• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Reformációi Istentisztelet 2019.10.27.

Plakát letöltése: pdf

 

 

Egyetértés és érték a fókuszban – A Reformáció Gálaesten jártunk

Szöveg: Kézdi Beáta, fotó: Kalocsai Richárd, videó: MTVA, HÍRTV

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében október 20-án tartották az idei reformációi gálaestet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A teltházas rendezvényen Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke tartott áhítatot, majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondott köszöntőt. A műsor gerincét a különböző stílusú, örömzenés szolgálatok adták.

A gála nyitásaként a Te benned bíztunk eleitől fogva kezdetű zsoltárt énekelték el az egybegyűltek. Majd a VOX Savarie Ökumenikus Vegyeskar szolgálatát hallgathatta a közönség.

Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke köszöntőjében a reformáció hónapja programsorozat idei igéjét vette alapul. A Rómaiakhoz írott levél 15, 5-ből vett idézet így hangzik: „...a türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek.” Minderre nagy szükség van a mostani polarizált világban – tette hozzá a püspök.

Egyetértés és szolgálat

Steinbach József kiemelte: az egyetértés „felülről kapott” ajándéka mindazoké, akik hisznek benne, hogy Jézus Krisztus megváltotta az emberiséget, és az emberi halandóságra Jézus Krisztus a megoldás. Hozzátette: Isten népe gazdagon megáldott nép, de szolgáló nép is. És „egyetértünk abban is, hogy a megváltás szolgálatra kötelez”, hogy „azért kaptuk az evangéliumot, hogy továbbadjuk azt a világnak” - fogalmazott Steinbach József.

A köszöntőt követően Lakner-Bognár Nóra vezette VOX Savariae kórus Szokolay Sándor Örvendjetek az Úrnak, Gárdonyi Zoltán Szívemnek kőszilája, Felix Mendelssohn-Bartholdy 42. zsoltár 1. tételét, valamint Helmut Walcha Áldjad, én lelkem című művét énekelte.

A zenei szolgálatot követően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet, melyben a nyugat-európai és a kelet-európai különbséget említette meg a hit és politika szétválasztását illetően.

Gulyás Gergely kiemelte: „Európát a kereszténység kultúrája tette otthonunkká”, a reformáció pedig számtalan területen tett hozzá ehhez. Nemcsak a hitéletet, a teológiát vagy éppen az egyház intézményrendszerét újította meg, de új fejezet nyitott a társadalmi berendezkedésben és a mindennapi élet számtalan területén.

A miniszter hozzátette: a reformációnak fontos szerepe volt abban, hogy újra megszülessen az egyensúly a hit és az értelem viszonyában, újra éles határvonallal választva el a hit és a tudomány kutatásának eszközeit, hogy „mindkét terület a maga igazságaival teljes hitelességgel nyilatkozhasson”.

A HÍR TV VIDEÓJA.

Bizonyságtétel és értékrend

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a közéleti kereszténydemokrácia képviselőinek együtt kell élniük azzal, hogy rajtuk azok is számon kérik a (keresztényi- szerk.) mérce betartását, akik nem fogadják azt el létezőnek, helyesnek vagy követendőnek. A miniszter egyúttal – ahogy már 2016-ban a Kötőszó evangélikus blognak adott interjúban is – megjegyezte: közéleti szereplőként bizonyos helyzetekben fontos a bizonyságtétel, de ha valaki a közélet mindennapjaiban vesz részt Magyarországon, akkor legalább ennyire fontos, hogy a cselekedeteiből látszódjon, miben hisz, vagy hogy van-e bármilyen magasabb rendű érték, amelyet irányadónak tart a mindennapokban. Ha van ilyen értéke, akkor fölösleges naponta hangsúlyoznia hitét, ha pedig nincs, akkor nemcsak felesleges, hanem kifejezetten kontraproduktív is.

A miniszteri beszédet követően Pünkösdi Egyház Zenei Missziójának Égi Szólamok Kórusa fiatalos, keresztény könnyűzenei koncertje következett. Az első rész zárásaként az Erős vár a mi Istenünk kezdetű „evangélikus himnuszt” énekelték az egybegyűltek.

Reményik Sándor és Sztehlo Gábor emlékezete

A gála második részében a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Művészeti Alapiskola diákjai szolgáltak műsorral. Elsőként tíz fiatal tehetséges fiú járt széki legénytáncot.

