• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide6.jpg
 • meot_slide7.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg

Előkészítő Konferencia

2018. január 27.


Regisztrációs link:

Itt érhető el, kattintson ide!

Weboldal:

https://vilagimanap.hu/

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/vilagimanap/

 

Reformáció egykor és ma – Nők a reformátorok körül


Idén október 7-én, Kecskeméten került megrendezésre a MEÖT Női Bizottsága évenkénti regionális konferenciája.  A Reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó Ökumenikus Női Találkozónak e jeles alföldi város evangélikus temploma és a Református Gimnáziumának Internátusa adott otthont. 

A nyitó istentisztelet igehirdetője Sárkány Tiborné Horváth Erzsébet ny. evangélikus lelkésznő arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon, mi adott erőt egykoron reformátorainknak, ma pedig gyülekezeteinknek a megújulásra? Isten Igéjének „élő és ható, szívekig hatoló” hatalmában lelte meg a választ. (Zsid.4,12.)

Ez a prédikáció jó indítása volt a napnak, amelynek bevezető előadásában B. Pintér Márta a MEÖT Női Bizottságának elnöke azt mutatta be, hogyan álltak egykoron az asszonyok a reformáció ügye mellé.

A délelőtt meghívott kerekasztal-beszélgetésének vendégei pedig azt boncolgatták, hogyan lehetnek  a különböző felekezetekhez tartozó egyházi közösségeink az állandó megújulás ( Semper Reformanda) eszközei.  E diskurzus érdekessége, hogy a két protestáns egyház képviseletében jelenlévő Varga Anikón (baptista) és Bárdos Péternén (református) kívül részt vett Dr. Perintfalvi Rita római katolikus teológusnő is. Ő a feminista körökben jól ismert keresztyén  gondolkodó, Dorothea Sölle vallomását ídézte: „ minden szavunk, minden Isten igéjéről szóló bizonyságtételünk, tulajdonképpen politikai hatalommal, vagyis élet- és társadalomformáló erővel bír.” A beszélgetést rendkívüli flottsággal vezette le Hulej Enikő, kecskeméti evangélikus lelkésznő. Zárásként pedig mindenkiben megerősítette a küldetéstudatott,  bátorítva, hogy tegye hitelesen a dolgát ott, ahová Isten helyezte. 

A záró istentisztelet református igehirdetője, Faragóné Bencsik Dóra szólt az „Október a Reformáció hónapja 2017” mottójául választott igeversről: „Változzatok meg értelmetek megújulásával.”  (Róm.12,2.)  Károli Gáspár fordítását használva fel - ahol így olvassuk: ne szabjátok magatokat a világhoz! -, a lelkésznő stílszerűen egy asszonyok számára fölöttébb érthető képben foglalta össze mondanivalóját és egyben a találkozó konklúzióját, amikor így fogalmazott: „Isten szabásmintájához igazodjunk!”


B. Pintér Márta ev. lelkész, Női Bizottsági elnök

 

 

Ökumenikus Női Találkozó 

Kecskemét, 2017. október 7. szombat

 

Program: 

Kecskeméti Evangélikus Egyházközség temploma (Arany János u. 1.)

10.00 – Nyitó istentisztelet

 

Délelőtti helyszín: 

Kecskeméti Református Internátus díszterme (Hornyik J. krt.4)

11.00 – Nők a reformátorok körül – előadás

11.45 – Közösségeink szüntelen megújulásban – pódiumbeszélgetés római katolikus, református és baptista résztvevőkkel

13.00 – Ebéd

 

Délutáni helyszín: 

Kecskeméti Evangélikus Egyházközség temploma (Arany János u. 1.)

14.00 – Bemutatjuk a Theológiai Szemle folyóirat ünnepi számát

 14.30 – Záró, úrvacsorai istentisztelet

 

 Program letöltése:pdf

 

„Jó szomszédság”

A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma  2017. július 31-augusztus 5 között, „ Jó szomszédság” címmel ökumenikus  női hetet szervez  a nyárádmenti   Cserefalván -  állt a meghívóban, melyet, Soós Noémi lelkipásztor  project koordinátor  és munkatársai adtak hírül és várták a jelentkezőket.  Résztvevőket Moldáviából, Ukrajnából, Magyarországról és Romániából  hívtak. A Cserefalván szolgáló  lelkipásztornő,  aki 25 évvel ezelőtt megalapítója és elnöknője volt a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának, kedves családjának  és szolgatársainak szervezésében készítette elő a programokat. A  25  nőt számláló ökumenikus hét  résztvevői  között Magyarországot  P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a Magyarországi Református Nőszövetség országos elnöke és jómagam képviseltük.  Most erről az alkalomról, annak  minden  résztvevőjét formáló, és nagy hatással bíró programjairól ,   közös megtapasztalásainkról  szeretnék röviden beszámolni a  MEÖT hírcsokrában.  


A hét célja, a szomszédos országokból érkezett résztvevők számára, a következő  volt:


1,  Kapcsolatteremtés és építés a különböző nemzetekhez és felekezetekhez tartozó nőtestvérek, lányok és asszonyok  között. 

2, Előbbre jutni az önismeretben, egymás elfogadásában, új ismereteket szerezni, mélyülni a hitben Isten Igéjének vezetésével. 

3, Egymás hitének, kultúrájának, nőszövetségi munkájának mélyebb megismerése Isten szeretetének a fényében.

4, Szórakozni és pihenni. 

Ezek a célok majdnem 100%-ban meg is valósultak. 


Minden reggel istentisztelettel kezdtük  programjainkat a Cserefalvi Gyülekezet templomában. A reggeli áhítatokat Baczoni Szilárdka, szovátai lelkésznő, P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a magyarországi nőszövetség  elnöknője és Soós Noémi project felelős, cserefalvi lelkésznő tartották.   

A kapcsolatteremtés a különböző  nemzetű és felekezetű nőtestvérekkel az eltérő nyelv miatt kicsit nehezebb volt, mivel a fő társalgási nyelv a román volt. Az előadások, megbeszélések, is ezen a nyelven folytak. Nekünk, a két magyar résztvevőnek kellett fordítani, melyet  nagy szeretettel meg is tettek azok, akik mindkét nyelvet bírták. Voltak azonban olyanok, nem sokan, akikkel angolul és németül is tudtunk tolmács nélkül kommunikálni, értekezni, mely által  még közelebb kerültünk egymáshoz.

A hét első három napján  önismereti témával foglalkoztunk, ahol három  nagyon szakavatott nőtestvérünk Boda Katalin, Ferencz Janka szakemberek, szupervizorok és Luciana Vlad  román professzornő,   a maguk szaktudásával és több mint 20 éves tapasztalatával  a hátuk mögött segítettek bennünket, vezették be a témákat és interaktív módszerekkel, csoportos beszélgetésekkel, játékosan, érdekesen mélyedhettünk el önmagunk és egymás  megismerésében, de lépéseket tehettünk úgy egyéni, mint közösségi életünk pozitív alakításában is.   Hasznosítani tudjuk ezeket az ismereteket otthoni munkánkban, közösségeinkben való szolgálatunkban. 


A témák a következők voltak: 

a, Úton önmagam felé

b, Úton hozzád

c, Úton Istenhez

d, Úton a társadalomhoz

e, A nőszövetségi munka motivációi. Szívből-e, vagy színből … mit és hogy? 


Beszámolót hallhattunk még a „A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma megalapításáról, megszületéséről és az eltelt 25 évéről is, Soós Noémi alapító, vendéglátó  lelkésznőtől. 

A hét második felében, csütörtökön és pénteken délelőtt  nőszövetségeket látogatva ismertük meg még jobban  egymás  szolgálatát a női munkában,  tanultunk egymástól szeretetben, érdeklődve, összegyűjtve  a tapasztalatokat az itthoni nőszövetségi munka erősítésére, népszerűsítésére. 

A Szovátai Nőszövetség tagjai és a gyülekezet lelkipásztornője Baczoni Szilárdka Kata és a Korondi Unitárius Egyházközség Nőszövetségének lelkésznője vetítettképes beszámolót tartottak nőszövetségük megalakulásának fázisairól és  a világimanap évenkénti megünnepléséről. Rövid beszámolót tartott a jelenlévő Asea Railean egyházukban végzett nehéz, de sokoldalú  munkájukról , aki egyébként  az Európai Ökumenikus Női Fórum alelnökeként a Moldovai Ortodox Egyházat képviselte, mint a Moldovai Ortodox Női Fórum megalapítója és elnöke,   valamint P. Tóthné Szakács Zita elnöknő is beszámolt  a magyarországi nőszövetség felépítéséről, szolgálatairól, s az ökumenikus női bizottság munkájáról dióhéjban.

A  gyülekezeti és nőszövetségi  tagok minden finomsággal kedveskedtek nekünk, de a lelkészférjek is aktívan részt vettek, hogy megismerhessük a meglátogatott gyülekezetek, felekezetek és  templomuk történetét. Egy szovátai  ortodox gyülekezet  templomában  lehetőségünk volt a reggeli istentiszteleten is részt venni, ahonnan meghatottan, az Atya  áldásával  távoztunk. Ő tökéletes magyar nyelven is köszöntött bennünket.  

 

A két utolsó nap délutánján pedig kirándultunk Szovátára, ahol a híres Medve Tóban fürödtünk „gyógyulási” céllal és az ugyancsak híres Parajdi sóbányába is „alászálltunk”, hogy sokan közülünk először, páran pedig sokadszorra csodáljuk meg ezt az európai hírű bányát, ahol légúti és más betegségekben szenvedő gyermekek és felnőttek találnak gyógyulást.  Az ökumenikus női hetet lezáró „utolsó vacsorát”  a Dózsa György-i, régi nevén Ilenc-falvi lelkipásztor házaspárnál , Szövérffy Melinda és István vendégeiként fogyasztottuk el a parókia udvarán. Melinda szintén oszlopos tagja az Erdélyi Ökumenikus Fórumnak, ő a felelőse a Világimanap megszervezésének. 

A szoros programunkba belefért még városnézés Marosvásárhelyen, a vártemplom körüljárása, a város megtekintése éjjeli, szép kivilágításban  és a korondi  ajándék vásárlás is.  

Ha Isten éltet, egészségünket és békességünket megtartja, akkor kettő év múlva talán a MEÖT Női Bizottsága szervezhet egy ugyanilyen, nagyszerű konferenciát Budapesten, hogy az igen hasznos kapcsolatok, találkozások ne szakadjanak meg a 25 moldáviai és ukrajnai ortodox,  görög és római katolikus női csoportok vezetőivel és az Erdélyben élő katolikus és református  nőtestvéreinkkel,  csoportvezetőkkel. SOLI DEO GLORIA !    

 

Dr. Domokosné Fazekas Hajnalka

református lelkipásztor,  a MEÖT Női Bizottságának alelnöke 

 

 

 

 

Világimanap 2018 Suriname letölthető dokumentumok

A letölthető dokumentumok ide kattintva érhetőek el:

Tovább

 

 

Magyarázat a Világimanaphoz

 

1. Valóban vannak még ma is asszonyok, sajnos a keresztyének között is, akik jobban bíznak az emberi igazságszolgáltatásban, mint Istenben. Ez jellemző a Fülöp szigeteken is.
2. Ezt az imnapi liturgiát ők állították össze, s mi nem imádkozhatunk úgy március első péntekén, hogy azt mondjuk " mit érdekel engem a Fülöp szigetek problémája, vagy, hogy mi van ott, ezt én így nem olvasom fel!"Ugyanis ez az imanap róluk szól és értük van. Ezért kell helyben is előkészítő alkalmakat tartani - hacsak egy órát is - ahol ezt elmondjuk, és ismertetjük az ő problémáikat, amiket megfogalmaztak.
3. Ha valaki figyelmesen olvassa, akkor fel kell, hogy figyeljen a mondatra :
"Jusztícia, Igazságosság Asszonya! A képen, amelyen előttünk állsz, nagynak és hatalommal bírónak látszol! "
Tehát csak nagynak látszol, de mivel vak vagy és nem jut el hozzád a kiáltók hangja, ez csak a látszat!
"Kezedben mérleget tartasz, Igazságosság Asszonya, amely nincs egyensúlyban! A mérleg nyelvét elhúzzák a testi és lelki éhínség, a reménytelenség, és az igazság utáni hasztalan vágyakozás súlyos terhei. "
Tehát nem istenségként tekintünk rá, és nem hozzá imádkozunk, hanem beszélgetünk vele, hogy hol is van a baj az ő működésében. Emberek belé vetik reménységüket, amit nem tud teljesíteni.
Amikor lehull a lepel a szeméről, amikor már nemcsak fél szemmel tekint a világra, akkor tisztul ki a látása.

