács Zita elnöknő is beszámolt  a magyarországi nőszövetség felépítéséről, szolgálatairól, s az ökumenikus női bizottság munkájáról dióhéjban.

A  gyülekezeti és nőszövetségi  tagok minden finomsággal kedveskedtek nekünk, de a lelkészférjek is aktívan részt vettek, hogy megismerhessük a meglátogatott gyülekezetek, felekezetek és  templomuk történetét. Egy szovátai  ortodox gyülekezet  templomában  lehetőségünk volt a reggeli istentiszteleten is részt venni, ahonnan meghatottan, az Atya  áldásával  távoztunk. Ő tökéletes magyar nyelven is köszöntött bennünket.  

 

A két utolsó nap délutánján pedig kirándultunk Szovátára, ahol a híres Medve Tóban fürödtünk „gyógyulási” céllal és az ugyancsak híres Parajdi sóbányába is „alászálltunk”, hogy sokan közülünk először, páran pedig sokadszorra csodáljuk meg ezt az európai hírű bányát, ahol légúti és más betegségekben szenvedő gyermekek és felnőttek találnak gyógyulást.  Az ökumenikus női hetet lezáró „utolsó vacsorát”  a Dózsa György-i, régi nevén Ilenc-falvi lelkipásztor házaspárnál , Szövérffy Melinda és István vendégeiként fogyasztottuk el a parókia udvarán. Melinda szintén oszlopos tagja az Erdélyi Ökumenikus Fórumnak, ő a felelőse a Világimanap megszervezésének. 

A szoros programunkba belefért még városnézés Marosvásárhelyen, a vártemplom körüljárása, a város megtekintése éjjeli, szép kivilágításban  és a korondi  ajándék vásárlás is.  

Ha Isten éltet, egészségünket és békességünket megtartja, akkor kettő év múlva talán a MEÖT Női Bizottsága szervezhet egy ugyanilyen, nagyszerű konferenciát Budapesten, hogy az igen hasznos kapcsolatok, találkozások ne szakadjanak meg a 25 moldáviai és ukrajnai ortodox,  görög és római katolikus női csoportok vezetőivel és az Erdélyben élő katolikus és református  nőtestvéreinkkel,  csoportvezetőkkel. SOLI DEO GLORIA !    

 

Dr. Domokosné Fazekas Hajnalka

református lelkipásztor,  a MEÖT Női Bizottságának alelnöke 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla