• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide6.jpg
 • meot_slide7.jpg
 • meot_slide7b.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg

M E G H Í V Ó

Igen Tisztelt Tagegyházi Vezető!

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetségének Elnöksége megbízásából tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az évi első Közgyűlésünkre

2017. március 13-án, hétfőn 14 órakor kerül sor az Ökumenikus Tanács Tanácstermében.

Erre az ülésre tisztelettel meghívjuk.

 

Napirend:

1.) Elnöki megnyitó

2.) Napirend elfogadása – elnök

3.) A MEÖT 2016. éves Beszámolójának és Közhasznúsági Jelentésének beterjesztése- Kohán Péter, a Számvizsgáló Bizottság elnöke és Baracska László független         könyvvizsgáló

4.) A MEÖT 2016. éves Beszámolójának és Közhasznúsági Jelentésének megvitatása, elfogadása (határozathozatal)

5.) Felügyelő Bizottság ügyrendjének megvitatása, elfogadása (határozathozatal) 

6.) Egyebek 

7.) Elnöki zárszó

 

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, vagyis a szavazásra jogosult tagoknak több mint fele nincs jelen, úgy az ismételt Közgyűlésre 2017. március 16-án, csütörtökön, 14 órakor, változatlan napirend mellett kerül sor, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.


A személyes találkozást remélve életére Isten áldását kérve maradunk őszinte tisztelettel:

 

Steinbach József elnök                

 

Dr. Fischl Vilmos főtitkár

 

 

Őszi Közgyűlés

Igen Tisztelt Tagegyházi Vezető/Közgyűlési Tag!

  

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége Elnöksége megbízásából tisztelettel tájékoztatom, hogy az évi őszi Közgyűlésünkre

2016. december 7-én, szerdán 15:00 órakor kerül sor az Ökumenikus Tanács Kápolnájában.

Erre az ülésre tisztelettel meghívjuk.

Az ülésre meghívást kap a Tanácsadó Testület, a Bizottságok és a Megfigyelő (együttműködő) egyházak, szervezetek tanácskozási joggal.

 

Áhítattal kezdünk, Steinbach József püspök szolgálatával: /10 perc/

Napirend:

1.) Elnöki megnyitó: /3 perc/

2.) Napirend elfogadása – elnök /1 perc/

3.) Főtitkári tájékoztató a MEÖT Alapszabály szerint a szavazás rendjéről /3 perc/

4.) Elnöki beszámoló a 2016-os évről /7 perc/

5.) Főtitkári beszámoló a 2016-os évről /6 perc/

6.) Bizottsági Elnökök (3 perces) beszámolói /27 perc/

a.) Teológia és Keresztény Egység Bizottság

b.) Szociáletikai Bizottság

c.) Női Bizottság

d.) Missziói és Evangelizációs Bizottság

e.) Theologiai Szemle Bizottság

f.) ORH Bizottság

g.) Vallásközi Dialógus Bizottság

h.) Ifjúsági Bizottság

7.) Hozzászólások, elnöki és főtitkári beszámoló elfogadásáról szavazás /1-5 perc/ 

8.) Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója /3 perc/

9.) 2017. évi MEÖT programok és költségvetés-tervezet beterjesztése, megvitatása 

a.) A 2017-es MEÖT programok főtitkár által történő beterjesztése, megvitatása /5 perc/

b.) A MEÖT 2017. évi költségvetés-tervezetének Számvizsgáló Bizottság elnöke által történő beterjesztése, megvitatása /5 perc/

c.) Független könyvvizsgáló véleménye a MEÖT 2017. évi költségvetés-tervezetről /3 perc/

d.) Szavazás a 2017. évi MEÖT programokról és költségvetés-tervezetről (Elnökség megbízása a módosítások elvégzésére szükség esetén) /2 perc/

10.) Az Elnökség által megválasztott Tanácsadó Testületi Tagok és Bizottsági Tagok jóváhagyása – határozathozatal.

11.) Elnök, alelnökök, elnökségi tag, főtitkár, felügyelő bizottsági tagok megválasztása - határozathozatal. 

12.) Egyebek /1-5 perc/

13.) Hozzászólások (5-8 perc)

14.) Elnöki zárszó /2 perc/

Záró imádság – Kalota József érseki vikárius, a MEÖT alelnöke

A Közgyűlést 17:00 órakor büfé követi.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, vagyis a szavazásra jogosult tagoknak több, mint fele nincs jelen, úgy a megismételt Közgyűlésre 2016. december 14-én, szerdán 15 óra 30 perckor, változatlan napirend mellett kerül sor, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

A személyes találkozást remélve, életére Isten áldását kérve maradunk őszinte tisztelettel:

 

 

 

Steinbach József elnök

 


Dr. Fischl Vilmos 
főtitkár

 

Joomla templates by a4joomla