• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Több, mint visszaemlékezés

2018. november 01., csütörtök

 
Ebben az évben is ökumenikus ünnepségen emlékeztek meg a reformáció kezdetéről Budapesten, a Reformációi emlékparkban.

 

 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa rendezvényén Fischl Vilmos, a szervezet főtitkára hangsúlyozta, hogy a reformáció lényege a megújulás, a reformáció emléknapján pedig a protestánsok nemcsak visszaemlékeznek a reformátorok tetteire, hanem igyekeznek lélekben ők maguk is megújulni.
Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára előadásában arról beszélt, hogy a családok évében a reformációt ünneplő keresztyén embereknek újra hitet kell tenniük a család mellett. A családi élet „számunkra nem egyszerűen elvi kérdés, nem célszerű társadalmi rend, hanem a Bibliából fakadó felismerés” – fogalmazott, majd hozzátette: Luther Márton sem csak az egyházat szervezte át, hanem a Biblia tanításaként hirdette, hogy az emberi élet alapvető ajándéka és természetes rendje a házasság, illetve a gyermekvállalás. Ez komoly felismerés volt, hiszen a középkorban a megszentelt életet élő szerzetesekről azt tartották, hogy „lelkileg közelebb vannak a mennyországhoz”, az ő életüknek pedig része a családi életről való lemondás is – mondta.
A reformátorok szerint a keresztyén élet és az egyház megújulása is a családban kezdődik, Luther kis kátéjában ír arról, hogyan tanítsa a családfő az ő háza népét - tette hozzá az egyháztörténész. Mint mondta, protestánsként egy roskadozó életformát szeretnénk megerősíteni az igei üzenettel, bármilyen eszmék, ideológiák tépik is ma a családot és a keresztyén társadalom alapértékeit.

A megemlékezés végén a MEÖT tagegyházainak lelkészei áldást mondtak, majd virágokat és koszorúkat helyeztek el a reformáció emlékművénél.

MTI, fotó: Vargosz


Plakát letöltése: PDF

 

Ökumenikus istentisztelettel záródott a reformáció hete

 

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében a keresztény egység jeleként ökumenikus ünnepi istentiszteletet tartottak a Magyarországi Metodista Egyház székházában. Egyházunkat Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke képviselte.


„Azért jöttünk össze, hogy megéljük a reformáció örökségét” – fogalmazott köszöntőbeszédében Pásztor Zsófia. Az Óbudai Metodista Gyülekezet lelkésze kiemelte: „Nem bomlasztani kell, hanem azt az egységet megélni, amit Jézus hozott közénk.”

Az ünnepi istentiszteleten Kondor Péter evangélikus püspök a 121. zsoltárt idézte, majd imádságában az Úrtól kért segítséget, hogy óvja meg és terelje az egyházat.

Az ökumenikus istentisztelet igehirdetési szolgálatán Jézus prédikációs tevékenységének a kezdete (Mt 4,12–17) került a fókuszba. Papp János az egyházzal szembeni társadalmi és egyéni ellentmondó elvárásokat említve hangsúlyozta, hogy a keresztényeknek nem a világnak, hanem Istennek kell megfelelniük. A Magyarországi Baptista Egyház elnöke elmondta, hogy Jézus is elvárások között élt, azonban ő mégsem a társadalmi igényeknek engedelmeskedett, hanem az Atya akaratát követte. Jézus „miközben teljes mértékben tisztában van azzal, hogy mi történik körülötte, mégis aláveti magát az Atya akaratának. Így azt teszi és azt cselekszi, amire valójában a legnagyobb szüksége van a világnak” – fogalmazott a lelkipásztor. A baptista egyház elöljárója a megtéréssel kapcsolatban elmondta: beletartozik a Jézus elhozta üzenetbe. Papp János kiemelte, hogy „a keresztény felekezeteknek bűnbánatot kell gyakorolniuk a felekezethez térítés miatt, a megtérés ugyanis nem felekezethez, hanem Krisztushoz térést jelent.”

A reformációi ünnepi istentiszteleten imádságot és igét olvasott Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára. A zenei szolgálatot az Óbudai Metodista Gyülekezet zenekara végezte.
Az istentiszteleten a jelenlévők átélhették az úrvacsorai közösséget.

Képgaléria:
A MEÖT szervezésében létrejövő Reformáció hónapja programsorozat záró alkalmára 2018. október 31-én 17 órakor kerül sor Budapesten, a Reformáció parkban. Ünnepi beszédet mond Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyháztörténész-professzora.

