• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

Hűséggel Isten igéjéhez

 

„Nagy ajándék együtt dicsérni az Urat, hálát adni a reformációért, Isten igéjére figyelni a jubileumi évben is" – köszöntötte Steinbach József püspök a budapesti Deák téri evangélikus templomban tartott hagyományos október 1-jei zenés istentisztelet résztvevőit. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke az Isten igéjéhez hűséges egyház szolgálatának jellemzőit vette sorra az Október a Reformáció hónapja rendezvénysorozat nyitó alkalmán.

A Korinthusiakhoz írt második levél részlete (2Kor 13,12-15a) alapján arról prédikált, hogy az Ige egyházának szolgálata mindig Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése: „Megváltott emberek vagyunk, életünknek, lehetetlennek tűnő problémáinknak van megoldása. A Krisztusban kapott örök élet földi életünket is mássá formálja."

Az evangélium hirdetése mindig helyhez kötött szolgálat, hangsúlyozta Pál apostol írása nyomán a dunántúli református püspök: „Isten nem a világ összes emberét és gondját bízta ránk, elsősorban hitvestársunkért, családunkért, munkatársainkért, gyülekezetünkért vagyunk felelősek." Mint mondta: elsősorban legközelebbi emberi kapcsolatainkban kell hitelesnek lennünk.

Ez a szolgálat folyamatos. „Isten, bárhová állít is minket, bármilyen hivatást ad, ránk bízta ügyét" – biztatott az igehirdető és azt kérte: ez adjon nekünk is, Pál apostolhoz hasonlóan, „szívünk utolsó dobbanásáig" tartó „szent szenvedélyt", hogy ne égjünk ki a szolgálatban.

Számot adunk-e reménységünkről másoknak? „Amit Isten igéjéből napi kegyességünk során kapunk, azt bátor és igaz hitvallással tovább kell adnunk" – Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése a mi szóbeli bizonyságtételünkön keresztül történik.

A szóbeli bizonyságtételhez viszont „jó illatnak", hiteles életnek kell társulnia: „Nem vagyunk tökéletesek, de hitelesek vagyunk, ha nem titkolt nyomorúságaink ellenére egyre inkább kiábrázolódik bennünk a Krisztus."

Ha így teszünk, az eredmény nem marad el, mert Isten cselekszik, megáldja a mi szolgálatunkat, bizonyságtételünket – buzdított mindenkit Steinbach József, egyben hálát adott azért, hogy mindannyian Isten szolgái lehetünk.

A zenés istentiszteleten a Központi Református Kórus, a csákvári evangélikusok Harmonia Floriana kórusa és a váci baptista énekkar adott elő egyházi kórusműveket. Az ünnepi alkalom előtt az Egressy Béni Zeneművészeti Szakiskola fúvószenekara hívogatta a járókelőket Istent dicsérni, a templomi alkalmat pedig a pünkösdi egyház zenei missziójának szolgálata nyitotta meg. Az istentisztelet végén a magyarországi protestáns egyházak vezetői, Papp János baptista egyházelnök, Khaled A. László metodista egyházi vezető, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, Lackner Pál nyugalmazott evangélikus tábori püspök és Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára imádkoztak és mondtak áldást, Finta Gergely pedig előadta Gárdonyi Zsolt zeneszerzőnek a reformáció emlékévében készült orgonaművét.

Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A részletes program elérhető a MEÖT honlapján.

 

Feke György, fotó: Vargosz

Forrás: http://www.reformatus.hu/mutat/14188/

 

 

Október a Reformáció Hónapja országos nyitó istentisztelet


Október 1-én, vasárnap 18 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban zenés istentiszteletet szervez a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. 17:30-tól a templom előtt szolgál a Bocskai István Oktatási Központ Egressy Béni Művészeti Szakiskola Fúvószenekara. Az istentiszteleten igét hirdet Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. A liturgiában részt vesz a református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyház egy-egy főpásztora és az egyházak kórusai szolgálnak (Magyar Pünkösdi Egyház, Zenei Misszió Kórusa, Váci Baptista Kórus, Csákvár Evangélikus Egyházközség Harmonia Floriana Kórusa, Központi Református Kórus).

Gyülekezzünk a templom előtt fél 6-kor!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Meghívó letöltése: pdf

Éneklap letöltése: pdf

 

Tisztelt Lelkipásztor, Intézményvezető/Szervezetvezető Testvérem!

Kedves Gyülekezet! Kedves Közösség!

 

Ezúton is örömmel megerősítem, hogy „…változzatok meg értelmetek megújulásával…”  (Róm 12,2). Hittel tekintünk az Október a reformáció hónapja 2017 programsorozat megrendezése elé, ezzel is csatlakozva az Ökumenikus Tanács által meghirdetett „Reformáció és megújulás” évéhez.

Ami a közvetlen törekvésünket illeti, az – egyebek mellett – központi rendezvényeinkben nyer kifejezést. (Központi rendezvényeink felől a túloldalon tájékozódhatnak.)  Bizalommal várjuk a gyülekezetek és minden érdeklődő részvételét e programokon. 

Reményteljes várakozással tekintünk a helyi, gyülekezeti, intézményi, szervezeti programok elé. A korábbi évekhez hasonlóan nagy bizalommal buzdítjuk mindannyiukat, hogy minden gyülekezet, intézmény, szervezet – a protestáns autonómia és szolidaritás elve alapján – szervezzen olyan helyi kulturális, spirituális, oktatási, művészeti vagy sporteseményeket, amelyek hitelesen és meggyőzően képviselik a protestantizmus értékeit. Hisszük, hogy a hónap folyamán valamilyen rendezvényre minden protestáns közösségben sor kerülhet.

Levelünkhöz mellékelt általános plakát az országos rendezvényre, annak főtémájára és a rendező egyházakra hívja fel a figyelmet. A „biankó” plakátot azzal a reménységgel küldjük, hogy a helyi rendezvényt – az egységes arculat jegyében – e plakáton is népszerűsíti minden programszervező közösség. A harmadik plakát az országos programokra hívja fel a figyelmet, különös tekintettel Budapesten és Dabason, valamint a környékbeli közösségekben élők számára, hiszen idén e települések adnak otthont a fő rendezvényeknek. Bizalommal kérjük, hogy mindhárom plakáttal népszerűsítsék a programsorozatot, annak országos és helyi eseményeit egyaránt.

Kérem továbbá, hogy az Önök által rendezett, szervezett program(ok)ról tájékoztassák az Ökumenikus Tanácsot, szintén szeptember 20-ig, annak érdekében, hogy ezen programokat a MEÖT honlapján szerepeltessük, ezáltal népszerűsítve őket. Honlapunkon a programlistát folyamatosan frissítjük. Mindazonáltal fontos, hogy már a programsorozat elején szép lista kínálja az események gazdag választékát.

Kérjük tehát, hogy helyi rendezvények szervezésével, a plakátok kihelyezésével, szószéki/szóbeli buzdítással, a központi rendezvények látogatásával, a helyi programokról való tájékoztatással segítsünk minél többeket szép, hitünknek megfelelő élményhez. A http://meot.hu/ internetes címen folyamatosan információval szolgálunk a helyi és az országos rendezvényekről; továbbá megtalálható itt fekete-fehérben, letölthető formában az úgynevezett „biankó” plakát, amely sokszorosítható, így a helyi információközlés szolgálatába állítható.

Október a reformáció hónapja! Kívánjuk, hogy a rendezvénysorozat által a magyar protestánsok hitelesen továbbítsák a maguk és az egész társadalom számára a nagyon szükséges buzdítást: „…változzatok meg értelmetek megújulásával…” (Róm 12,2).

 

Budapest, 2017. augusztus 17.


Dr. Fischl Vilmos főtitkár

 

 

„…változzatok meg értelmetek megújulásával…”  (Róm 12,2)


Október a reformáció hónapja


A „Reformáció és megújulás” évében, melyet az Ökumenikus Tanács meghirdetett, kiemelkedik a megújulás lehetősége az Október a reformáció hónapjában (Róm 12,2).

A megújulás számunkra, keresztyén emberek számára azért fontos, mert a bűn következtében újra és újra megkísért bennünket a Sátán. Ebben az évben ezért különösen figyelnünk kell arra, hogy átgondoljuk a reformáció értékeit és azok mai korra való értelmezését. 

Pál apostol gondolata minket is elgondolkodtat, hogyan változzon meg az értelmünk? Vajon képes vagyok-e arra, hogy megváltoztassam a megszokott életemet? Ebben a folyamatban segít nekünk Jézus Krisztus is, hiszen Ő képes volt a tisztánlátásra és az emberek megváltoztatására.

