• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

Ki van a középpontban?

 

2018. október 01., hétfő

„Bármilyen kevés, amit tenni tudunk egymásért, mégis szabad jót tennünk – hálából Isten legnagyobb jótettéért, Jézus Krisztusért" – emlékeztetett a reformátorok által is felismert igazságra Kondor Péter evangélikus püspök hétfőn, a reformáció hónapjának budapesti nyitó alkalmán.

„A reformáció egyházaiként nem is kezdhetjük másként ezt a hónapot, mint hogy szüntelenül megújulásra vágyó szívünket odaállítjuk az ige világosságába” – fogalmazott a Déli Evangélikus Egyházkerület tavaly megválasztott püspöke, aki igehirdetésében Jézus hegyi beszédének az adakozásról szóló szakaszát magyarázta. „Mindig időszerű ige ez – tette hozzá –, a sokszor sötétben tapogatózó egyház számára sokféle hangszerelésben újrafogalmazták már az évszázadok során, mit is jelent a világosság útján járni és kegyelemből élni, mert hajlamosak vagyunk az érdemeinket mindig visszacsempészni életünk középpontjába.”

Nem mindegy a motiváció

Amikor Jézus arra intette tanítványait, hogy ne mások szeme láttára adakozzanak, a korabeli hivalkodó vallási szokások, az adományozók hangos ünnepeltetése ellen szólalt fel. Azért emelte fel a hangját, hogy az emberek jócselekedeteit ne mások elismerése és ne is az önmagunk előtti hízelgés motiválja, hanem az Isten szeretete. Mert az ember sokszor hiú és úgy gondolkodik: „Vegye észre a párom és a gyerekeim, hogy értük teszem, amit teszek. Vegyék észre a munkatársaim, mennyit fáradozok.” De sokszor az a gondolat is ott bujkál az adakozás mögött: „Ha én jó vagyok, Isten is jó lesz hozzám, megjutalmaz – legalább a másvilágon.” Talán észre sem vesszük, hogy ilyenkor nem másoknak, hanem önmagunknak szolgálunk, mi magunk állunk a jótetteink középpontjában.

Jézus azt kéri, legyen az adakozás keresztyén életünknek annyira természetes része, hogy ne is tartsuk azt számon. „Ha mégis megtesszük – emlékeztetett a püspök – csak bűnbánattal állhatunk meg Isten előtt, mert a mi alamizsnánk semmi ahhoz a szeretethez, áldozathoz és kegyelemhez képest, amit tőle kapunk.” Mint mondta, nevetséges azt képzelni, sőt dicsekedni, hogy az adakozással nagy dolgot teszünk, mert valójában sokkal többet kellene adnunk, jobban kellene szeretnünk, intenzívebben segítenünk, észrevennünk a rászorulót. Az igehirdető arra hívta a hallgatóságát, képzeljék el, hogy Isten rámutat a golgotai keresztre és azt mondja: „Én ezt tettem érted Jézusban. Te mit teszel értem?” Emellett a tökéletes áldozat mellett bizony eltörpül minden emberi próbálkozás – ezt az igazságot értették meg a reformátorok is.

Bár a mi jócselekedeteink nem olyan dolgok, amikben gyönyörködni lehetne, Jézus mégis azt mondja: van jutalom, Atyánk megfizet nekünk. Kondor Péter ezt azzal a példával illusztrálta, ahogy a szülők jutalmazzák gyermekeiket. „A gyerek sokszor csak hátráltat a házimunkában, sőt még óvni kell és vigyázni rá, mégis engedjük, hogy segítsen. Persze jutalom a vége az együtt töltött időnek – az ember megköszöni a gyermeknek, hogy segített, tiszta szívvel akart részt venni az életében, segíteni a teherhordozásban.” Épp így van ez a jócselekedetek jutalmával is: nem érdem szerinti, méltán elvárt fizetés, hanem Isten atyai szeretetének gazdagsága. Az evangélikus egyházi vezető arra biztatott, „azért segítsünk másoknak, mert szeretjük mennyei Atyánkat, Ő pedig – nem érdemlünk semmit, de mégis – megajándékoz minket újat kezdő, felemelő szeretetével”.


Elkezdődött a reformáció hónapja

 


A zenés istentiszteletre a csepeli Egressy Béni Református Művészeti Középiskola fúvószenekara hívogatott a forgalmas Kálvin téren, a református templomba belépőket pedig Lénárt Linda orgonatanár játéka fogadta. Az ökumenikus alkalmon énekkel szolgált a pünkösdi zenei misszió Égi Szólamok kórusa, az evangélikus Mandák Kórus, a metodista Esterházy Kórus, a református Psalterium Hungaricum Kórus és az újpesti baptista énekkar. Isten áldását a magyarországi protestáns egyházak vezetői kérték a résztvevőkre az istentisztelet végén.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által meghirdetett egy hónapos programsorozat következő kiemelt alkalma a most szombati felekezetközi női találkozó Pakson, melynek középpontjában a teremtett világért vállalt felelősség lesz. Az október 14-i miskolci missziói napon Jobbágy Bertalan református lelkipásztor hirdet igét. A hagyományos reformációi gálaestet október 21-én rendezik meg a budapesti Uránia moziban, az este folyamán ezúttal a Szentendrei Református Gimnázium diákjai mutatkoznak be.

A reformáció hónapjának központi záró istentisztelete október 28-án este öt órakor kezdődik a Magyarországi Metodista Egyház óbudai, kiscelli utcai templomában. A szokásos október 31-i koszorúzás sem marad el, az elcsendesedni, emlékezni, hálát adni vágyókat szintén délután öt órára várják a fővárosi Reformációi Emlékparkba. Részletek a MEÖT honlapján.

 

Feke György, fotó: Vargosz

Forrás: http://reformatus.hu/mutat/15627/

 

Helyi regisztrált programok 2018:

 

BUDAPEST, október 1. hétfő
Ünnepélyes megnyitó
Zenés istentisztelet
Kálvin téri református templom
1091 Budapest, Kálvin tér 7/a
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT. 061/371-2690


PAKS, október 6. szombat

Területi Női Találkozó
Evangélikus Lelkészi Hivatal
7030 Paks, Kossuth Lajos utca 29.
10:00-15:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT Női Bizottság, 061/371-2690


MISKOLC, október 14. vasárnap

Miskolci Ökumenikus Missziói Nap
Belvárosi Evangélikus templom
3530 Miskolc, Hunyadi J. u. 8.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT 061/371-2690


SZEKSZÁRD, október 14., vasárnap

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 
és a Miss Sió Kórus (Medina) közös „Protestáns napi zenés áhítata. 
Áhítatot tart Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész.
Szekszárd, evangélikus templom
7100 Szekszárd, Luther tér 1.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Naszladi Judit (ének-zene tanár, karnagy, református kántor), 0630/400-1300

 

VIZSOLY, október 19., péntek
A Biblia nyomában. Gyülekezeti kirándulás.
Sápi Református Egyházközség
Vizsoly
10:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Dancsházi Ildikó, 06-54/707-056.


BUDAPEST, október 21., vasárnap
Reformációi Gálaest
Uránia Nemzeti Filmszínház
1088 Budapest, Rákóczi út 21.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT. 061/371-2690


BUDAPEST, október 28. vasárnap
Reformációi istentisztelet
Magyarországi Metodista Egyház
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT 0613712690


BUDAPEST, október 31. szerda
Reformációi Megemlékezés
Reformáció Park
1071 Budapest, VII. kerület, Városligeti fasor, Bajza utca sarok
17:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: MEÖT. 0613712690

 

BUDAPEST, október 31. szerda
Reformációi istentisztelet és Úrvacsora - Csillaghegy-Békásmegyer közös ünnepség
Csillaghegyi református templom
1039 Budapest, Vörösmarty utca 2. 
18:00 óra
A szervező neve és telefonszáma: Battyányi Géza ref. lelkész 30 400 9807

 

 

 

 

 Október a reformáció hónapja nyitó Istentisztelet


Éneklap - 2018. október 1. 

