• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide6.jpg
 • meot_slide7.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide12.jpg
 • meot_slide13.jpg

MEGHÍVÓ

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszéke
és a Sándor Kör Ökumenikus Pedagógiai Műhely
meghívja Önt

A szofiológia útjai II., A nő transzcendenciája
szimpóziumra

Időpont: 2017. november 25.
Helyszín: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 3.
Helyszín: EHE, kápolna

Meghívó és részletes program letöltése: docx

 


Keresztény-Zsidó Társaság - KZST
Elnökségi Ülés

2017. november 20. hétfő 10-12 h.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Központja - MEÖT
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.
*
Megnyitó:
FISCHL VILMOS
főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

BEER MIKLÓS
váci megyéspüspök - társelnök, KZST

HEISLER ANDRÁS
elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - KZST társelnök
*
Előadás:
AZBEJ TRISTAN
az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár
IZRÁELTŐL NIGÉRIÁIG
*
A Reformáció Évfordulójáról:
FABINY TAMÁS
evangélikus püspök – KZST ügyvezető elnök
*
REFERÁTUMOK, HOZZÁSZÓLÁSOK

Zárszó:
SZÉCSI JÓZSEF – főtitkár, KZST 

M E G H Í V Ó

 

Fórumbeszélgetés

A Közel-Keleti vallások európai kutatásának jelentősége. 


Időpontja:
2017. szeptember 27. 15:00 – 17:00. 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1101 Budapest, Hungária krt. 9.). Zrínyi Campus, 10. épület, Zrínyi terem.

Meghívó letöltése: pdf

 

Tisztelt Érdeklődők!


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös konferenciát szervez „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” címmel, ami 2017. szeptember 20-án, szerdán 9:00-14:00 óra között lesz a MEÖT székházban (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.).


A részvételi szándék jelzését az alábbi elérhetőségen várjuk szeptember 18-ig:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAyaOLVhJpns29kw6oiKEc7wLkZ_nYX3v6Y5u9icioGQ5_Q/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true


Sok szerettel várunk minden érdeklődőt!


Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig c. konferencia előadásvázlatai.

 

„Jó szomszédság”

A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma  2017. július 31-augusztus 5 között, „ Jó szomszédság” címmel ökumenikus  női hetet szervez  a nyárádmenti   Cserefalván -  állt a meghívóban, melyet, Soós Noémi lelkipásztor  project koordinátor  és munkatársai adtak hírül és várták a jelentkezőket.  Résztvevőket Moldáviából, Ukrajnából, Magyarországról és Romániából  hívtak. A Cserefalván szolgáló  lelkipásztornő,  aki 25 évvel ezelőtt megalapítója és elnöknője volt a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának, kedves családjának  és szolgatársainak szervezésében készítette elő a programokat. A  25  nőt számláló ökumenikus hét  résztvevői  között Magyarországot  P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a Magyarországi Református Nőszövetség országos elnöke és jómagam képviseltük.  Most erről az alkalomról, annak  minden  résztvevőjét formáló, és nagy hatással bíró programjairól ,   közös megtapasztalásainkról  szeretnék röviden beszámolni a  MEÖT hírcsokrában.  


A hét célja, a szomszédos országokból érkezett résztvevők számára, a következő  volt:


1,  Kapcsolatteremtés és építés a különböző nemzetekhez és felekezetekhez tartozó nőtestvérek, lányok és asszonyok  között. 

2, Előbbre jutni az önismeretben, egymás elfogadásában, új ismereteket szerezni, mélyülni a hitben Isten Igéjének vezetésével. 

3, Egymás hitének, kultúrájának, nőszövetségi munkájának mélyebb megismerése Isten szeretetének a fényében.

4, Szórakozni és pihenni. 

Ezek a célok majdnem 100%-ban meg is valósultak. 


Minden reggel istentisztelettel kezdtük  programjainkat a Cserefalvi Gyülekezet templomában. A reggeli áhítatokat Baczoni Szilárdka, szovátai lelkésznő, P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a magyarországi nőszövetség  elnöknője és Soós Noémi project felelős, cserefalvi lelkésznő tartották.   