Majd Grünwald Dávid mondta el Reményik Sándor Kegyelem című versét fuvolakísérettel, illetve Szabó Laura a költő Akarom című alkotását hegedűkísérettel. Mindkét diák értőn, érzőn, szép artikulációval szavalt. Az iskola diákjai egyúttal előadták és rövid jelenettel illusztrálták a Sztehlo Gábor által mentett gyerekek dalát, a szombathelyi műsor zárásaként pedig drámai képsorok vetítése mellett a fiatalok elénekelték a We shall overcome című dalt, a különböző okokból ma is üldözött emberekre emlékeztetve.

Az este folytatásaként Nagy Katalin, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke átadta a Rát Mátyás-díjat az idei kitüntetettnek, Vitéz Ferenc újságírónak, a Debreceni Hittudományi Egyetem docensének. A laudáció szerint Vitéz Ferenc 1965-ben született Kisvárádán, felsőfokú tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte magyar-francia szakon; 50 önálló kötete jelent meg: verseskötetek, tanulmányok, esszék, irodalmi összeállítások. Ma is szinte naponta publikál a Magyar Hírlapban és saját kulturális, irodalmi lapjában, a Nézőpontban.

A díjátadást követően a Tabulatúra régizene-együttes reformáció korabeli Istent dicsérő énekekben gazdag mini koncertjét hallgatták az egybegyűltek, a gála zárásaként pedig a résztvevők elénekelték a Himnuszt is.

Címkék: Gulyás Gergely - Reformáció Gálaest - Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - MEÖT -

Forrás: https://www.evangelikus.hu/

 

Október a reformáció hónapja

 

Az október a reformáció hónapja anyagai már elérhetőek a meot.hu oldalon, valamint a letölthető dokumentumoknál is megtalálják az októberi programok részletes menetét, melynek központ részét alkotja a Reformáció Gálaest.


2019. október 20., vasárnap 17:00 óra Uránia Nemzeti Filmszínház.

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az október 20-án megrendezésre kerülő Reformáció Gálaesten.

Előadó: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Előadásának címe: A reformáció népeként a hit, az értelem és a kultúra egységében.

A gazdag zenei programot a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Pünkösdi Egyház Zenei Missziójának Égi Szólamok kórusa, és a Tabulatúra régizene-együttes biztosítja. A bemutatkozó iskola a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Művészeti Alapiskola lesz. Köszöntőt mond Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Rát Mátyás-díj átadása - Protestáns Újságírók Szövetsége. A Gálaest házigazdája: Bényi Ildikó.

 

Reformációi Gálaest 2019 – műsorlap: letöltés

 

 

 

Pápai Ökumenikus Misszió Nap

Sok szeretettel várunk mindenkit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs bizottságának missziói napján október 13-án, amely idén Pápán kerül megrendezésre! 

Plakát letöltése: pdf

 

 

Megajándékozott emberek vagyunk


2019. október 02., szerda
Tudunk-e bővelkedni a hitben, Isten igéjében, netán a krisztusi szeretetben? Ezekkel a kérdésekkel néztek szembe a reformáció hónapja programsorozat megnyitójának résztvevői. Az október 1-i budapesti zenés istentiszteleten Steinbach József püspök prédikált.

„Az egyház ma is reformációra szorul, a világ, amiben élünk, arra késztet bennünket, hogy újra és újra átgondoljuk szolgálatunkat” – hangsúlyozta Kondor Péter evangélikus püspök a reformáció hónapja rendezvénysorozat kedd esti központi nyitó alkalmán. Mint mondta, nem nekünk kell magunkat megreformálni, csakis Jézus Krisztus képes minket megújítani, aki fél évezrede egy kolostor cellájában gyötrődő szerzetest, Luther Mártont is megszólította. „Használjuk a reformáció havát arra, hogy visszatekintünk, magunkba nézünk és reménységgel előre tekintünk” – buzdított a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) szokásos egy hónapon át tartó országos programsorozata – már hagyományosan – zenés istentisztelettel kezdődött: fél hattól a református Egressy Béni Művészeti Középiskola fúvószenekara hívogatta a Deák téri evangélikus templomba a Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján áthaladókat, fél órával később pedig a rendezvénysorozat valaha volt legnépesebb összkara énekelt odabenn. Az igehirdetésre a rákoscsabai baptista énekkar és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának nőikara hangolta a résztvevőket, a prédikációra pedig a Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusa, valamint a Deák Téri Evangélikus Gimnázium ifjúsági kórusa felelt

„Bővelkedünk a kórusok szolgálatában, magasztalva Urunkat, aki az igén keresztül arra hív, hogy döbbenjünk rá: Isten népe bővelkedő nép, mi mindannyian gazdagon megajándékozott emberek vagyunk” – hangsúlyozta igehirdetése elején Steinbach József dunántúli református püspök. A MEÖT elnöke a korinthusiakhoz írt második levél nyolcadik fejezetének hetedik verse alapján magyarázta meg, mit jelent bővelkedni „hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben”.

