• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide6.jpg
 • meot_slide7.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide12.jpg
 • meot_slide13.jpg

Atomenergia és életstílus


Szöveg: Galambos Ádám, címlapkép: MTI (Az egykori Mohi falu temploma, napelemek és az atomerőmű tornyai), fotó: Galambos Ádám

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2015. október 9-én rendezett konferenciájának fókuszában a Paks2 atomerőmű építésének kérdése, annak etikai oldalról történő vizsgálata állt.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Etikai Bizottsága Atomenergia és életstílus című konferenciájának már az alcíme is kifejezte, hogy éles megfogalmazással, az etika irányából kívánják a szervezők a fenntarthatóság kérdéskörét feldolgozni: Ami a tervekből kimaradt: Paks 2 etikai kérdéseire adott válasz. A felvetés nem is váratott magára sokáig, hiszen a neves előadók valóban élesen, a rövid távú célok helyett a hosszú távú, fenntartható gondolkodást helyezték előtérbe. A sajnálatosan kevés hallgatóság előtt létrejövő konferencia így rávilágított arra, hogy a felekezetek összefogáson és párbeszéden alapulva kívánnak nemcsak a fenntarthatósággal, hanem a teremtett világ védelmében az etikával foglalkozni, arról állást foglalni. A konferencia egyik szervezője, Béres Tamás egyetemi tanár egyúttal kifejezte, hogy az előadások nemcsak kötet formában lesznek a későbbiekben elérhetővé téve, hanem a MEÖT Etikai Bizottsága az elhangzott előadásokra támaszkodva egy nyilatkozatot is ki kíván majd adni, mely a felekezetek közös állásfoglalását kívánja elősegíteni.

Lányi András A válasz: Paks2. De mi volt a kérdés? címmel tartott előadásában hangsúlyozta, hogy az atomerőmű által termelt energia a foszilisnál jobb, de a megújuló energiánál drágább. „A tervezett Paks2 atomerőmű a költségei megtermeléséig drágább energiaforrás lesz, hiszen a hitelt – és annak kamatait – ki kell termelnie. A nemzeti árgaranciával megvalósuló beruházás vonatkozásában a költségvetésben már látjuk, hogy számos plusz költséget nem számoltak bele, így várhatóan a kiadások jelentősen meghaladják majd a tervezettet” – fogalmazta meg aggályait az előadó. Lányi András kiemelte, hogy a világon nem tekintik versenyképesnek az atomenergiát: „A biztonsági körülmények miatt az atomenergia előállítása nő, míg a megújuló energiáké csökken.” A filozófus a fukusimai atomerőmű-balesetre emlékeztetve hívta fel a jelenlévők figyelmét arra, hogy bár lényegesen kevesebb atomerőmű-baleset van, annak kockázati tényezője és hosszú távú hatása óriási kockázatokkal jár. „Ezt felismerve bármennyire is úgy tűnt, hogy az atomerőművek reneszánszát éljük a világban, a beruházások iránya Fukosimát követően megváltozott, Franciaország, Nagy Britania, sőt, Oroszország is leállította beruházásait” – fogalmazott Lányi.
Akarunk e olcsó tömeges energiaforrást adni az emberiségnek? – kérdésre a filozófus elmondta, hogy ennek az lenne a hatása, hogy nemcsak hihetetlenül felpörgetné a gazdaságot, növelné fogyasztást, de népességrobbanáshoz is vezetne, így „a folyamat a földi ökoszisztéma teljes pusztulásához vezetne.”
Lányi András meglátása szerint „a jövő úgy képzelhető el, hogy az energetikai alapellátást a helyi, decentralizált energiahálózatok fogják működtetni. Ezek szél- és napenergiát használnak majd. Ezt fogja a nagy hálózat erősíteni, így az atomerőművek szerepe nemcsak hogy visszaszorul majd, hanem a meglévő atomerőműveknek szabályozhatóaknak is kell majd lenniük, hogy megfeleljenek az elvárásoknak.”