Ha ez történik velünk is :
"Tégy minket is látókká, Igazságosság Asszonya! Nyisd meg a mi szemeinket is, és adj nekünk látást a szükségre, hallást a jajszavakra, érzékenységet egymás iránt, képességet az egymással való igazságos bánásmódra!

Akkor végre változni fog ez a Föld, mert mindenkinek megadod azt, amire egyen-egyenként szükségünk van, és az emberek nem lesznek féltékenyek egymás talentumaira, nem kérdőjelezik meg ítéleted helyességét! Akkor – de csakis akkor – végre egyensúlyba kerül a mérleg!"
Mire a mérleget tartó asszony, aki Justiciát jelképezi, ezt mondja :

Az asszony, aki a mérleget hozta: „Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek!” (Ézsaiás 51:1) „Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.” (Ézsaiás 55:12)

Jézus azt mondja, „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:10) Isten megbocsát és feloldoz bennünket, a szívünk legmélyéből fakadó újrakezdéshez. 

Elmondja a két ézsaiási idézetet, majd Jézus ígéretét.
Helyre teszi a hozzá imádkozókat: nem ő oldja meg a helyzeteinket, hanem Isten Jézus Krisztus által. Nagyon fontos, amit ez a Justiciát megszemélyesítő nő utolsó mondatában mond, és ez a lényeg :

"Isten megbocsát és feloldoz bennünket, a szívünk legmélyéből fakadó újrakezdéshez."

Istenről, az Ő megbocsátásáról és annak következményéről tesz bizonyságot! 
Helyre teszi azokat, akik emberekben reménykednek.

Még mielőtt valaki ezt úgy értelmezné, hogy mi keresztyének Justiciához imádkozunk, gondolja végig amiket leírtam. S gondoljon a környezetében élő emberekre : hányan reménykednek emberi igazságszolgáltatásban, s nem fordulnak Istenhez, akinél pedig a megoldás van. Ezért hát ez nemcsak Fülöp-szigeteki jelenség, hanem sajnos a keresztyén világra érvényes. Sokan vannak közöttünk, akik papíron keresztyének, javítják a statisztikát, de hányan vannak a hitvallók? Akik fel tudnak mutatni Istenre? (Mint a mérleget tartó nő)

Imádkoznunk kell egymásért, hogy helyesen tudjuk értelmezni más országok asszonyai által megfogalmazottakat. Ők nem magyar keresztyénként élnek, még csak nem is európai keresztyénként fogalmaznak , hanem elmondják gondjaikat, amik szorítják őket és elválasztják az Isten Országától.

Kérek minden testvéremet, aki az imanapot a sajt gyülekezetében vezeti, előre hívja fel erre a figyelmet!

Köszönöm:

P.Tóthné Szakács Zita
MEÖT Női Bizottság

 

 

Világimanap 2017 Fülöp-szigetek

 

A letölthető dokumentumok ide kattintva érhetőek el:

Tovább

 

Kérjük, látogassanak el az Ökumenikus Világimanap Facebook-oldalára, ahol folyamatosan teszünk közzé hasznos információkat, képanyagokat:

https://www.facebook.com/vilagimanap/

 

 

Isten áldásával, megtartottuk a 2017. évi Világimanap Előkészítő Konferenciáját január 28. szombaton. A színes és tartalmas programnak köszönhetően rengeteg ismerettel és élménnyel gazdagodtak a résztvevők. A nap beszámolóját képekben itt tekinthetik meg:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1850420478559882.1073741830.1763880313880566&type=1&l=fd90152179

 

 "Idén is feltöltöttük az Előkészítő Konferencián elhangzott előadások és énekek hanganyagait. Ezek egy rövid regisztráció ellenében letölthetőek innen: http://letoltes.vilagimanap.hu/"

 

 

Alkategóriák

Joomla templates by a4joomla