• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

25 éves a Romániai Keresztény Nők Ökumenikus Fóruma
1991-2016


„Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus” 1 Korintus 3,11Ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelte 200 nőtestvér, az ország minden részéből, a marosvásárhelyi Gecse utcai kistemplomban ezt a jubileumi eseményt. Megtisztelte a konferenciát jelenlétével n.t. Kovács István diakóniai előadó tanácsos az Erdélyi Református egyházkerülettől, Nagy László unitárius egykori főjegyző, Lőrincz János Marosi Református egyházmegye esperese, Gyarmati Cathrine, az Európai Fórum egykori elnöke, Svájcból.
Szövérfi Melinda, lukafalvi tiszteletesasszony, imanapi rendezvények koordinátora vezette le a konferencia munkálatait. Békesség Istentől, Erős vár a mi Istenünk, Isten áldja, Dicsértessék az Úr Jézus - hangzott mindenki felé különböző felekezetek köszöntése.
Farkas Zoltán, kántorunk avatott keze alatt szólt az orgona és énekelte minden száj: Laudate omnes gentes, laudate Domine. A bevezető könyörgést Baczoni Szilárdka szakadáti lelkésznő, Fórum koordinátor mondta. Nagy Gizella, unitárius lelkész feleség olvasta az igét János evangéliumából, Jézus főpapi imáját. Prédikált Ferkőné Soós Tímea Zsuzsanna, Európai koordinátor. Jézus kevéssel halála előtt mondja a főpapi imát, mint egy végrendeletet: egyek legyetek. Az akkori tanítványai és a maiak. Az egység a Szent Lélek ajándéka, nem nekünk kell kimunkálni, de nekünk kell ezt az egységet Krisztusban megóvni.  Thomas Marton szerint az egység hitet szül a világban, A világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Szívesen követ minket, ha Krisztusban egységben talál. Olyanok vagyunk, mint egy színes virágcsokor, akiknek tagjai összefognak közös cél érdekében.
Gyakorlati tanácsot is hallottunk ennek érdekében: ne pletykálj, ne kritizáld közösséged vezetőit, tagjait. Figyelj oda, hogyan építhetnéd közösségedben az egységet. Feladatunk van: Krisztusnak megnyerni a világot. Cserefalván nőtt fel, ahol látta a parókián együtt énekelni, imádkozni különböző színesbőrű nőket. Lehet, megijedünk egymás másságától, de ha már letérdeltünk együtt imádkozni, szeretet születik a szívünkben.
Az imádságot Kali Tünde Zsófia RKNÖF elnöke mondta, az Úr imáját pedig románul Lucia Vlad. Végül énekeltük „Isten szívén megpihenve, forrjon szívünk egybe hát”. N.t. Kovács István áldását vihettük magunkkal: „Most azért Atyámfiai álljatok erősen az Úrban, tudva azt, hogy a ti munkátok nem hiábavaló”.
Hét felekezet asszonyai hallgatták a jelenlévők köszöntéseit, bibliai igés jó kívánatait, valamint a világ felsorolhatatlanul sok szövetségének és egyesületének köszöntését.
25 év, negyed század hosszú idő, nehéz volt Soós Noémi egykori elnöknek összefoglalnia, de megtette szívből jövő vallomásaival fűszerezve. Ehhez adódott hozzá Baczoni Szilárdka vetített képes illusztrációja. Ezután bezsúfolódtunk a gyülekezeti házba, elkerülni a teljes megfagyást és ott hallgattuk meg Vinczéné Pálffy Judit, Csillagvárosi (Nagyvárad) lelkipásztorának, Bihari régió koordinátorának az előadását, Ruth Empting könyve alapján „Szabadon az Úr szolgálatában” címmel. Úgy jellemezte az előadó Ruth Emptinget, aki a Forum egyik vezéregyénisége volt, mint Isten gyermekét, aki sajátos látó szemüveget hagyott ránk. Erő volt a tiszta biblián alapuló hite. Nyitott szellemiséget képviselt, mosoly és érdeklődés látható az arcán. Tőle tanulhattuk, hogy fontos a véleménycsere, a másik ember megértése, a konszenzus. Mindenünnen hazavitt valamit az asszonyainak, mindenkitől tanult. Az előadó megállapítása, hogy mi nők a megélt teológiára vagyunk fogékonyak, a szeretetre. Fontos szolgálatunk az imádkozás, kellenek a kis imádkozó közösségek. Így tudunk jobban Isten dicsőségére élni, vele, általa.
Az Udvarfalvi Reménység együttes zenélése színesítette együttlétünket.
A Forum vezetőségének köszönhetőn nagyon gördülékeny és jól szervezett volt az egész konferencia és az ellátás is. Cserefalvi lánytáborok résztvevőiből toborozták azt a lány sereget, akik a gyülekezeti házban mindent berendeztek, előkészítettek, majd átrendeztek az előadáshoz és ebédhez. Mi háziak beleadtuk a szeretetünket, kínálgatva a vendégeket abból a teából, kávéból, amit Nagy Edit főzött szakszerűen a konyhán, és feltálaltuk az ebédet svéd asztalos ellátáshoz.
Istené a dicsőség, hála mindenért, ami sikerül nekünk és tőle várjuk az erőt a további együttmunkálkodáshoz különböző felekezethez tartozó nőtestvérek.

Csákiné Páter Gyöngyvér

 

Joomla templates by a4joomla