„A jó és a rossz választásával szemben a két rossz közül kell ma már választanunk” – fogalmazott Szűcs Ferenc. A teológus előadásában kifejtette, hogy az atomenergia felhasználását az emberek negatív módon ismerték meg. A nagypolitika gyanakvása kíséri a békés célú felhasználást is. A hadászati titkosítás átterjedt a média gondolkodására és gyanakvására.
A fenntartható fejlődés értelmezésével kapcsolatban Szűcs Ferenc kiemelte, hogy „ma ez alatt azt értjük, hogy a technikai civilizáció által létrehozott komfortos életet hogyan tudjuk a legkisebb károk okozásával fenntartani.” Mint előadásából kiderült, a fejlett világ energiaszükségletének 80%-át foszilis energiából nyeri. Az energiaigény a harmadik világ fejlődésével együtt tovább fokozódik.
Arra a kérdésre, hogy mit tehetnek a keresztény egyházak? Szűcs Ferenc az őszinte párbeszédet emelte ki: „Olyan fórumra lenne szükség, ahol a megismerhető tények és adatok alapján kellő ismeretszerzést kaphatnánk arról, hogy arányban áll-e a kockázat és a haszon.” A teológus ugyanakkor kiemelte, hogy etikai vonatkozásban „a kérdést a teremtésvédelem aspektusában kell vizsgálni, reménységgel. A keresztény apokaliptika nem pusztulásként értelmeződik, hanem a remény jeleként” – fogalmazott.

Atomerőművek a Földön

Van e kényszerítő szükségesség az atomerőművek építésére? Az etika olyan határterületen mozog, ahol arra keresi a választ, hogy szabad-e megtennünk azt, amire lehetőségünk van. „Minden rossz tapasztalat ellenére elképzelhető, hogy a mai világban a lehető legnagyobb biztonság mellett az atomenergia előállítására szükség van. Ugyanakkor a megújuló energiafelhasználás megerősítése fontos lenne” – fogalmazott Szűcs. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának professzor emeritusa hangsúlyozta, hogy „nem jó irány, ha a nukleáris erőműveket korunk kizárólagos bűnbakjának tekintjük, hiszen ezáltal eltereljük a további szennyezésekről, káros anyagok használatáról a gondolkodást. Elég ha az élelmiszerek adalékanyagaira, a légi közlekedés károsanyag-kibocsátására gondolunk és máris látjuk, hogy egy nagyon összetett kérdéssel kéne felelősen foglalkozni.”

„A Föld energiafelhasználásánál tízezerszer több energia érkezik a földre évente a Nap által, mégsem azt használjuk” – hangsúlyozta Kroó Norbert. „A föld lakosságának és energiaigényének növekedése gyorsuló ütemű. Vonatkozik ez természetesen az elektromos energiafogyasztásra is. Mivel ennek előállítása zömmel fosszilis energiahordozók felhasználásával történik, földünk globális felmelegedési folyamata is gyorsul” – hangsúlyozta a fizikus. Arra a kérdésre, hogy Honnan vehetjük a jövőben az energiaforrásokat? a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja elmondta, hogy „a szén, olaj, és földgáz mellett a megújuló forrásokra és az atomreaktorokban termelt elektromos energiára számíthatunk. A távoli jövő mindenképpen a napenergia tudatos felhasználásán alapulhat, hiszen jelenleg tízezerszer annyi jut belőle földünkre, mint az emberiség jelenlegi teljes energiafelhasználása.” Kroó Norbert ugyanakkor hozzátette, hogy „átmenetileg azonban nem mondhatunk le az atomenergiáról, hiszen jelenleg is az emberiség energiafelhasználásának 16%-át adja és ez az arány még növekedhet is. Sokak szerint a nukleáris energiatermelés reneszánszának kapujában állunk. Ezen energia termelése ugyanis biztonságos, szén-dioxid és emisszió mentes, mindenütt elérhető, energiabiztonságot és függetlenséget jelent és az üzemeltetésben megbízható tapasztalatokkal rendelkezünk.” Az energiaigény változásával kapcsolatban Kroó Norbert hangsúlyozta, hogy „a növekvő energiaigény növekvő globális felmelegedéshez vezet. Ha a világ megpróbálna olyan szinten élni mint Európa, akkor azonnal vége lenne a világnak.”
A fizikus előadásában kiemelte, hogy optimizmusra ad okot a negyedik generációs atomerőművek tervezete, mely extrém magas hőmérsékletű reaktorok építését jelenti. Ezek várhatóan sokkal biztonságosabbak lesznek. A nukleáris energia kérdésében Kroó Norbert kiemelte, hogy versenyképes a földgázzal, nem környezetszennyező, nem járul hozzá a globális felmelegedéshez, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszútávon nem a nukleáris energia, hanem a napenergia a megoldás. „Senki sem lehet biztos a nukleáris energia-kérdés jövőjével kapcsolatban, de vannak új tervek, ugyanakkor nő a terroristák veszélye, mely a kockázati tényezőt megemeli, így mindenképpen globális szintű gondolkodás kéne.”