A kapcsolatteremtés a különböző  nemzetű és felekezetű nőtestvérekkel az eltérő nyelv miatt kicsit nehezebb volt, mivel a fő társalgási nyelv a román volt. Az előadások, megbeszélések, is ezen a nyelven folytak. Nekünk, a két magyar résztvevőnek kellett fordítani, melyet  nagy szeretettel meg is tettek azok, akik mindkét nyelvet bírták. Voltak azonban olyanok, nem sokan, akikkel angolul és németül is tudtunk tolmács nélkül kommunikálni, értekezni, mely által  még közelebb kerültünk egymáshoz.

A hét első három napján  önismereti témával foglalkoztunk, ahol három  nagyon szakavatott nőtestvérünk Boda Katalin, Ferencz Janka szakemberek, szupervizorok és Luciana Vlad  román professzornő,   a maguk szaktudásával és több mint 20 éves tapasztalatával  a hátuk mögött segítettek bennünket, vezették be a témákat és interaktív módszerekkel, csoportos beszélgetésekkel, játékosan, érdekesen mélyedhettünk el önmagunk és egymás  megismerésében, de lépéseket tehettünk úgy egyéni, mint közösségi életünk pozitív alakításában is.   Hasznosítani tudjuk ezeket az ismereteket otthoni munkánkban, közösségeinkben való szolgálatunkban. 


A témák a következők voltak: 

a, Úton önmagam felé

b, Úton hozzád

c, Úton Istenhez

d, Úton a társadalomhoz

e, A nőszövetségi munka motivációi. Szívből-e, vagy színből … mit és hogy? 


Beszámolót hallhattunk még a „A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma megalapításáról, megszületéséről és az eltelt 25 évéről is, Soós Noémi alapító, vendéglátó  lelkésznőtől. 

A hét második felében, csütörtökön és pénteken délelőtt  nőszövetségeket látogatva ismertük meg még jobban  egymás  szolgálatát a női munkában,  tanultunk egymástól szeretetben, érdeklődve, összegyűjtve  a tapasztalatokat az itthoni nőszövetségi munka erősítésére, népszerűsítésére. 

A Szovátai Nőszövetség tagjai és a gyülekezet lelkipásztornője Baczoni Szilárdka Kata és a Korondi Unitárius Egyházközség Nőszövetségének lelkésznője vetítettképes beszámolót tartottak nőszövetségük megalakulásának fázisairól és  a világimanap évenkénti megünnepléséről. Rövid beszámolót tartott a jelenlévő Asea Railean egyházukban végzett nehéz, de sokoldalú  munkájukról , aki egyébként  az Európai Ökumenikus Női Fórum alelnökeként a Moldovai Ortodox Egyházat képviselte, mint a Moldovai Ortodox Női Fórum megalapítója és elnöke,   valamint P. Tóthné Szakács Zita elnöknő is beszámolt  a magyarországi nőszövetség felépítéséről, szolgálatairól, s az ökumenikus női bizottság munkájáról dióhéjban.

A  gyülekezeti és nőszövetségi  tagok minden finomsággal kedveskedtek nekünk, de a lelkészférjek is aktívan részt vettek, hogy megismerhessük a meglátogatott gyülekezetek, felekezetek és  templomuk történetét. Egy szovátai  ortodox gyülekezet  templomában  lehetőségünk volt a reggeli istentiszteleten is részt venni, ahonnan meghatottan, az Atya  áldásával  távoztunk. Ő tökéletes magyar nyelven is köszöntött bennünket.  

 

A két utolsó nap délutánján pedig kirándultunk Szovátára, ahol a híres Medve Tóban fürödtünk „gyógyulási” céllal és az ugyancsak híres Parajdi sóbányába is „alászálltunk”, hogy sokan közülünk először, páran pedig sokadszorra csodáljuk meg ezt az európai hírű bányát, ahol légúti és más betegségekben szenvedő gyermekek és felnőttek találnak gyógyulást.  Az ökumenikus női hetet lezáró „utolsó vacsorát”  a Dózsa György-i, régi nevén Ilenc-falvi lelkipásztor házaspárnál , Szövérffy Melinda és István vendégeiként fogyasztottuk el a parókia udvarán. Melinda szintén oszlopos tagja az Erdélyi Ökumenikus Fórumnak, ő a felelőse a Világimanap megszervezésének. 