 

Kedves Testvérem!


Ezúton tisztelettel hívjuk és várjuk 2018. október 1-én, hétfőn 17:30-tól a Reformáció hónapja nyitó istentiszteletén, amely a Kálvin téri református templomban lesz.

Igét hirdet Kondor Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerület püspöke

 

Őszinte tisztelettel,

Dr. Fischl Vilmos

főtitkár

 

 

 

 

Tisztelt Lelkipásztor, Intézményvezető/Szervezetvezető Testvérem!

Kedves Gyülekezet! Kedves Közösség!

Ezúton is örömmel megerősítem, hogy „…a reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5,5). Hittel tekintünk az Október a reformáció hónapja 2018 programsorozat megrendezése elé, ezzel is csatlakozva az Ökumenikus Tanács által meghirdetett Reménység évéhez.

Ami a közvetlen törekvésünket illeti, az – egyebek mellett – központi rendezvényeinkben nyer kifejezést. (Központi rendezvényeink felől a túloldalon tájékozódhatnak.)  Bizalommal várjuk a gyülekezetek és minden érdeklődő részvételét e programokon. 

A mellékelt jelentkezési lapon (e-mailben, postán vagy faxon) szíveskedjenek jelezni a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 21-én megrendezendő gálán való részvételi szándékukat szeptember 28-ig. A jelentkezést követően az 500 Ft/fő adomány befizetéséhez csekket küldünk, az adomány beérkezése után pedig postázzuk a jegyeket. A jegyeket az igénylések beérkezésének sorrendjében tudjuk küldeni. A Reformációi Gálaestre Dr. Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója nyert felkérést. Előadásának címe: „Reformáció 501 – reménységgel tekintünk a jövőbe”.

Reményteljes várakozással tekintünk a helyi, gyülekezeti, intézményi, szervezeti programok elé. A korábbi évekhez hasonlóan nagy bizalommal buzdítjuk mindannyiukat, hogy minden gyülekezet, intézmény, szervezet – a protestáns autonómia és szolidaritás elve alapján – szervezzen olyan helyi kulturális, spirituális, oktatási, művészeti vagy sporteseményeket, amelyek hitelesen és meggyőzően képviselik a protestantizmus értékeit. Hisszük, hogy a hónap folyamán valamilyen rendezvényre minden protestáns közösségben sor kerülhet.

Levelünkhöz mellékelt általános plakát az országos rendezvényre, annak főtémájára és a rendező egyházakra hívja fel a figyelmet. A „biankó” plakátot azzal a reménységgel küldjük, hogy a helyi rendezvényt – az egységes arculat jegyében – e plakáton is népszerűsíti minden programszervező közösség. A harmadik plakát az országos programokra hívja fel a figyelmet, különös tekintettel Budapesten, Miskolcon valamint a környékbeli közösségekben élők számára, hiszen idén e települések adnak otthont a fő rendezvényeknek. Bizalommal kérjük, hogy mindhárom plakáttal népszerűsítsék a programsorozatot, annak országos és helyi eseményeit egyaránt.

Kérem továbbá, hogy a gálára szóló jegyrendelő másik oldalán az Önök által rendezett, szervezett program(ok)ról tájékoztassák az Ökumenikus Tanácsot szeptember 20-ig, annak érdekében, hogy ezen programokat a MEÖT honlapján szerepeltessük, ezáltal népszerűsítve őket. Honlapunkon a programlistát folyamatosan frissítjük. 

Kérjük tehát, hogy helyi rendezvények szervezésével, a plakátok kihelyezésével, szószéki/szóbeli buzdítással, a központi rendezvények látogatásával, határidős jegyrendeléssel, a helyi programokról való tájékoztatással segítsünk minél többeket hitünknek megfelelő élményhez. A http://meot.hu/ internetes címen folyamatosan információval szolgálunk a helyi és az országos rendezvényekről; továbbá megtalálható itt fekete-fehérben, letölthető formában az úgynevezett „biankó” plakát, amely sokszorosítható, így a helyi információközlés szolgálatába állítható.