„A világ Isten ajándéka az embernek, mellyel az a dolgunk, hogy továbbadjuk” – hangsúlyozta Zlinszky János a német pásztorlevél alapján. A biológus az egyházi állásfoglalások összehasonlításán keresztül mutatott rá a teremtett világról való teológiai gondolkodásra. A nukleáris exodus kérdésében az előadó kiemelte, hogy „a nukleáris kivonulás az igazságosság és a béke zarándoklata.” A nukleáris energia pazarló életmódot tesz lehetővé, komoly veszélyeket rejt. „Vigyázni kell a technikai ráhagyatkozásra, mert katasztrófára vezethet” – fogalmazott.

Mielőtt az „elemek felbomlanak”, avagy fúziós vagy fissziós? címmel Kodácsy Tamás tartott előadásában hangsúlyozta: „nincsen alternatívája az atomenergiának, ez az egyetlen energiaforrásunk, de az Isten által teremtett napenergia forrása is ez.” A teológus a megújuló energiaforrás és az ember által előállított, jelentős veszélyekkel járó energiaforrások felelősségének kérdésére mutatott rá. Hasadásból vagy összekötésből építkező energiánk legyen? kérdésére a református lelkipásztor Bábel történetén keresztül figyelmeztetett: „nemcsak a múlt, hanem a jövő sáfárai is vagyunk.”

Ugyancsak a felelősség kérdésére, az emberi kapzsiságból adódó korábbi tragédiákra mutatott rá Az atomerőművek és az emberiség jövője címmel tartott előadásában Végh László, aki hangsúlyozta, hogy „a reaktorokat hiba esetén sem nem lehet könnyen leállítani, a maghasadás megszüntetésével még jó ideig 5-10%-on megy. Az energia hőenergiává alakul, ezért hűteni kell, ami további kockázatokat rejt.”

A természettudomány oldaláról Victor András tartott előadást, melyben a bányászat az uránfeldolgozás hatásait mutatta be. Az előadás kitért az atomerőművek működésére, valamint a rendellenességekből következő veszélyekre is. Mint figyelmeztetett, az atomerőművek hulladékanyagát ma is számos ország más országba szállítja, mely ellen komolyabb fellépésre lenne szükség: „a kiégett fűtőanyag elhelyezésével kapcsolatban ki kellene mondani, hogy azokat más országba ne lehessen szállítani.”