A szoros programunkba belefért még városnézés Marosvásárhelyen, a vártemplom körüljárása, a város megtekintése éjjeli, szép kivilágításban  és a korondi  ajándék vásárlás is.  

Ha Isten éltet, egészségünket és békességünket megtartja, akkor kettő év múlva talán a MEÖT Női Bizottsága szervezhet egy ugyanilyen, nagyszerű konferenciát Budapesten, hogy az igen hasznos kapcsolatok, találkozások ne szakadjanak meg a 25 moldáviai és ukrajnai ortodox,  görög és római katolikus női csoportok vezetőivel és az Erdélyben élő katolikus és református  nőtestvéreinkkel,  csoportvezetőkkel. SOLI DEO GLORIA !    

 

Dr. Domokosné Fazekas Hajnalka

református lelkipásztor,  a MEÖT Női Bizottságának alelnöke 

 

 

 

 

Ökumenikus imaóra

„Akik a remény útján haltak meg” címmel.

Szent József templom (Bp. VIII., Horváth Mihály tér 7.),

2017. június 23., péntek, 19 óra

Bővebb információ: PDF dokumentum letöltése

 

Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma

 

M E G H Í V Ó

 

Kedves lelkész feleségek és lelkésznők, szeretettel hívunk a 2017 . július 24 – 28 között tartandó Papnéhétre , Cserefalvára.

A hét célja, a lelki feltöltekezés,  pihenés, együttlét, tapasztalatcsere mellett, a lelkigondozói készség fejlesztése, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni azokon,akikért felelünk ( család, gyülekezet, iskola, munkahely, az a közösség ahol élünk)

A képzés témái:

- Alapvető emberi szükségletek ismerete, rendszerezése, fontossága, és mi történik akkor, ha ezek nem teljesülnek; 

 -Istenre, önmagunkra és a másokra való odafigyelés fontossága;

- Az aktív hallgatás értéke;

- A másokra való  nem megfelelő odafigyelés veszélyei; 

 -Hogy segíthetünk lelkizavarokkal küzdő embertársainkon-családban, gyülekezetben ;

- Segítségnyújtás krízis helyzetekben;

- Jézus, a legfőbb példakép a lelkigondozásban ;

- A lelkigondozás biztonságos  gyakorlása (keretek, felelősségvállalás, konfidencialitás, etikai kódex, jogvédettség)

A képzés vezetői

Becsky Borbála klinikai szakpszichológus, mentálhigiénés szakember, család és pszichoterapeuta, az Egyesült Királyság Keresztény Lelkigondozói Szolgálatának (EKLSZ) erdélyi koordinátora, Familia Centrum Egyesületének alapító elnöke és Albert Csilla, a Familia Centrum Egyesületének alapító titkára , valláspedagógus, keresztyén lelkigondozó, az EKLSZ akkreditált képzője.

Aki legalább 90%-ban résztvesz  a képzésen , és visszajelez a gyakorlatról, kap egy részvételi igazolást az angol Keresztény Tanácsadók Egyesületétől (ACC-UK).

Bejelentkezni a: 0040-265-333300, 0744-843511, 0745-761943 telefonszámokon, vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet.

A Papnéhetet a HEKS támogatja. Egyéni hozzájárulás: 60 lej az egész időszakra.

Részletes program leírást és még néhány fontos információt Becsky Borbála fog küldeni azoknak, akik bejelentkeznek a Papnéhétre. E-mail címe : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 A Lánytáborra is szeretettel várjuk a fiatalokat a gyülekezetekből. Időpontja: 2017.július 10 – 15. A meghívót is küldjük, hamarosan.

 

Szeretettel, 

Kali Tünde RKNÖF. elnök

Soósné Szebeni Noémi  lelkipásztor –országos koordinátor                                             

 

Cserefalva, 2017. június 15.                                                                                            

 

A WASHINGTONI WORLD SUMMIT DOSSZIÉ HITELESÍTŐ PECSÉTJE (VI.)