 

Október a reformáció hónapja! Kívánjuk, hogy a rendezvénysorozat által a magyar protestánsok hitelesen továbbítsák a maguk és az egész társadalom számára a buzdítást:                     

 

„…a reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5,5).


Budapest, 2018. augusztus 14.

Dr. Fischl Vilmos főtitkár

 

 

 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Október a reformáció hónapja

 „…a reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5,5)


A Reformáció 501. évében, melyet az Ökumenikus Tanács meghirdetett, kiemelkedik az új reménység lehetősége az Október a reformáció hónapjában (Róm 5,5). 

A reménység számunkra, keresztyén emberek számára azért fontos, mert több olyan esemény van az életünkben, amely elveszi az erőnket és sokszor a hitünket is gyengíti. Ebben az 501. évben ezért különösen figyelnünk kell arra, hogy átgondoljuk újra a reformáció értékeit és azok mai korra való értelmezését.  

Pál apostol gondolata minket is elgondolkodtat, „…a reménység pedig nem szégyenít meg…” Vajon képes vagyok-e arra, hogy megváltoztassam a megszokott életemet? Ebben a folyamatban segít nekünk Jézus Krisztus is, hiszen Ő képes volt a tisztánlátásra és az emberek megváltoztatására és arra, hogy reményt adjon nekünk.

A keresztyén ember élete Istennel van összekötve és része annak az egésznek, amely megtestesül a keresztyén közösségekben. Keresztyén gyülekezetünkben különös felelősségünk van a társadalomban. A Krisztust követő ember ugyanis a Szentírás értékrendje alapján éli életét, a gyülekezetben, a családban, és a társadalomban.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Isten is hív bennünket, és az isteni hívásra adott válaszunk az engedelmességben kell, hogy megmutatkozzon. A hit által pluszerőt kapunk, amely átvezeti életünket a holtpontokon. A reformáció és az Isten igéjének való engedelmes önátadás a XVI. században kéz a kézben járt, ugyanakkor mai életünk krisztusi reformációjának, megújulásának mindennapos élménye is lehet. Ez a szerves összefüggés is indokolja, hogy 2018-ban az Október a reformáció hónapja rendezvény főtémáját az Ökumenikus Tanács a Rómaiakhoz írt levélből választotta.

Benne van ebben a választásban az egymásra való odafigyelés és az isteni gondviselés is. De benne van a személyes felelősségérzet is, illetve az annak felkeltésére való igyekezet. A XVI. századi reformáció elkötelezett, neves és névtelen híveit prófétai belső tűz indította, s ők egyszerre vállalták az isteni megszólítottságot és a megszólítottság elfogadását. 

Felelősségteljes elkötelezettségre, odaadásra van nagy szükség nyilván ma is kinek-kinek a maga kis világában és egyéni képességei szerint. Az Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat ebben az esztendőben a következő témát kívánja hirdetni: „501. év – reménységgel tekintünk a cselekedve alakított jövőbe.”

 

A sorozat főbb állomásai a következők.

 

• Október 1-én, hétfőn 18:00 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a rendezvények Budapesten, a Kálvin téri református templomban, zenés istentisztelet keretében. A megnyitó jó alkalmat ad – a főtéma megfontolásán túl, illetve ahhoz kötődően – a fenntartható életformára hívó üzenet kifejtésére, annál is inkább, hiszen ebben az időszakban egyházaink sokfelé a teremtésvédelem hetét ünneplik.

• Október 6-án, szombaton 10:00 órától Területi női találkozót szervezünk. Gyülekezés a paksi Evangélikus Lelkészi Hivatalnál (7030 Paks, Kossuth Lajos utca 29.). Fő téma: Teremtésvédelem.