„Egyházként nemcsak belső kényszer van arra, hogy szóljunk, hanem a gyülekezet és társadalom elvárása is érzékelhető, hogy véleményünkkel segítsük a tájékozódást” – fogalmazott Fazakas Sándor. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi tanára ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy „az egyházi állásfoglalások jellemzője, hogy vagy túl elhamarkodottak, vagy későn születnek, vagy nem túl alaposak.” A Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék vezetője Hans Jonas gondolatát idézve – „cselekedj úgy, hogy cselekedeteidnek következményei összeegyeztethetőek legyenek a tartós és valódi emberi élettel a földön” – a világ reális látásának igényét emelte ki: „Az ember könnyen azt hiszi, hogy a világ érte van, miközben az önmagáért való, nemcsak az emberért.” Fazakas Sándor hangsúlyozta: „az erkölcsi érvelés módja napjainkra megváltozott. Előtérbe lépett az érvelés a felülről megmondott igazsággal szemben. Ezért szükséges, hogy keressük a párbeszéd, a közös gondolkodás lehetőségét, hogy az egyház érvekkel tudja megfogalmazott és vallott igazságát képviselni.


Forrás: http://evangelikus.hu/atomenergia-es-eletstilus-2015

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - konferencia
2015. október  9. péntek, 13-17 óra


Ami a tervekből kimaradt: Paks 2 etikai kérdései


1. A válasz: Paks2. De mi volt a kérdés? (Lányi András)

Ha folyt volna nyilvános vita a moszkvai szerződéskötést megelőzően, az főleg közgazdasági, energetikai és külpolitikai kérdések körül forgott volna. Bevezető előadásomban az utólag és kizárólag civil kezdeményezésre szervezett viták tanulságainak összefoglalásán túl ezúttal inkább az üggyel kapcsolatos meta-kérdésekre szeretnék kitérni. Az első éppen az, hogy miért maradt el a demokratikus párbeszéd. A második az atomerőművekkel kapcsolatos morális
aggály: megfelelnek-e ezek a jövő nemzedékekkel szemben viselt felelősség alkotmányos elvének? A harmadik, s talán itt kell keresnünk a problémák gyökerét, az energia pazarló használatára épülő fogyasztói társadalom előfeltevéseinek tarthatatlansága s ennek következményei.

2. Őszinte szembesülés: miért esik nehezünkre erről beszélni, érdemben hozzászólni (Szűcs Ferenc)

Egymásnak feszülő energia lobbik, eltérő tudományos elemzések.A valós veszélyek, ezek felnagyítása, vagy elhallgatása. Milyen érdekek állhatnak a háttérben? A gyanakvás, a tények nem megfelelő ismerete, az egyházi állásfoglalásokat (de a laikusokat általában) még bizonytalanabbá teszi. A kevésbé rossz megoldás választásához először a kérdéseket kell őszintén feltennünk. Tudunk-e ezekről őszinte , felelősségteljes párbeszédet folytatni? Ez a megközelítés tehát nem válaszokat kíván megfogalmazni, hanem a kérdéseinkkel próbál szembesíteni.