ZÁRÓ NYILATKOZAT

ZÁRÓ NYILATKOZAT

AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTYÉNEK VÉDELMÉRE TARTOTT VILÁGTALÁLKOZÓN

Washington, DC/USA, 2017. május 10-13.

 

„Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.

 

Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok” (1Péter 4,12-14).

 

URUNK ÉS ÜDVÖZÍTŐNK, JÉZUS KRISZTUS azért jött a mennyből a Földre, hogy megváltson minket kereszthalálával. A világ Megváltójának tudatos véráldozata, amit értünk hozott, az emberi bűn elfedezéséért történt. 2000 évvel ezelőtti csodálatos feltámadása pedig új életet támasztott, és nyomában megszületett az Úr Jézus Krisztus szeretett egyháza.

 

ÉVSZÁZADOKON ÁT az Ő egyházának, ami megváltott férfiakból, nőkből és gyermekekből épült fel, akik egyedül Őbeléje vetették hitüket és bizodalmukat, meg kellett birkóznia konfliktusokkal, elnyomással, brutalitással, sőt halállal is, amit azok keze okozott, akik semmibe vették Isten Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, és ellenségesen viseltettek az Ő evangéliumával szemben. Az egyház célja mégis az, hogy az igazság fényét, világosságát árassza bele a korrupt világba.

 

A FENSÉGES ÜZENET ÁTHATOL a sötétségen és mindenkit arra hív, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg Krisztushoz, elfogadva Isten megbocsátását, és azt az üdvösséget, ami Isten kegyelme által egyedül az Őbenne bízó hit által lehet a miénk, úgy, hogy Krisztus iránti engedelmességben élünk, és Őt szolgáljuk Mesterünkként és Urunkként. Történelmileg tekintve, ez az erőteljes bizonyságtétel Krisztusról gyakran vezetett az Ő gyermekeinek üldözéséhez.

 

JÉZUS INTETTE TANÍTVÁNYAIT: „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt… Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak…” (János 15,18.20). A Hegyi Beszédben pedig így fogalmazott: „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek” (Máté 5,11-12).

 

A SZENT IGÉT TANULMÁNYOZVA, teljesen világos előttünk, hogy a Jézus Krisztus nevéért elszenvedett üldözés megerősíti és növeli az Ő egyházát. Az üldözés másokat is, olykor még az üldözőket is üdvösségre vezethet, így juttatva az egyháznak és az örök mennyei hajléknak lelkeket, akiket az Ő Országa számára lehet megnyerni. Ez egyértelműen az egyház győzedelmes reménysége. Maga Krisztus ígérte: „…Én  ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta” (Máté 16,18).

 

PÁL APOSTOL, AKI MEGTÉRÉSE ELŐTT ÜLDÖZTE A KERESZTYÉNEKET, megtapasztalta, talán jobban, mint más apostolok, hogy milyen hatalmas Krisztus megbocsátása, és azoké, akik a Krisztusba vetett hit által testvéreivé lettek. Ezért is írta: „Tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Galata 6,10).

 

A SZENTÍRÁS AZT TANÍTJA A KERESZTYÉNEKNEK, hogy az Ő nevéért türelmesen viseljék el a hátratételt: „Mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” (2Timóteus 3,12). „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap…de mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket” (Róma 8,36-37).  A Biblia pedig mindnyájunkat arról is biztosít, hogy Jézus soha el nem hagy, és el nem marad tőlünk (Zsidókhoz írt levél 13,5).

 

A KERESZTYÉNEK ELLEN ELKÖVETETT KEGYETLENKEDÉSEK, amelyek a 21. század elején szerte a világon tapasztalhatók, hoztak össze minket itt Washingtonban. A World Summit in Defense of Persecuted Christians lényegileg azért jött létre, hogy szív szerint átöleljük azokat, akik „hitünk házanépeként” feláldozták magukat Krisztusért. Több, mint 130 országból gyülekeztünk egybe különféle felekezeti háttérrel, de teljesen elkötelezve Jézus Krisztusnak és az Ő Igéjének, hogy kifejezzük mélységes aggodalmunkat az üldözöttek miatt. Azt kérjük Istentől, hogy az imádság és a magasztalás segítségével oltalmazza hitünket. Őneki adunk hálát azért, hogy üldözött testvéreink Krisztusról valló bizonyságtétele segítségével is tovább terjedhet az evangélium a föld végső határáig és ez is az Ő dicsőségét szolgálhatja.