• Október 14-én, vasárnap 17:00 órakor a miskolci belvárosi evangélikus templomban (3530 Miskolc, Hunyadi János u. 8.) a reformáció hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét Jobbágy Bertalan, református lelkipásztor. Tagegyházaink missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten. 

• Október 21-én, vasárnap 17:00 órakor kezdődik a szokásos ünnepi reformációi gála a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban. A gazdag programban – egyebek mellett – a Baptista Központi Énekkar, az In Medias Brass Quintet, és a Calandrella Kamarakórus biztosítja. Fő előadásra Dr. Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Előadásának címe: „501. év – reménységgel tekintünk a cselekedve alakított jövőbe. Fel lehet-e készülni mindarra, ami előttünk áll? Gazdaság, társadalom, kultúra – egyházak”. Műsorukkal a Szentendrei Református Gimnázium diákjai mutatkoznak be. Köszöntőt mond Steinbach József püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. A házigazda Bényi Ildikó lesz.

• Október 28-án, vasárnap 17:00 órakor a Magyarországi Metodista Egyház Központjában (1032 Budapest, Kiscelli u. 73.) lesz az úrvacsorás istentisztelet. Igét hirdet Papp János, baptista egyházelnök, a MEÖT elnökségi tagja Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az ökumenikus tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.

• Október 31-én, kedden 17 órakor ünnepi megemlékezést tartunk a budapesti Reformáció Parkban (Bajza utca és Városligeti fasor sarka). Ünnepi beszédet Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára tart. Imádságot Steinbach József, az Ökumenikus Tanács elnöke mond, valamint a megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.

Tisztelettel kérjük a gyülekezeteket, intézményeket és szervezeteket, hogy e főtémához kapcsolódva szervezzék meg a maguk helyi programját/programjait, s erről szíveskedjenek tájékoztatást küldeni a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Telefon/fax: 1/371-2690; 1/371-2691). A hozzánk beérkező programok listáját közzétesszük honlapunkon, és részvételre buzdítunk.

Az Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat programjain minden érdeklődő imádságos, aktív részvételét kérjük, a jegyigényről és a helyi programokról a tájékoztatást bizalommal várjuk.

 

Dr. Fischl Vilmos főtitkár

 

Ökumenikus istentisztelettel zárták az Október a reformáció hónapja programsorozatot


Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az Október a reformáció hónapja programsorozat központi reformációi istentiszteletét az újpesti baptista gyülekezetben tartotta.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) nevében Fischl Vilmos főtitkár köszöntötte a tagegyházak vezetőit és híveit. Az evangélikus lelkész a mindnyájan egyek legyenek újszövetségi figyelmeztetésre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a reformáció ünnepén a közös Krisztusra tekintést kell szem előtt tartani.

Az ünnepi istentiszteleten Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke hirdette Isten igéjét. A Zsoltárok könyve (Zsolt 84,5-8) alapján tartott igehirdetésben a MEÖT alelnöke a siralomvölgyhöz való emberi viszony kérdésével ismertette meg a gyülekezetet. „Források és áldások völgyévé tehetjük a siralom völgyét” – fogalmazott a pünkösdi egyházelnök, aki elmondta, hogy tanulhatunk őseinktől, a gályarab prédikátoroktól, akik a legnagyobb nyomorúságban is Isten felé tekintettek. „Mi se roppanjunk bele a helyzetünkbe” – fogalmazott Pataky Albert, utalva arra, hogy életünk nehéz helyzeteiben nem a nehézségekre, hanem – a zsoltáros alapján – az Úrra szükséges tekinteni.

Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában a MEÖT tagegyházainak főpásztorai és a kerület lelkészei szolgáltak. Az istentisztelet liturgiájában közreműködött többek között Lackner Pál, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának titkára, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház egyházelnöke, valamint Mészáros Kornél baptista, Solymár Péter evangélikus és Szigeti János református újpesti lelkészek.
Az ünnepi istentiszteleten az Újpesti Baptista Gyülekezet énekkara szolgált, amelynek tagjai egyebek mellett Tóka Szabolcs Ünnepi induló a reformáció 500. évfordulójára című művét is előadták. Az úrvacsorás istentiszteletet követően szeretetvendégségre, kötetlen együttlétre került sor.
Az ünnepi istentisztelet itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Lw5VD6cxYbA

Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Videó: Újpesti Baptista Gyülekezet

Forrás: http://www.evangelikus.hu/oktober-a-reformacio-honapja-it-zaro-2017

 

Virágokkal emlékeztek a Reformáció parkban


Budapest – Hagyományosan minden év október 31-én a Fasorban lévő Reformáció parkban megemlékezést tartanak a reformáció hónapja zárásaként. Idén is a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezte az alkalmat, amelyen az evangélikus, református, anglikán és pünkösdi gyülekezetek vezetői osztottak áldást.


Nagy öröm volt idén az is, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának képviseletében Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész bemutatta azt a táblát, amely a magyaron kívül angol és német nyelven is leírja, hogy ez a park miért jött létre és mit jelent a négy Solát ábrázoló szobor a közepén.

 


Dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára beszédében felvetette azt a provokatív kérdést: mit kezdjünk ma a reformációval?
„A reformációra való emlékezés nem mentes az emlékezések és a közösségi emlékezet általános természetétől. Kihívást jelent - mondta. - A kihívás pedig nem kevesebb, mint az, hogy meg kell fogalmazni a mának, mi is a reformáció üzenete. Ez az üzenet legalább annyira szól az emlékezőről, mint az emlékezet tárgyáról. A kérdés az, hogy ma a reformáció kapcsán vajon milyen érvényes üzenettel lehet a nagyvilág elé állni?” - vetette fel.
A főtitkár kifejtette, hogy a reformáció ma európai ügy. „A szerepe, jelentősége messze túlnő a szorosan vett vallási- és egyháztörténeti kereteken. A reformáció nem egy vallási szubkultúra ügye és nem lehet úgy beszélni róla, hogy ne érintsük benne Európát. De mi lehet a reformáció érvényes üzenete a mai Európa számára?” - kérdezte a főtitkár, aki megemlékezett arról is, hogy a reformáció szakadást okozott az akkori nyugati kereszténységen belül és bár 1054-ben a nyugati és a keleti egyház már kettészakadt, ez a második szakadás újrarajzolta a törésvonalakat.
„A reformátorok nem akartak új egyházat létrehozni, csupán meg akarták reformálni az akkori egyházat. Az a katolikus egyház teljesen más volt, mint ma, de az a reformátori egyház, amely akkor kialakult, teljesen más, mint ma a reformáció egyházai” - tette hozzá.
„A mostani megemlékezést nagyban érintheti az a tény, hogy miközben a reformációt követő egyházszakadás nyomán a felekezetek nagyrészt egymással szemben határozták meg önmagukat, addig mára a helyzet a szekularizáció következtében totálisan megváltozott. Előállt egy új önértelmezési keret, amelyben a  keresztyénség egésze képvisel egy identitáshagyományt a világnézeti sokféleség társadalmában. Ebben a helyzetben a régi felekezeti alapú keresztyén önmeghatározások részben az érvényüket vesztik, hiszen előállt egy új viszonyítási pont, mégpedig a többségében nem keresztény világnézeti környezet. A megújulásról szóló üzenet tartalma tehát az lehet a mai Európa számára, hogy nincs megújulás az eredetihez való folytonos visszatérés nélkül. Adja Isten, hogy önértelmezésünk forrása ma se legyen más, csak a Biblia” - zárta gondolatait a főtitkár.

 
Az alkalmon református és evangélikus iskolák diákjai szolgáltak. Áldással és virágok elhelyezésével ért véget az ünnep.


Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Forrás: http://xn--evanglikus-f7a.hu/viragokkal-emlekeztek-reformacio-parkban

 

Joomla templates by a4joomla