A keresztyén ember élete Istennel van összekötve és része annak az egésznek, amely megtestesül a keresztyén közösségekben. Keresztyén gyülekezetünkben különös felelősségünk van a társadalomban. A Krisztust követő ember ugyanis a Szentírás értékrendje alapján éli életét, a gyülekezetben, a családban, és a társadalomban.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Isten is hív bennünket, és az isteni hívásra adott válaszunk az engedelmességben kell, hogy megmutatkozzon. A hit által pluszerőt kapunk, amely átvezeti életünket a holtpontokon. A reformáció és az Isten igéjének való engedelmes önátadás a XVI. században kéz a kézben járt, ugyanakkor mai életünk krisztusi reformációjának, megújulásának mindennapos élménye is lehet. Ez a szerves összefüggés is indokolja, hogy 2017-ben az Október a reformáció hónapja rendezvény főtémáját az Ökumenikus Tanács a Rómaiakhoz írt levélből választotta.

Benne van ebben a választásban az egymásra való odafigyelés és az isteni gondviselés is. De benne van a személyes felelősségérzet is, illetve az annak felkeltésére való igyekezet. A XVI. századi reformáció elkötelezett, neves és névtelen híveit prófétai belső tűz indította, s ők egyszerre vállalták az isteni megszólítottságot és a megszólítottság elfogadását.

Felelősségteljes elkötelezettségre, odaadásra van nagy szükség nyilván ma is kinek-kinek a maga kis világában és egyéni képességei szerint. Az Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat ebben az esztendőben a következő témát kívánja hirdetni: Reformáció és megújulás.

A sorozat főbb állomásai a következők.

Október 1-én, vasárnap 18 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a rendezvények Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban, zenés istentisztelet keretében. A megnyitó jó alkalmat ad – a főtéma megfontolásán túl, illetve ahhoz kötődően – a fenntartható életformára hívó üzenet kifejtésére, annál is inkább, hiszen ebben az időszakban egyházaink sokfelé a teremtésvédelem hetét ünneplik.

Október 7-én, szombaton 10 órától Területi női találkozót szervezünk. Gyülekezés a kecskeméti Evangélikus Templomnál (6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.). Fő téma: Reformáció és megújulás. Szüntelen változás. „…változzatok meg értelmetek megújulásával…”  Róm 12,2.

Október 8-án, vasárnap 17 órakor az Alsódabasi református templomban (2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. sz.) a reformáció hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, MEÖT alelnöke. Tagegyházaink missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.

Október 29-én, vasárnap 17 órakor az Újpesti Baptista Gyülekezetben (1043 Budapest, Kassai u. 26.) lesz az országos reformációi istentisztelet. Igét hirdet Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke. Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az ökumenikus tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.

Október 31-én, kedden 17 órakor ünnepi megemlékezést tartunk a budapesti Reformációi emlékparkban (Bajza utca és Városligeti fasor sarka). Ezen egy fúvószenekar fog szolgálni. Ünnepi beszédet Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára tart. Imádságot Steinbach József, az Ökumenikus Tanács elnöke mond, valamint a megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.

Szeretetteljes bizalommal buzdítjuk a gyülekezeteket, intézményeket és szervezeteket, hogy lehetőleg profiljuknak megfelelően, de nem kizárólagosan e főtémához kapcsolódva szervezzék meg a maguk helyi programját/programjait, s erről a lehető legrövidebb időn belül szíveskedjenek tájékoztatást küldeni a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Telefon/fax: 1/371-2690; 1/371-2691; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A hozzánk beérkező programok listáját közzétesszük honlapunkon, és részvételre buzdítunk.


Az Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat programjain minden érdeklődő imádságos, aktív részvételét kérjük, a jegyigényről és a helyi programokról a tájékoztatást bizalommal várjuk.


Dr. Fischl Vilmos főtitkár

 

 

Helyi regisztrált programok 2017:

 

BUDAPEST, október 1. vasárnap

„…változzatok meg értelmetek megújulásával…”
Ünnepélyes megnyitó
Zenés istentisztelet
Evangélikus templom
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT. 0613712690

 

KECSKEMÉT, október 7. szombat
Területi Női Találkozó
Evangélikus templom
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
10:00-15:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT Női Bizottság 06302995578

 

BUDAPEST, október 8. vasárnap
Dabasi Ökumenikus Missziói Nap
Alsódabasi Református templom
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. 
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT 0613712690

 

BUDAPEST, október 13., péntek (tervezett időpont, változhat)
Az Ige idők kiállítás megtekintése a Nemzeti Múzeumban a gyülekezet tagjaival. Utazás vonattal.
Budapest Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest Múzeum körút 14-16.
11:00 óra körül
A szervező neve és telefonszáma: Ferencz Lajosné, gondnok: 0670/384-24-58

 

BUDAPEST, október 13., péntek
Kálvin tér és a Kálvin téri templom megtekintése
Kálvin tér
1053 Budapest, Kálvin tér
13:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Ferencz Lajosné gondnok: 0670/384-24-58DECS, október 14., szombat
Reformációi Emléknap
Decs Református Templom és Faluház
7144 Decs, Öreg u. 70. és 7144 Decs Rákóczi u. 2-8.
10:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Papp Zsolt Endre, 0630/637-3470, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

SZEKSZRÁD, október 15., vasárnap
A Szekszári Gárdonyi Zoltán Református Együttes „Protestáns-napi” zenés áhítata. Áhítatot tart Hafenscher Károly,a Reformációi Emlékbizottság miniszteri biztosa, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke.
Evangélikus Templom
Szekszárd, Luther tér 1.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Naszladi Judit (karnagy, ref. kántor):0630/400-1300FAJSZ, október 15., vasárnap 
Emlékfa ültetés, hálaadó istentisztelet
Fajszi Református Templom
6352 Fajsz, Petőfi Sándor u. 18.
15:00
A szervező neve és telefonszáma:
Gera-Csontos Hajnalka (lelkész), 06-30/749-8457.

 

PÁPA, október 16., hétfő
Könyv bemutató- TISZTELENDŐK - Írások, történetek, tanúságtételek evangélikus lelkészek tollából
Evangélikus Látogatóközpont
Pápa, Széchenyi u. 15.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Polgárdi Sándor esperes 20/8242-770

 

BUDAPEST, október 19., csütörtök
Könyvbemutató: Isten igent mond ránk. Barth és Brunner megbékélő találkozása.
Óbudai Református Gyülekezeti Ház
1033 Budapest, Kálvin köz 4.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Csaholczi Lászlóné, 06-20/549-5470.KÖRÖSLADÁNY, október 21., szombat
Reformáció 500 – Kodály 50 Oratórikus est
Körösladányi Református Templom
5516 Körösladány, Bethlen tér 1.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Kovács Tibor, lelkész. 06-30-929-0539

 

BUDAPEST, október 22., vasárnap
Kiállítás megnyitó: Kálvinista Kalotaszeg, Csobaji Zsolt festményeiből.
Óbudai Református Gyülekezeti Ház
1033 Budapest, Kálvin köz 4.
11:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Csaholczi László, 06-20/222-3529

 

PÁPA, október 27., péntek
Ünnepi fogadás a Reformáció 500 ünnepéhez kapcsolódóan
Városháza díszterme
Pápa, Fő tér 5.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Polgárdi Sándor esperes 20/8242-770

 

TOKAJ, október 28. szombat
Emlék istentisztelet
3910 Tokaj, Kossuth tér 9.
15:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Jóczik-Tóth Orsolya

 

KOMLÓ, október 28., szombat
Baranya reformációja címmel tart előadást Kis László pécsváradi lelkipásztor
7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 7.
16:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Ferencz Lajosné, gondnok: 0670/384-24-58

 

CSŐSZ, október 28., szombat
Filmklub- Luther élete
Csőszi Református Gyülekezet
8122 Csősz, Kossuth L. u. 16.
15:00
A szervező neve és telefonszáma: Deák-Vaizer Viktória, 0630/585-4390

 

HAJDÚHADHÁZ, október 28., szombat
Felekezetközi Konferencia
Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúhadházi Gyülekezete
4242 Hajdúhadház, Nagyág utca 5.
14:00
A szervező neve és telefonszáma: Kiss László gyülekezetvezető, 06-70/779-3932  BUDAPEST, október 29. vasárnap
Reformációi istentisztelet
Újpesti Baptista Gyülekezet
1043 Budapest, Kassai u. 26.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT 0613712690


KALOCSA, október 29., vasárnap 
Emlékfa ültetés, ünnepi istentisztelet
Kalocsai Református Templom
6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 20-22.
10:00
A szervező neve és telefonszáma: Gera-Csontos Hajnalka (lelkész), 06-30/749-8457.