3.  Kroó Norbert
A NUKLEÁRIS ENERGIA JÖVŐJE - Kroó Norbert - Magyar Tudományos Akadémia

A föld lakosságának és energiaigényének növekedése gyorsuló ütemű. Vonatkozik ez természetesen az elektromos energiafogyasztásra is. És mivel ennek előállítása zömmel fosszilis energiahordozók felhasználásával történik, földünk globális felmelegedési folyamata is gyorsul.
Honnan vehetjük a jövőben az energiaforrásokat? A szén, olaj, és földgáz mellett a megújuló forrásokra és az atomreaktorokban termelt elektromos energiára számíthatunk. A távoli jövő mindenképpen a napenergián alapulhat, hiszen jelenleg tízezerszer annyi jut belőle földünkre, mint az emberiség jelenlegi teljes energiafelhasználása. Átmenetileg azonban nem mondhatunk le az atomenergiáról, hiszen jelenleg is az emberiség energiafelhasználásának 16%-át adja és ez az arány még növekedhet is. Sokak szerint a nukleáris energiatermalés reneszánszának kapujában állunk. Ezen energia termelése ugyanis biztonságos, széndioxid emisszió mentes, mindenütt elérhető, energiabiztonságot és függetlenséget jelent, az üzemanyag bőséges és stabil árú és az üzemeltetésben megbízható tapasztalatokkal rendelkezünk.
A közelmúlt néhány eseménye (Three Mile Island, Csernobil, Fukusima) azonban óvatosságra intenek. Gondot jelenthet a zömmel megalapozatlan társadalmi ellenállás és a radioaktív hulladékkezelés néhány problémája is.
Az a körülmény, hogy jelenleg is szépszámú atomerőmű épül és még több van a tervezés fázisában (mint hazánkban is) már jelzi az átmeneti visszafogottság utáni fellendülés folyamatát. Ahhoz, hogy az atomenergia továbbra is meghatározó szerepet játsszon, számos problémát meg kell oldani. Ezek közül a gazdaságos építés és üzemeltetés, a megbizhatóság növelése és a „klasszikus” atomerőművekben keletkező plutónium (bomba alapanyag) kezelése lehet talán a legégetőbb probléma. Hat olyan u.n. negyedik generációs atomerőmű fejlesztése van az asztalon, amelyek hosszabb távon is gazdaságosan és biztonságosan  üzemeltethetők. Ezek egy része u.n. vizes vagy termikus, másik része pedig u.n. gyors reaktor.
Az előadás a felsorolt kérdések rövid körüljárását tűzi ki célul.

4. Egyházi állásfoglalások összegzése  (Zlinszky János)

5. Mielőtt az “elemek felbomlanak”, avagy fúziós vagy fissziós? (Kodácsy Tamás)

Az atomenergiának nincs alternatívája. Isten az emberiségnek ezt az egyetlen energiaforrást adta, amelyre az egész élő környezetünkkel együtt mi magunk is támaszkodunk. A Nap egy Isten által teremtett nagy teljesítményű természetes fúziós atomreaktor, melynek melegéből és fényéből élünk, és az ideáig eljutó káros sugárzásaitól az ózonpajzs véd meg. Alapvetően tehát nem az a kérdés, hogy milyen erőforrást használjunk, hanem az: egyesítésből (fúzió) vagy felbomlásból (fisszió) származó (atom)energiára támaszkodjunk? Feltételezem azt, hogy a fúziós és fissziós út közötti választás nem csak technológiai kérdés, hanem antropológiai is, ezért ennek a keresztyén teológiában megfogalmazható indítékait és következményeit tárgyalom az alábbi párhuzamos pontok alapján. A technológiai megfontolások mögött a múltra vonatkozó kozmológiai, a jövőre vonatkozó eszkatológiai, illetve az emberi természetre vonatkozó hamartológiai-szótérológiai témákkal szembesülünk. Mit tehet az egyház ebben a helyzetben?
    
6. Az atomerőművek és az emberiség  jövője: Végh László

Az atomerőművek üzemeltetésének eddigi tapasztalatai arra utalnak, hogy az elsődlegesen a jelen szempontjait mérlegelő ember képtelen átlátni, hogy döntései mekkora veszélybe sodorják, sodorhatják nemcsak az adott ország, hanem a magának az emberiségnek a jövőjét is. Elemezzük a csernobili és fukusimai balesetek emberi okait és azt is, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk, amikor ezeknek a baleseteknek a távlati következményeivel kellene szembenéznünk. Különösen fontos lenne mindenkiben, elsősorban a háborús feszültségeket keltőkben tudatosítani, hogy egy kiterjedtebb háború az érintett térség valamennyi atomerőművét igen hamar Fukusima sorsára juttathatja. Ez nemcsak az adott térség népességét sújtja, hanem az emberiség egészét is végromlásba taszíthatja.
 