 

Jézus Krisztus teljes, örök élettel ajándékoz meg minket, melynek előízét már e földi világban megtapasztalhatjuk. „A belé vetett hit életünk értelme, tartalma, akár a dióbél – emlékeztetett –, hisz mit ér üresen vagy romlottan a dióhéj?” A püspök arra buzdított, a reformáció hónapjában csodálkozzunk rá, hogy a hit tartalma mindig az igében, a konkrét kijelentésben tárul fel. Az igére figyelésből pedig hitismeret származik, ami hivatássá teszi a tehetséget és a szaktudást, hisz hatására „többé már nem önmagunkért, hanem Isten dicsőségére és mások javára akarjuk végezni a dolgunkat”. A megszentelődés útján járni tehát nem más, mint igyekezet felelős szolgálatot végezni a magunk helyén. „Az ilyen buzgólkodás nem gyarló világi verseny, hanem szent dolog. Nem kioltja a másik igyekezetét, hanem buzdítja, megtermékenyíti azt” – mondta Steinbach József, majd hozzátette: ha Istennek Krisztusban közölt szeretete költözik belénk, egyre inkább az ő szeretetével szeretjük egymást. Ez a szeretet pedig „nem a másikra vár, hogy ő tegye meg az első lépést, hogy előbb ő szeressen”, hanem éppen fordítva: kezdeményező, még az ellenségeivel szemben is, a megbékélést és a megbocsátást keresi.

„Áldja meg Isten ezt a hónapot, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát, tagegyházait és mindannyiunkat, hogy rádöbbenjünk, bővelkedő nép vagyunk – kívánta igehirdetése végén a püspök. – Ragyogjon fel bennünk az evangélium, hogy megváltott emberek vagyunk, akik még szűkölködés közepette is bővelkedünk a hitben, az igében, az ismeretben, az igyekezetben és a krisztusi szeretetben. Áldott legyen ezért a mindenható Isten!”

A zenei szolgálatot szervező Bódiss Tamás két kilencven esztendős egyházzenész előtt is tisztelgett az istentiszteleten, mint mondta: „Trajtler Gábor orgonaművész, a Deák téri templom egykori karnagya és Beharka Pál baptista kántor, orgonaművész, karnagy egyaránt sokat tett a hazai kóruséneklés előmozdításáért.” Utóbbinak Szent az Úr az Alkotó című énekfeldolgozását az összkar szólaltatta meg a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes és Finta Gergely orgonaművész közreműködésével. Az alkalom végén a MEÖT protestáns tagegyházainak vezetői – Papp János baptista egyházelnök, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök és Khaled A. László metodista szuperintendens – imádkoztak.

Október a reformáció hónapja


Október 13-án, vasárnap 17 órától ökumenikus missziói napot tartanak a pápai református ótemplomban, egy héttel később pedig reformációi gálaestet szerveznek Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Hagyományosan ezen adják át a Protestáns Újságírók Szövetségének Rát Mátyás-díját. A helyi ünnepségek és megemlékezések mellett központi reformációi istentiszteletet is tartanak a magyarországi protestáns egyházak, mégpedig október 27-én, vasárnap 17 órától a fővárosban. A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetben Khaled A. László hirdeti az igét. A reformáció emléknapján a MEÖT képviselői megkoszorúzzák a Reformáció Park emlékművét.

Feke György, fotó: Kalocsai Richárd
Forrás: https://www.reformatus.hu/

 

 

 

Október a Reformáció Hónapja - 2019.

Nyitó Istentisztelet

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit október 1-jén kedden 18:00 órától a Deák téri evangélikus templomba az Október a reformáció hónapja nyitó istentiszteletére.

Igét hirdet: Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke.

Közreműködnek:
a Rákoscsabai Baptista Énekkar,
a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának Női Kara,
a Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusa,
a Deák Téri Evangélikus Gimnázium Ifjúsági Kórusa.

 

Plakát letöltése: pdf

Október 1.,kedd nyitó istentisztelet éneklap letöltése: doc 

 

 

Október a reformáció hónapja 2019.