 

BUDAPEST, október 29. vasárnap
Egyházzenei áhítat (J.S. Bach: Reformáció Kantáta BWV 80)
Alberti Evangélikus Templom
2730 Albertirsa, Pesti út 106.
18:00
A szervező neve és telefonszáma: Túri Krisztina lelkész, 06-20/824-6505BUDAPEST, október 30., hétfő
„Áldjad lelkem az Urat!”, Zenés-verses irodalmi összeállítás
Kálvin téri református templom
1091 Budapest, Kálvin tér 7.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Excanto régizene-együttes, Tallián Mariann, Lázár Balázs színművészek

 

BUDAPEST, október 31. kedd
Reformációi Megemlékezés
Reformációi Emlékpark (Fasor)
1071 Budapest, VII. kerület, Városligeti fasor , Bajza utca sarok
17:00 órA szervező neve és telefonszáma: MEÖT 0613712690

 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, október 31. kedd
Reformáció emlékhangverseny
Törökszentmiklósi Református Templom
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 114.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Szabó József 0656390497 VADASFA, október 31. kedd

Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással, Igét hirdet: Dr. Szabó Lajos, EHE rektor
Evangélikus templom
9346 Vadasfa, Rákóczi tér
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Mihácsi Lajos, 06-20/824-6887

 

BUDAPEST, október 31., kedd
A korálok titokzatos élete, Zenés áhítat – Reformáció500
Óbudai Református Gyülekezeti Ház
1033 Budapest, Kálvin köz 4.
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Csaholczi László, 06-20/222-3529

 

 

Egyház és reformáció

Ungvári Csaba: Hit és hatalom. “Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5,4) LETÖLTHETŐ WORD DOKUMENTUM

Köntös László: Mit kezdjünk ma a Reformációval? LETÖLTHETŐ WORD DOKUMENTUM

Bereczki Lajos: A vallás jogegyenlőség és az egyházi szükségek teljesítésének ügye az 1848-as törvények  tükrében. Ezután kérem az alább csatolt előadást letölthető formátumban elérhetővé tenni. LETÖLTHETŐ WORD DOKUMENTUM

Dr. Korányi András: Reformációk, felekezetek, politikai kultúrák Európában LETÖLTHETŐ PDF DOKUMENTUM

Kránitz Mihály: Törekvés az egyetlen egyház felé. LETÖLTHETŐ WORD DOKUMENTUM

 

Egyház és reformáció – Provokatív és egységet kereső kérdések a MEÖT konferenciáján

Budapest – Mi is történt valójában 500 évvel ezelőtt? A forráshoz való visszatérés jelentheti azt, hogy megírjuk a mi 95 tételünket? Elcsépelt a megújulás gondolata, vagy valós tartalmat helyezünk mögé? Mit jelent a keresztény egység? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és az Október a Reformáció Hónapja Bizottsága által szervezett konferencián előadott többek között Korányi András, Kránitz Mihály és Köntös László is.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) nevében Steinbach József elnök, református püspök köszöntötte a jelenlévőket. Imádságában hangsúlyozta, hogy az Úr az, aki megújítja a szívünket. „A változó világban a megújulás lendületével haladjunk tovább Krisztus útján” – fogalmazott. A MEÖT elnöke elmondta, hogy a a reformáció ötszázadik évében szükséges mindazért hálát adni, ami a reformátorok öröksége, ugyanakkor az emlékév lehetőség arra is, hogy felfedezzük a közös értékeket.

A Reformációi Emlékbizottság támogatásával megvalósított konferencián Hafenscher Károly kiemelte, hogy „minden ami él, az megújulásra vár, így az egyház is. az egyház élő egyház, ami Krisztus által meg tud újulni”. A miniszteri biztos beszédében kitért arra, hogy a reformáció emlékévében „hálaadásként tekintünk vissza, ugyanakkor tudjuk, hogy emellé oda kell hogy kerüljön a bűnbánat szava is. Van mit megbánnunk, de hisszük, hogy a bűnbocsánat itt is érvényes”. Hafenscher Károly az ökumené fontosságát kiemelve elmondta: „A 20. századtól tapasztaljuk, hogy mit jelent, hogy az Isten összetereli a nyáját. Ebben a megbékéltségben tudunk együtt szolgálni, közösen tanúságot tenni”.

A konferencia levezető elnöke Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára volt. Az előadások között közreműködött a Tabulatúra régizene-együttes és az In Medias Brass Quintet.

