• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

Megtartó hit

2021. augusztus 19. – ünnepi ökumenikus istentisztelet


„Tartsd meg a hited, és a hited megtart téged” – mondta igehirdetésében Balog Zoltán református püspök az államalapítás ünnepének előestéjén tartott ökumenikus istentiszteleten. A parokia.hu tudósítása.

Ökumenikus istentiszteletet tartottak az államalapítás ünnepének előestéjén a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében a budapesti Szilágyi Dezső téri református templomban. Az ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök, a református Zsinat lelkészi elnöke hirdette Isten Igéjét a 33. zsoltár 12. verse alapján: „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.” Az egyházvezető igehirdetésében párhuzamot vont a bibliai Bartimeus és Szent István király élete között. Mint mondta, a vak koldust és az államalapító királyt egyaránt Isten tartotta meg. Ugyanez igaz minden egyes emberre: „tartsd meg a hitet, és a hit megtart téged, meggyógyít és látóvá leszel.

Egy egész nemzet is akkor lesz boldog és akkor lesz örökséggé, ha az Úr megtartja.”


A megtartó hitből lett közösségi erő 2000, 1000 és 500 évvel ezelőtt is – tette hozzá az egyházvezető. „Alaptörvényünk rögzíti, hogy a kereszténység nemzetmegtartó erő, de nemcsak az, hanem nemzetet megalkotó, nemzetet teremtő erő is. A nemzet pedig akkor boldog, ha a személyes boldogulás és a közösségi boldogulás egymást erősítik. Ha úgy erősödik a nemzet, hogy közben a polgárai is emelkedhetnek, akkor az boldog ország. Ha viszont az egyéni gyarapodás a közösség kárára történik, akkor a nemzet boldogtalan.” Majd hozzátette: a világból való kivonulás szellemi gőg és egoizmus, és aki így tesz, nem fog hozzátenni semmit a nemzet gyarapodásához.

„A személyes döntés és a köz iránti felelősség egysége – ez a mi örökségünk.” Szent István intelmeiben e kettő az imádságban ölt testet – fejtette ki a püspök. „Aki azt kéri az Úrtól, hogy lásson, az bátor, mert kérésével beismerte, hogy vak. Krisztus nélkül mind vakok vagyunk. De a kegyelemhez is mindannyian együtt folyamodhatunk. Az Ő kegyelméből van minden: az is, ha a hitünk megtart, az is, ha megtartjuk a hitünket.”

 

Az igehirdetést követően Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke megáldotta a nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyeret. „Amikor áldást kérünk a kenyérre, akkor mindarra gondolunk, amire életünk békessége és lelkünk derűje miatt szükségünk van” – fogalmazott az egyházvezető. A kenyérről eszünkbe juthat Krisztus megtöretett teste, így az áldozat, a felelősség, az odaadás és a szolgálat is – tette hozzá.

 

Az ökumenikus istentisztelet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek imádságával zárult. Szolgálatot tettek még: Illés Dávid református esperes, az istentiszteletnek otthont adó budai gyülekezet vezető lelkésze; Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke; Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára; Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke; Papp János baptista egyházelnök; Khaled A. László metodista szuperintendens, a MEÖT Felügyelőbizottságának elnöke; Szentirmai Róbert ortodox pap; Hegedűs Frank anglikán esperes; Róna Tamás főrabbi (MAZSIHISZ), valamint a MEÖT tagegyházainak vezetői. Szolgálatot tett továbbá a Légierő Zenekar, vezényelt: Katona János alezredes. Az ünnepi istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult.

 

 

Forrás: Református.hu – Megtartó hit
Jakus Ágnes – 2021. augusztus 19.
Fotók: Füle Tamás

Liturgia letölthető: pdf

 

Joomla templates by a4joomla