 

Tisztelt Lelkipásztor, Intézményvezető/Szervezetvezető Testvérem!
Kedves Gyülekezet! Kedves Közösség!

 

Ezúton is örömmel megerősítem, hogy „… egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint…” (Rm 15,5). Hittel tekintünk az Október a reformáció hónapja 2019 programsorozat megrendezése elé, ezzel is csatlakozva az Ökumenikus Tanács által meghirdetett Egyetértés évéhez.
Ami a közvetlen törekvésünket illeti, az – egyebek mellett – központi rendezvényeinkben nyer kifejezést. (Központi rendezvényeink felől a túloldalon tájékozódhatnak.) Bizalommal várjuk a gyülekezetek és minden érdeklődő részvételét e programokon. A mellékelt jelentkezési lapon (e-mailben, postán vagy faxon) szíveskedjenek jelezni a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 20-án megrendezendő gálán való részvételi szándékukat október 5-ig. A jelentkezést követően az 500 Ft/fő adomány befizetéséhez csekket küldünk, az adomány beérkezése után pedig postázzuk a jegyeket. A jegyeket az igénylések beérkezésének sorrendjében tudjuk küldeni. A Reformációi Gálaest előadója: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Előadásának címe: „A reformáció népeként a hit, az értelem és a kultúra egységében”.
Reményteljes várakozással tekintünk a helyi, gyülekezeti, intézményi, szervezeti programok elé. A korábbi évekhez hasonlóan nagy bizalommal buzdítjuk mindannyiukat, hogy minden gyülekezet, intézmény, szervezet – a protestáns autonómia és szolidaritás elve alapján – szervezzen olyan helyi kulturális, spirituális, oktatási, művészeti vagy sporteseményeket, amelyek hitelesen és meggyőzően képviselik a protestantizmus értékeit. Hisszük, hogy a hónap folyamán valamilyen rendezvényre minden protestáns közösségben sor kerülhet.
Levelünkhöz mellékelt általános plakát az országos rendezvényre, annak főtémájára és a rendező egyházakra hívja fel a figyelmet. A „biankó” plakátot azzal a reménységgel küldjük, hogy a helyi rendezvényt – az egységes arculat jegyében – e plakáton is népszerűsíti minden programszervező közösség. A harmadik plakát az országos programokra hívja fel a figyelmet, különös tekintettel Budapesten, Pápán, Miskolcon valamint a környékbeli közösségekben élők számára, hiszen idén e települések adnak otthont a fő rendezvényeknek. Bizalommal kérjük, hogy mindhárom plakáttal népszerűsítsék a programsorozatot, annak országos és helyi eseményeit egyaránt.
Kérem továbbá, hogy a gálára szóló jegyrendelő másik oldalán az Önök által rendezett, szervezett program(ok)ról tájékoztassák az Ökumenikus Tanácsot szeptember 25-ig, annak érdekében, hogy ezen programokat a MEÖT honlapján szerepeltessük, ezáltal népszerűsítve őket. Honlapunkon a programlistát folyamatosan frissítjük.
Kérjük tehát, hogy helyi rendezvények szervezésével, a plakátok kihelyezésével, szószéki/szóbeli buzdítással, a központi rendezvények látogatásával, határidős jegyrendeléssel, a helyi programokról való tájékoztatással segítsünk minél többeket hitünknek megfelelő élményhez. A http://meot.hu/ internetes címen folyamatosan információval szolgálunk a helyi és az országos rendezvényekről; továbbá megtalálható itt fekete-fehérben, letölthető formában az úgynevezett „biankó” plakát, amely sokszorosítható, így a helyi információközlés szolgálatába állítható.

Október a reformáció hónapja! Kívánjuk, hogy a rendezvénysorozat által a magyar protestánsok hitelesen továbbítsák a maguk és az egész társadalom számára a buzdítást:

„… egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint…” (Rm 15,5)

 

Budapest, 2019. augusztus 22.