Reformációk, felekezetek, politikai kultúrák Európában címmel Korányi András vezette be a hallgatóságot a 16. század egyházi és politikai világába. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektor-helyettese a 16. századi megosztottságot bemutatva Luther Márton 95 tételének hatására tért ki. „A reformátoroknak nem volt kétséges, hogy nem megosztani, hanem megújítani akarja az egyházat” – fogalmazott az egyetemi tanár. Az egyháztörténész ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyházi szakadások a politikai és hatalmi területen is rögzítésre kerültek. A viszontagságokat követő időben „bár véres küzdelmekkel, de kiformálódott a politikai és egyházi modell” – mondta az előadó, aki a német egységet többek között az egységesített nyelv és a tolerancia alapú társadalmi rend kialakítására vezette vissza.

Korányi András nagyívű előadásában kitért a francia, a svájci és az angliai reformáció bemutatására is, valamint a magyar reformáció történetét is vázolta. II. Lajos király idején kemény törvények születtek a protestantizmussal szemben. 1526 után jelentősen megváltozott a helyzet. A három részre szakadt Magyarországon különböző modellek érvényesültek. Az oszmán hatalom alapvetően elnyomó jellegű volt a kereszténység minden formájával szemben. Az osztrák uralkodók alá tartozó területeken folyamatosan érvényesült a protestantizmus elleni fellépés, míg az erdélyi fejedelemségben a különböző felekezetek között a vallási viszonyok toleráns rendezését hajtották végre. Ennek előremutató döntése a vallásszabadságot biztosító tordai országgyűlés volt.

Kránitz Mihály előadását az egység és ökumené gondolata és az amellett való elkötelezettség határozta meg. Törekvés az egyetlen egyház felé címmel tartott előadásában az ökumenikus egység felé terelte a reformáció emlékévében történő gondolkodást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja. Luther 95 tételének hatásával kapcsolatban a ma 95 tételének kérdését vetette fel Kránitz. A keresztény egység gondolatához a dékán elmonta, hogy teológiailag és szociológiailag az egyház jelentése eltérő.

„Teológiailag az egyház a Krisztus vére által megváltott közösség” – fogalmazott, ugyanakkor az egyház szociológiailag „a Krisztusban hívők csoportjait jelenti”. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet felismerni Krisztus igazi egyházát, Kránitz Mihály elmondta, hogy már az apostoli korban is felmerült ez a kérdés, melynek legrövidebb válasza az egy, szent, katolikus és apostoli jelzőkben fogalmazható meg. „Ha valamelyik hiányzik e jegyek közül, akkor nem beszélhetünk Krisztus egyházáról” – mondta a dékán, aki hangsúlyozta, hogy meglátása szerint „a megosztottság ellene megy Krisztus akaratának”. A reformáció emlékévével kapcsolatban az előadó kiemelte, hogy jó lenne, ha az ünnep azt is szolgálná, hogy tisztázzuk a fogalmainkat és egyeztessük nézeteinket. 

Mit kezdjünk ma a Reformációval? címmel Köntös László a reformáció üzenetének és örökségének mai jelentősége kérdéskörében tartott előadást. A Magyarországi Református Egyház főjegyzője kiemelte, hogy az évforduló kihívást jelent a jelennek: „Nem történelmi eseményről beszélünk, hanem a közösségről, aki emlékezik”.

Az előadásból kiderült, hogy nem csak az emlékezet, hanem az emlékezők identitásának meghatározása is problematikus, hiszen olyan korban kell mindezt megtennünk, amikor a vallási megosztottság mellett társadalmi szinten is szembe kell néznünk önmagunkkal.

„Kihívás, hogy megfogalmazzuk, hogy mi a reformáció mai üzenete. Milyen üzenettel lehet a nagyvilág elé állni?” – tette fel a kérdést a református főjegyző, aki hangsúlyozta, hogy nem a törésvonalak mentén kell erre a választ keresni, hanem olyan megszólalásban, ami a nem vallásos társadalmi többség számára is jelentéssel bír.

A megújulás gondolatával kapcsolatban Köntös László figyelmeztetett, hogy a protestáns felekezetek e fogalmat könnyen és sokszor könnyelműen használják, így többször is üressé vált már. „A reformáció úgy lehet megújulás, hogy egyben azt is jelenti, visszatérünk az eredethez. Mai üzenete is az, hogy vissza a Bibliához” – mondta.

