• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

KÖNYVBEMUTATÓ


DR. CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR
A SZENTLÉLEK ANYAI ARCA
C. KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA

2019. OKTÓBER 31-ÉN
18 ÉS 20 ÓRA KÖZÖTT LESZ
A PÁRBESZÉD HÁZÁBAN
(1085 BUDAPEST,
HORÁNSZKY U. 20.)

BEVEZETŐT MOND:
DR. PROKOPP MÁRIA,
A KÖNYVET A SZERZŐ MUTATJA BE

A könyv a helyszínen megvásárolható!

 

 

 

18. NYOMkereső Készségfejlesztő Tábor

 

 

A változás szele


Egyesületünk 2019. október 25-26. között “A változás szele” címmel Piliscsabán rendezi meg a 13. KÖSZI Életfonal életvezetési tábort 5-12. osztályosok számára. A szabadidő hasznos és élményszerű eltöltésén, illetve a fiatalok személyiségének és készségeinek gazdagításán túl, életkorukhoz igazítva számos szórakoztató programot is kínálunk számukra. Az agyat és kreativitást pallérozó programokon kívül helyet kap táborunkban egy őszi kirándulás, mozgásra serkentő akadályverseny és métázás, valamint szerepjáték és más csapatos vetélkedők is.

 
Részletes információk a www.koszi.net honlapon.

 

 

A MEÖT 2019. évi programjai

 

 

MEÖT 2019. évi Programok - Előlap letöltése: pdf

MEÖT 2019. évi Programok letöltése: pdf

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

 

 

 

Pályázati felhívás letöltése: docx

 

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

 

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2018. december 5-én, szerdán 15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.


Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában az idei év Ökumenikus Imahét központi igéjét vette alapul: „Valljuk, az igaznak emlékezete áldott” Példabeszédek 10,7.


Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”(Máté 28,19/a). Az evangélizáció gyakorlata címmel. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottság ebben az évben, októberben megtartotta első Ökumenikus Könyvestjét, amely az egyházi és a világi kiadók számára egyaránt fórumot nyújtott, hogy a legújabb könyveiket bemutassák. Májusban „mini” konferenciát is szervezett „Tolerancia és ökumené” címmel, ezen az eseményen elhangzott előadások anyaga szintén belekerült a Theologiai Szemle 2018/3-as számába. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2018-ban egy év kihagyása után újra megrendezésre került a Reformációi gálaest, melyen Prőhle Gergely, országos felügyelő úr tartott előadást. A fellépők között voltak a Szentendrei Református gimnázium diákjai, a Központi Baptista Énekkar, a Calandrella Kamarakórus és az In Medias Brass együttes. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítse, idén a Magyarországi Muszlimok Egyházát látogatta meg. Idén áprilisban a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek meghívott előadója Horváth-Sántha Hanga volt, aki „A migráció vallási aspektusai” címmel tartott előadást. Ifjúsági bizottság idén is megtartotta a Pünkösdi Zenés Vigíliát, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak. A bizottság a jövő évben a Pünkösdi Zenés Vigília megújítását tűzte ki célul, és ennek a munkának novemberben neki is látott. Ezentúl az új név: PIKNIK. Pünkösdi Ökumenikus Ifjúsági Est.

 

Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadást tartott „Egyház és állam kapcsolata” címmel. A Helyettes államtitkár úr előadásában a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy bemutassa jelenleg miként alakul Magyarországon az állam és az egyház közötti együttműködés rendszere. Alapigeként Mk 12,17 versét választotta: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” A bevezetésben elmondta, hogy Jézus sem osztotta meg a hatalmat Isten és a császár között, így a keresztény embernek is tiszteletben kell tartania a világi hatalmat. Helyettes-államtitkár úr ezután rátért a hazai szabályozás ismertetésére, miszerint a jelenlegi magyar kormány jó kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal. Elismeri az egyházak társadalmi szolgálatát, támogatja sokoldalú szerepvállalásukat és az értékközösségen nyugvó együttműködést. Helyettes-államtitkár úr ezután részletesen elmondta, hogy az egyházi törvény milyen változásokon fog átmenni, melynek célja, hogy összhangot teremtsen az Alaptörvény ötödik módosításával. Négy kategóriába fogják sorolni az egyházakat: vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, és bevett egyház. Helyettes-államtitkár úr zárógondolatában kifejezte, hogy az állam és az egyházak szolgálatának ez a megerősített és megújított együttműködése lehet az új alap.
Ezt követően az Elnök megköszönte Gáncs Péter nyugalmazott elnök-püspök úr szolgálatát, amit MEÖT alelnökként is tett. Majd bemutatta Kondor Péter püspök urat a Közgyűlés tagjainak, akit ezen a Közgyűlésen választottak meg a MEÖT új alelnökének. Ezt követően az Elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.
A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2018-as évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották.
Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta, a pénzügyi tájékoztatást és elfogadta a 2019. évi költségvetést valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2019 tavasz és az ősz folyamán.

 

Joomla templates by a4joomla