• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

Emlékezés−Megbékélés−Megújulás           

                        Ikt.sz: 2014/49.  
                                Budapest, 2014. március 28.

Tisztelt Érdeklődő!
Kedves Testvérem!A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága tudományos konferenciát szervez Emlékezés−Megbékélés−Megújulás címen. A tudományos tanácskozás apropóját néhány évforduló szolgáltatja: az első világháború kitörésének 100. évfordulója, a zsidó származású nemzettársak elhurcolására való emlékezés (holokauszt emlékév), valamint az a körülmény, hogy 25-évvel ezelőtt kezdődött el Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is az a társadalmi-politikai rendszerváltásnak (1989/90) tartott folyamat, amely fordulatot hozott nemcsak a társadalom gazdasági és politikai életébe, hanem emlékezetkultúrájába is.
Tekintettel arra, hogy napjainkban az emlékezéseknek és a múlt értelmezésének konjunktúrája van, és hogy a közéletet mélyen megosztja emlékezetkultúra és emlékezetpolitika gyakorlata, tanácsokozásunk célkitűzése egyrészt a zsidó-keresztyén hagyomány és teológiai örökség sajátos szempontjainak megjelenítése az emlékezés számára, másrészt ezeknek a szempontoknak a tudományos párbeszédbe való bekapcsolása, az objektivitás és interdiszciplinaritás jegyében.
Az idői behatároltság miatt az egyes témakörök bemutatására 15-20 perc áll rendelkezésre, de az elhangzott előadásokat szerkesztett formában, egy tanulmánykötet keretében is szeretnénk megjelentetni.

Az eredményes tanácskozás reményében

Tisztelettel

Steinbach József püspök  MEÖT elnök       

Dr. Fischl Vilmos  MEÖT főtitkár        

 Dr. Fazakas Sándor  Szociáletikai Bizottság elnöke
    
          


Joomla templates by a4joomla