Forrás: www.evangelikus.hu

 

 

Plakát letöltése: PDF

 

 

A reménység nem szégyenít meg


2018. október 21., vasárnap

Átadták a Rát Mátyás-díjat vasárnap este az Urániában: a Protestáns Újságírók Szövetségének (PRÚSZ) elismerését idén Ozsváth Sándor tanár, művelődéstörténész, nyelvművelő kapta. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) reformációi gálaestjén Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója hangsúlyozta: hittel, reménységgel, cselekvőképesen és cselekedni akarva lehet reménységgel tekinteni a jövőbe.


A reménységről, a hitről és a cselekvés fontosságáról tettek tanúbizonyságot a MEÖT Október, a Reformáció Hónapja elnevezésű, hagyományos rendezvénysorozata gálaestjének felszólalói. Nyitóbeszédében Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke elmondta: mai, ingerdús, türelmetlen, hasadt világunkban nagy szükség van az egyház szolgálatára. Hogyan? „Ahogy Pál apostol is írja római levelében, »a reménység pedig nem szégyenít meg«." Hozzátette: „ha az egyház szolgálatán keresztül a reménységre hangolunk, rámutathatunk az örök élet tágasságára. Ehhez sokszor egy mosoly, egy bátorítás is elég."

Prőhle Gergely leköszönő főigazgató, Reformáció 501 – reménységgel tekintünk a jövőbe? című előadásában folytatta Steinbach József gondolatmenetét. Mint mondta, sok félelemkeltő, túlzó, a tudatot erőteljesen formáló gondolattal találkozunk nap mint nap. Ebben a helyzetben igen fontos, hogy van-e olyan útjelzőnk, bizonyosságunk, értékünk, amely eligazít, megmutatja számunkra a cselekvés helyes irányát. Az evangélikus felügyelő az egyház és az állam mellett a hívő ember modern világot alakító szerepét hangsúlyozta. „Elődeinkre, nagyjainkra tekintve, az ő példájukból merítve, hittel, reménységgel cselekedve elérhetjük azt, hogy a következő nemzedék is érteni fogja Pál apostol szavait."


A gálaesten a PRÚSZ Rát Mátyás-díját is átadták Ozsváth Sándornak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott tanárának. Novotny Zoltán elnök beszédében a díjazott tanári, nyelvművelői és művelődéstörténeti munkásságát méltatta. Mint mondta: „Ozsváth Sándor a határainkon belüli és kívüli média anyanyelvének és artikulációjának gyógyítója. Tanított műelemzést, műkritikát, esztétikát, írói publicisztikát, retorikát, tanít beszédtechnikát és magyarságismeretet. Órái annyira népszerűek voltak, hogy azok is »belógtak« rájuk, akiknek az nem lett volna stúdiumuk. A legkitűnőbb beszédtanár, sok, az országos médiában dolgozó újságíró tőle tanult meg helyesen beszélni." Ozsváth Sándor a díjat szerénységgel, meglepetéssel és hálával fogadta. Mint elmondta, az esemény kezdetéig nem is tudta, hogy ma, ezt az elismerést ő fogja kapni.

Az eseményen szolgáltak a Baptista Központi Énekkar tagjai Oláh Gábor vezetésével, a Calandrella Kamarakórus énekesei és muzsikusai, az In Media Brass rézfúvós kvintett művészei, valamint a Szentendrei Református Gimnázium diákjai is.
Szűcs Péter, fotó: Vargosz

Forrás: https://www.reformatus.hu/mutat/15695/

 

Plakát letöltése: PDF

 

 

 


Műsorfüzet letöltése:
PDF

 

 

 

Ki van a középpontban?


2018. október 01., hétfő

„Bármilyen kevés, amit tenni tudunk egymásért, mégis szabad jót tennünk – hálából Isten legnagyobb jótettéért, Jézus Krisztusért" – emlékeztetett a reformátorok által is felismert igazságra Kondor Péter evangélikus püspök hétfőn, a reformáció hónapjának budapesti nyitó alkalmán.

„A reformáció egyházaiként nem is kezdhetjük másként ezt a hónapot, mint hogy szüntelenül megújulásra vágyó szívünket odaállítjuk az ige világosságába” – fogalmazott a Déli Evangélikus Egyházkerület tavaly megválasztott püspöke, aki igehirdetésében Jézus hegyi beszédének az adakozásról szóló szakaszát magyarázta. „Mindig időszerű ige ez – tette hozzá –, a sokszor sötétben tapogatózó egyház számára sokféle hangszerelésben újrafogalmazták már az évszázadok során, mit is jelent a világosság útján járni és kegyelemből élni, mert hajlamosak vagyunk az érdemeinket mindig visszacsempészni életünk középpontjába.”