 

ALAPOSAN MEGRÁZTAK MINKET AZOK A BIZONYSÁGTÉTELEK, amiket azoktól hallottunk, akik folyamatos üldöztetésben éltek, és sok esetben még most is fájó sebeket hordoznak. Elkötelezett és hitvalló példájukkal inspirálták és biztatták azokat, akik a legelnyomóbb társadalmakból érkeztek közénk.  

 

A NYUGATI ORSZÁGOKBAN A KERESZTYÉNEK MA GYAKRAN TAPASZTALNAK kisodródást a társadalom peremére, gúnyt és a vallásszabadság veszélyeztetését. A világ más részein a keresztyének bántalmazást, tömeges kivégzést élnek át, és tanúi a történelmi keresztyén egyházak eltörlésére irányuló törekvéseknek. A Közel-Keleten és Észak-Afrikában bekövetkezett katasztrófákban keresztyéneket és családjaikat arra kényszerítettek, hogy hagyják el ősi földjüket. Ők Krisztusban fivéreink, és nővéreink, testvéreink. Áldozatuk a mi ügyünk. A

 

Szentlélek erejével felszerelkezve, eltökélten mondjuk Pállal: „Én Jézus bélyegeit hordozom a testemen!” (Galata 6,17).  

 

KRISZTUS KÖVETŐIKÉNT KÖTELESSÉGÜNK IMÁDKOZNI, bátorítani és oltalmazni is hittestvéreinket. Nem dőlhetünk kényelmesen hátra és tétlenül maradni nehézségeik láttán. „Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok” (Zsidókhoz írt levél 13,3). Amikor Pétert igazságtalanul börtönbe vetették Krisztusról szóló prédikálásáért, az egyház a hívők rendelkezésére álló „fegyvertárból” a leghatékonyabbhoz nyúlt – a mennybéli Istenhez kiáltottak. Miközben könyörögtek, egyszer csak Péter bekopogtatott hozzájuk. Válaszként a buzgó imádságra, kiszabadult.

 

VALLJUK MEG HŰSÉGÜNKET azok iránt, akik Krisztus nevéért súlyos áldozatokat hoznak, és kötelezzük el magunkat a következők mellett:

-          MEGÍGÉRJÜK, HOGY ELŐSEGÍTJÜK a tájékozódást a világszerte üldözött keresztyénekről és hatékonyan segítjük őket a szükség óráiban;

-          MEGÍGÉRJÜK, HOGY IMÁDKOZUNK lankadatlanul, és a világ minden részén élő hívő testvéreinket is buzdítjuk könyörgésre azokért, akik üldöztetést szenvednek el, hogy épségben maradjon meg lelkük, elméjük és testük (1Thesszalonikai levél 5,17,23-24);

-           MEGÍGÉRJÜK, HOGY GYAKORLATI TÁMOGATÁST nyújtunk az üldözött egyháznak, ahol ez csak lehetséges (Filippi 2,4);

-          MEGÍGÉRJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDÜNK minden személlyel, szervezettel, kormányzati hellyel annak érdekében, hogy ők is védelmezőként léphessenek fel a Krisztus Jézusba vetett hitük miatt üldözött keresztyének érdekében (Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! – Példabeszédek 31,8-9);  

-          MEGÍGÉRJÜK, HOGY HŰSÉGESEN KÖVETJÜK bibliai mandátumunkat, megbízatásunkat, aminek értelmében egymást vigasztaljuk és építjük, s így példázzuk, mutatjuk meg Krisztus szeretetét és ennek átformáló erejét, a legsúlyosabb viszonyok között és ellenére is (1Thesszalonikai levél 5,11);  

-          MEGÍGÉRJÜK, HOGY MEGERŐSÍTJÜK az egyház bizonyságtételét világszerte a bibliailag ránk testált evangelizáció segítségével, s hogy ezt határozottan, megtorpanás és kompromisszumok nélkül végezzük (Márk 16,15; Római levél 1,16).  