 

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár

 

További letölthető dokumentumok 

 

 

ORH - Helyi regisztrált programok 2019 


MISKOLC, szeptember 28. szombat
Területi Női Találkozó
A református egyházkerület székház díszterme
3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 17
10:00-15:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT Női Bizottság, 061/371-2690


BUDAPEST, október 1. kedd

Ünnepélyes megnyitó
Zenés istentisztelet
Deák téri evangélikus templom
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT. 061/371-2690


BUDAPEST, október 10., csütörtök
Kik a cipszerek? A szepesi szász identitás családi emlékei – kiállítás megnyitó.
Evangélikus Országos Múzeum
1052 Budapest, Deák tér 4.
17:00
A szervező neve és telefonszáma: Harmati Béla László: 0620/824-5083


PÁPA, október 13. vasárnap

Miskolci Ökumenikus Missziói Nap
Pápai református ótemplom
8500 Pápa, Fő utca 6-8.)
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT 061/371-2690


BUDAPEST, október 17., csütörtök
Cipszerek öröksége – konferencia
Evangélikus Országos Múzeum
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.
10:00
A szervező neve és telefonszáma: Czenthe Miklós: 0620/991-0064


ALBERTIRSA, október 18. péntek
15. Országos Koráléneklési Verseny
Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola
2730 Albertirsa Pesti út 110.
10:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Hepp Éva 06208248595, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


BUDAPEST, október 20., vasárnap

Reformációi Gálaest
Uránia Nemzeti Filmszínház
1088 Budapest, Rákóczi út 21.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT. 061/371-2690


SZEKSZÁRD, október 20., vasárnap

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes és a Miss Sió Kórus (Medina) közös Protestáns napi zenés áhítata. Áhítatot tart Balázsi Zoltán ny. református lelkész, Sápi Református Egyházközség.
7100 Szekszárd, Luther tér 1.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Naszladi Judit (ének-zene tanár, karnagy, református kántor). 06-30-400-1300


BUDAPEST, október 24., csütörtök
Az egyetemes hitvallások – Reuss András, prof. em. előadása
Evangélikus Országos Múzeum
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.
18:00
A szervező neve és telefonszáma: Kertész Botond: 0620/824-5079

 

RÉVKOMÁROM, október 26-27. szombat-vasárnap
Protestáns Újságírók Szövetsége Médiaműhely 2019. Kiért szól a harang?
Magyar-magyar, határokon átívelő protestáns médiumok.
Selye János Egyetem/Pro Selye Universitas/Danubius Kollégium
Révkomárom, Duna rakpart 12.(Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno)
11:00
A szervező neve és telefonszáma: Protestáns Újságírók Szövetsége, Nagy Katalin elnök, dr. Bóna Zoltán titkár:0620/914-3893, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


DUNAVARSÁNY, október 27. vasárnap
Hód-Családi Cserkészet Megalakulása
Soli Deo Gloria Közösségi Ház
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
15:00
A szervező neve és telefonszáma: Nagyné dr. Csobolyó Eszter 0630287028


DUNAVARSÁNY, október 27. vasárnap
Cserkészet, Evangélium, Protestantizmus Beszámoló a 24. Cserkész Világtalálkozóról
Soli Deo Gloria Közösségi Ház
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
16:00
A szervező neve és telefonszáma: Nagyné dr. Csobolyó Eszter 06302870283


DUNAVARSÁNY, október 27. vasárnap
Beszámoló a Maros-Tisza vízitúráról
Soli Deo Gloria Közösségi Ház
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
17:00
A szervező neve és telefonszáma: Nagyné dr. Csobolyó Eszter 06302870283


BUDAPEST, október 27. vasárnap

Reformációi istentisztelet
Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetben
1077 Budapest, Wesselényi u. 53.)
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT 061/371-2690


BUDAPEST, október 27. vasárnap
Kantátás istentisztelet
Deák téri evangélikus templom
1052 Budapest, Deák F. tér 4.
11:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Lelkészi Hivatal, 061/483-2150


BUDAPEST, október 27. vasárnap
Orgonazenés áhítat
Deák téri evangélikus templom
1052 Budapest, Deák F. tér 4.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Lelkészi Hivatal, 061/483-2150


BUDAPEST, október 28., hétfő
Görgey és Görgey – Kerekasztal beszélgetés Hermann Róberttel és Radnóti Klárával. Moderál: Kertész Botond.
Evangélikus Országos Gyűjtemény – könyvtár
1085 Budapest, Üllői út 24.
17:00
A szervező neve és telefonszáma: Zászkaliczky Zsuzsanna: 0620/ 824-6724.


BUDAPEST, október 31. csütörtök

Reformációi Megemlékezés
Reformáció Park
1071 Budapest, VII. kerület, Városligeti fasor, Bajza utca sarok
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT. 0613712690


BUDAPEST, október 31. csütörtök
KALÁKA koncert. Egyházzenei áhítat.
Deák téri evangélikus templom
1052 Budapest, Deák F. tér 4.
19:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Lelkészi Hivatal, 061/483-2150

 

 Helyi regisztrált programok 2019: letölthető pdf

 

Joomla templates by a4joomla