Ökumenikus Világimanapi Istentisztelet Jézus Krisztus szerető érintéséért.


  Budapesten, a Pozsonyi úti Hálaadás Református Nőszövetségben, az eddig kialakultak szerint, a hivatalos időpontot követő első hétfő estéjén tartjuk az Ökumenikus Világimanapi Istentiszteletet. Szövetségünk tagjai között sok az idősebb korú testvér, ezért az előkészületi időkben egészségükért most is sokat imádkoztunk. Istennek mérhetetlen nagy kegyelméből, a korábban beteg testvérek is eljöttek Istentiszteletünkre.
  Imaestünkön, a református, az evangélikus, a katolikus idős, és a fiatal testvérek szeretettben, békességben, gyermeki hittel közösen imádkoztunk a kubai és földünk országaiban élő keresztény testvéreinkért, valamint föld minden lakójának békességéért.
  Az Imaestünket szeretetteljes szolgálatával megtisztelte Grendorf Péter nagytiszteletű úr a Kassák utcai evangélikus gyülekezet lelkésze. A nagytiszteletű úr a Kubai testvérek által választott Ó- és Újtestamentumi igerészekből a Márk evangéliumának 10. részéből a 14. versét emelte ki. „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.”
  Igemagyarázatában példaként hozta elénk azt a gondolatát, amely első gyermeke születésekor foglalkoztatta, amikor újszülött gyermekét a kezében tartotta. Ekkor arra gondolt, hogy milyen jó a gyermekének, mert még nincs múltja, csak jelene és jövője. Nekünk is ilyenekké kell válnunk. Múltunkat elhagyva, és a jövőben mi is gyermeki lelkülettel az Urhoz hasonlóan és neki szolgálva, fogadjuk be a gyermekeket, mert ezzel Istent fogadjuk be.  Ahogyan a kisgyermekek keresztelésekor Isten érintése van jelen, nekünk is törekednünk kel arra, hogy megtapasztalhassuk Isten szerető érintését.
  Az Imaestünkön, Németh Tamás gyülekezetünk lelkésze imákkal szolgált. A záró hálaadó imájában Istennek áldást, megbocsátását és kegyelmét kérte az összegyűjtött gyömbérliliomokra testvérek által felírt, vagy gondolt hálaadásokra és kérésekre.
A zeneszolgálatot, mint minden más hasonló nőszövetségi imaalkalmunkon, Berkesi Gábor nagytiszteletű úr látta el, igen nagy szeretettel.
  Imáinkban, valamint az Imaest utáni szeretetvendégségen is abban reménykedve voltunk szeretett együttlétben, hogy Jézus Krisztus bennünket is megérint, átölel, megáld, és kegyelme által mi is képesek lehessünk áldásait befogadni, tovább adni.

Lambert Győzőné
Hálaadás Református Nőszövetség elnöke 

 

 

 

Debrecen - Kistemplom


 

 

Győr - Szabadhegyi Reformátusok


Vasárnap este tartottuk gyülekezetünk nőszövetsége által előkészített Világimanapot, mely Istennek hála nagyon jól sikerült, együtt imádkozhattunk kubai testvéreinkért és gyermekeinkért, hiszen az idei mottó is ez volt: Fogadjátok be a gyermekeket, mert ezzel engem fogadtok be!

 

 

Iszkaszentgyörgy

 

 

Joomla templates by a4joomla