Nem mindegy a motiváció

Amikor Jézus arra intette tanítványait, hogy ne mások szeme láttára adakozzanak, a korabeli hivalkodó vallási szokások, az adományozók hangos ünnepeltetése ellen szólalt fel. Azért emelte fel a hangját, hogy az emberek jócselekedeteit ne mások elismerése és ne is az önmagunk előtti hízelgés motiválja, hanem az Isten szeretete. Mert az ember sokszor hiú és úgy gondolkodik: „Vegye észre a párom és a gyerekeim, hogy értük teszem, amit teszek. Vegyék észre a munkatársaim, mennyit fáradozok.” De sokszor az a gondolat is ott bujkál az adakozás mögött: „Ha én jó vagyok, Isten is jó lesz hozzám, megjutalmaz – legalább a másvilágon.” Talán észre sem vesszük, hogy ilyenkor nem másoknak, hanem önmagunknak szolgálunk, mi magunk állunk a jótetteink középpontjában.

Jézus azt kéri, legyen az adakozás keresztyén életünknek annyira természetes része, hogy ne is tartsuk azt számon. „Ha mégis megtesszük – emlékeztetett a püspök – csak bűnbánattal állhatunk meg Isten előtt, mert a mi alamizsnánk semmi ahhoz a szeretethez, áldozathoz és kegyelemhez képest, amit tőle kapunk.” Mint mondta, nevetséges azt képzelni, sőt dicsekedni, hogy az adakozással nagy dolgot teszünk, mert valójában sokkal többet kellene adnunk, jobban kellene szeretnünk, intenzívebben segítenünk, észrevennünk a rászorulót. Az igehirdető arra hívta a hallgatóságát, képzeljék el, hogy Isten rámutat a golgotai keresztre és azt mondja: „Én ezt tettem érted Jézusban. Te mit teszel értem?” Emellett a tökéletes áldozat mellett bizony eltörpül minden emberi próbálkozás – ezt az igazságot értették meg a reformátorok is.
Bár a mi jócselekedeteink nem olyan dolgok, amikben gyönyörködni lehetne, Jézus mégis azt mondja: van jutalom, Atyánk megfizet nekünk. Kondor Péter ezt azzal a példával illusztrálta, ahogy a szülők jutalmazzák gyermekeiket. „A gyerek sokszor csak hátráltat a házimunkában, sőt még óvni kell és vigyázni rá, mégis engedjük, hogy segítsen. Persze jutalom a vége az együtt töltött időnek – az ember megköszöni a gyermeknek, hogy segített, tiszta szívvel akart részt venni az életében, segíteni a teherhordozásban.” Épp így van ez a jócselekedetek jutalmával is: nem érdem szerinti, méltán elvárt fizetés, hanem Isten atyai szeretetének gazdagsága. Az evangélikus egyházi vezető arra biztatott, „azért segítsünk másoknak, mert szeretjük mennyei Atyánkat, Ő pedig – nem érdemlünk semmit, de mégis – megajándékoz minket újat kezdő, felemelő szeretetével”.

Elkezdődött a reformáció hónapja

A zenés istentiszteletre a csepeli Egressy Béni Református Művészeti Középiskola fúvószenekara hívogatott a forgalmas Kálvin téren, a református templomba belépőket pedig Lénárt Linda orgonatanár játéka fogadta. Az ökumenikus alkalmon énekkel szolgált a pünkösdi zenei misszió Égi Szólamok kórusa, az evangélikus Mandák Kórus, a metodista Esterházy Kórus, a református Psalterium Hungaricum Kórus és az újpesti baptista énekkar. Isten áldását a magyarországi protestáns egyházak vezetői kérték a résztvevőkre az istentisztelet végén.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által meghirdetett egy hónapos programsorozat következő kiemelt alkalma a most szombati felekezetközi női találkozó Pakson, melynek középpontjában a teremtett világért vállalt felelősség lesz. Az október 14-i miskolci missziói napon Jobbágy Bertalan református lelkipásztor hirdet igét. A hagyományos reformációi gálaestet október 21-én rendezik meg a budapesti Uránia moziban, az este folyamán ezúttal a Szentendrei Református Gimnázium diákjai mutatkoznak be.

A reformáció hónapjának központi záró istentisztelete október 28-án este öt órakor kezdődik a Magyarországi Metodista Egyház óbudai, kiscelli utcai templomában. A szokásos október 31-i koszorúzás sem marad el, az elcsendesedni, emlékezni, hálát adni vágyókat szintén délután öt órára várják a fővárosi Reformációi Emlékparkba. Részletek a MEÖT honlapján.

Feke György, fotó: Vargosz

Forrás: http://reformatus.hu/mutat/15627/

Joomla templates by a4joomla