Ungvári Csaba Hit és hatalom „...a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” címmel tartott előadást. A Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettese az öt sola reformátori gondolatán keresztül mutatta be a pápai primátus megkérdőjelezését és felbomlását. A reformáció előzményeivel kapcsolatban Ungvári Csaba elmondta, hogy „az egyházban felismerték a reform szükségességét, de a hatalom kioltotta a korábbi törekvéseket”. 

A solák elvével kapcsolatban az előadó hangsúlyozta, hogy Luther Márton állításai az egyház tekintélyét megkérdőjelező állásfoglalások, mely a hagyománnyal szemben az eredetet, azaz Krisztust és a Szentírást helyezte a középpontba. „Luther szerint a legfőbb tekintély nem a pápáé, hanem a Szentírásé” – fogalmazott. A mai teológiai közeledéssel kapcsolatban a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettese elmondta, hogy a protestáns katolikus közeledés kimagasló jele A szembenállástól a közösségig című párbeszéd-dokumentum, ami jelzi, hogy a 21. század felekezetei készek a megegyező forrás melletti közös gondolkodásra.

Az 1848: XX. törvénycikk jelentősége címmel Bereczki Lajos, a Baptista Teológiai Akadémia rektor-helyettesének előadása egy törvényen keresztül mutatott rá a felekezeti egyenlőség gondolatára. Bereczki Lajos nem tudott a konferencián részt venni, így előadását Háló Gyula, a Baptista egyház kommunikációs igazgatója olvasta fel.

A rektor-helyettes előadásában a törvénnyel kapcsolatban kiemelte, hogy „ebben megszűnt a római katolikus egyház államvallási státusza, azaz lehetőség nyílt arra, hogy ugyanolyan jogok mellett gyakorolhatja minden bevett vallásfelekezetek vallását, oktatását”. A törvény történelmi hátterével kapcsolatban Bereczki a társadalmi igényeknek való megfelelést jelölte meg.

A törvény végrehajtásával kapcsolatban a rektor-helyettes előadásában kitért arra, hogy a végrehajtás azért maradt el, mert a szabadságharc új politikai prioritásokat jelölt ki, amiben az egyházpolitikai kérdések perifériára szorultak. 

Bereczki Lajos előadásának végén Kossuth Lajos 1851. november 12-én Birminghamben tartott beszédéből idézett: „Amint tudják, protestáns vagyok, de nemcsak születésemtől és neveltetésemnél fogva, hanem meggyőződéses protestáns. És most mégis kijelentem, hogy egyforma lelkesedéssel harcolnék azért, hogy katolikusok és protestánsok egyaránt vallásszabadságot nyerjenek, és hogy minden ember szabadon gyakorolhassa vallását. Az a véleményem, hogy az egyház ne avatkozzon be a politikába, és az állam se avatkozzon be a vallásügybe. Ez az én hitvallásom.”

A metodista bibliaértelmezés a reformáció tükrében és a mai ökumenikus összefüggésben címmel Csernák István John Wesley és Charles Wesley teológiai gondolkodásával ismertette meg a jelenlévőket.

A kortörténeti bevezetést követően a Magyarországi Metodista Egyház volt szuperintendense elmondta, hogy a reformációban a Biblia újra a keresztény hit és az élet egyedüli zsinórmértékévé vált.

Az anglikán egyházon belüli metodista ébredés 200 évvel a reformáció után továbbvitte ezt a gondolkodást.

Csernák István ismertette John Wesley hermeneutikájának négy alapgondolatát, a Biblia, tradíció, tapasztalat és értelem kérdését. A mai ökumenikus bibliaértelmezés és az egyházak közötti szeretetközösség erősítésével kapcsolatban John Wesley gondolatiságát idézve a volt szuperintendens hangsúlyozta: „a keresztény hit több mint hitvallás, amit magunkévá teszünk. Ez a gondolkodás ma is tanít a Krisztusi hit követésére”.

A konferencia lehetőséget adott arra, hogy a reformáció múltjáról, jelenéről és jövőjéről is elinduljon a közös gondolkodás. 

Az előadásokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a későbbiekben teljes terjedelmükben publikálni fogja a www.meot.hu honlapon.

Létrehozva: 2017.05.18. 17:55, frissítve: 2017.05.19. 09:43

Szöveg és fotó: Galambos Ádám, kép: illusztráció

 

Forrás: http://evangelikus.hu/egyhaz-reformacio-meot-2017

 

Joomla templates by a4joomla