 

Az üldözés növekszik, de az egyház bizonyságtelét a Jézus Krisztusról szóló üdvözítő, szabadító evangéliumról soha nem lehet elfojtani. Imádkozunk keresztyén hittestvéreinkért, bárhol is élnek. Sürgetjük Krisztus Királyságnak megvalósulását, s könyörgünk azért a megígért napért, amelyen az egyik gyönyörű hitvalló himnusz szerint „a győzedelmes egyház majd Urával egyesül és békessége beteljesül”.

„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve, megállhassatok” (Efézus 6,12-13).

 

(Fordítás: Dr. Békefy Lajos, internetes tudósító)

 

 

 

Kedves Barátunk!

Emlékeztetőül küldjük ezt a meghívót: szeretettel hívunk Téged, családodat és ismerőseidet a Keresztény Szigetre, május 27-én, szombaton, a Margit-szigeten.

A belépés ingyenes, a regisztráltak között pedig értékes nyereményeket sorsolunk ki.


Regisztráció

 

További részletek a www.keresztenysziget.hu oldalon,

valamint Facebook oldalunkon.

 

Főbb programjaink:

11:30 – 12:00: Mézengúzok Gyermekzenekar koncert 

12:15 – 12:45: "Mindenki nyer" váltófutás

13:00 – 14:00: Egyház pódiumbeszélgetés

Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek-metropolita

D. Szebik Imre, nyugalmazott evangélikus püspök

Bátor Botond, pálos szerzetes

P. Sajgó Szabolcs, jezsuita ökonómus

Moderátor: Dani Eszter, református lelkész

 

14:00 – 15:00: Közélet és az idők jelei pódiumbeszélgetés

Osztie Zoltán, a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosa

Fogarasi Norbert, pénzintézeti vezető

Dabóczi Kálmán, Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója

Moderátor: Tóth József, ÉrMe Üzleti Hálózat elnöke


15:30 – 16:30: Család pódiumbeszélgetés

Skrabski Fruzsina, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője

Bedő Imre, Férfiak Klubja alapító

Benkő Ágota, Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke

Popovicsné Palojtay Márta, a kárpátaljai Család és Élet egyesület vezetője mentálhigiénés lelkigondozó

Sallainé Karikó Éva, újságíró

Moderátor: Szente Balázs, ÉrMe Üzleti Hálózat alelnöke

 

17:00 – 18:00: Média pódiumbeszélgetés

Szőnyi Szilárd, Heti Válasz főszerkesztő-helyettes

Erhardt Ágoston, MTVA Vallási Főszerkesztőség, Vezető szerkesztő

Marti Zoltán, 777 alapító-főszerkesztő

Kiss Ulrich, SJ jezsuita szerzetes

Moderátor: Kolossváry Judit

 

18:30 – 19.15: Holdviola koncert

19:30: Tombola és rajzverseny díjkiosztó 

 

Egész napos programjaink:

Egész napos gyermekfoglalkoztató arcfestéssel, kézműveskedéssel, rajzversennyel, Dr. Stift Zoltán Angelico atya rajzos evangelizációja kicsiknek és nagyoknak

Mászófal, ugrálóvár

Hagyományőrző Rendőrszázad bemutatója

Motorkerékpálosok bemutatója

Elektromos autó bemutató az e-Mobi szervezésében

Pető Sportegyesület sportfoglalkozásai (ergonomikus evezőpad és futóbicikli), sportversenyek parasportolókkal

Dekor homokos Ars Sacra angyal készítés

Bocsa, pingpong, foci, kosárlabda, kisbringó, különleges sör, bor, sajt, lekvár, szörp, fagylalt és kávé kóstolási és vásárlási lehetőség

Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok és újraélesztési gyakorlat a Szent Ferenc Kórház szervezésében

15.00 - 16.30 között Dr. Toldy-Schédel Emillel, a Szent Ferenc Kórház Főigazgatójával lehet beszélgetni a borfogyasztás jótékony hatásairól

 

Fővédnökeink:

Erdő Péter érsek - bíboros

Steinbach József - református püspök

Kocsis Fülöp - hajdúdorogi érsek-metropolita

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Tóth József

ÉrMe Üzleti Hálózati elnöke

 

Makláry Ákos atya

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke

 

 

Joomla templates by a4joomla