7. Környezeti hatások, környezetbe illeszkedés / természettudomány: Victor András

Az urán bányászata
A természetes uránérc aktivitása nem magas. Háttérsugárzás
Az urán feldolgozása fűtőelemekké
A természetes uránnak csak 1%-a alkalmas reaktorba (235U). A 99%-kal (238U) mi történjen?
Reaktorokban: 92U (no-befogással) → 94Pu (plutónium). Atombomba-alapanyag – terroristák. T1/2 = 100 / 20 ezer / 8 millió év (izotóptól függően)
Az atomerőmű normál működése
Elvi probléma: kimerülő (nem megújuló) energiaforrás!
Sugár-szennyezés: gyakorlatilag nem nagyobb a háttérsugárzásnál
Friss fűtőelemek szállítása: baleset- és szabotázs-veszély
Kiégett fűtőelemek elhelyezése: Elhelyezés: meghatározott kőzetben / vízrajzi helyzetben / ezer évekre biztos módon. Sehol sincs megoldva! Tízezer évek: mire a term. uránérc aktivitására csökken a sugárzása
Energia-struktúra: Túlságosan centralizált. Egy-lábon álló. Rugalmatlan (lassú beindítás, lassú leállítás). Megújuló energiaforrások visszaszorulása
Levegő: Nem szennyez sugárzással. Nem termel szén-dioxidot (az üvegház-hatást nem erősíti)
Víz: A hűtővíz fölmelegedve kerül vissza az élővízbe – hőszennyezés. (Levegőhűtés is lehetne, de költségesebb)
Az atomerőmű rendellenes működése
Tisztítási zavarok. Baleset (Three-mile Island, Csernobil, Fukusima…). Sugárzás. Radioaktív izotópok a levegőben / talajban / élővizekben / élőlényekben. Mutáció. Sugárbetegség, halál. Pszichés ártalmak
Az atomerőmű leszerelése
Sugárzóvá vált építő- és szerelőanyagok nagy tömege

8. Etikai véleményformálás módszertana (Fazakas Sándor)

Hans Jonas a felelősség fogalmának kibővítését éppen a modern technika alkalmazására való tekintettel szorgalmazta, s erre nézve új erkölcsi imperatívusz megfogalmazását látta időszerűnek: „Cselekedj úgy, hogy cselekedeteidnek következményei összeegyeztethetőek legyenek a tartós és valódi emberi élettel a földön!” (1979) Kérdés viszont, hogy miként konkretizálódik az erkölcsi felelősség tartalma adott történelmi-társadalmi szituációban, pl. az atomenergia hasznosítására való tekintettel? Napjainkban alapvető változás figyelhető meg az erkölcsi értékek közvetítésének módjában, korábbi gyakorlathoz képest. Míg korábban a törvényre és Isten parancsára való hivatkozással egyértelmű morális igény került bejelentésre az ember felé, amellyel szemben csak engedelmeskedni lehetett (időnként ma is előfordul ilyen vallási fundamentalizmus jegyében), napjainkban az etika argumentatív közvetítésében érdekelt az ember, ahol a józan belátás és a szabad véleményformálás kap teret. Ennek alapján az etika kulcsszava többé már nem az „engedelmesség”, hanem a „felelősség”! Nyilvánvaló, hogy ebben az összefüggésben nem egy objektív-külső hatalom, hanem a szubjektív belső meggyőződés kap teret. Ennek megfelelően az erkölcs közvetítésének módja is változik: a tanítás helyét elfoglalja a motiválás, az elvárás helyett a felelősségre való apellálás; nem kész megoldásokat vár az ember, hanem érvelés útján engedi magát meggyőzni, tanácsot akar és nem gyámkodást! De az erkölcsi értékek közvetítésének ilyen változása következtében szó nincs arról, hogy a keresztyén teológia valóságlátása, ill. a bibliai hitigazságok múzeumba kerülnének. Nem, sőt inkább új és hitelesebb módon kerülhetnek kifejtésre. Ennek két alapfeltétele van: igeszerűség és tárgyszerűség; azaz a bibliai kijelentés igazság (keresztyén valóságértelmezés) mélyreható ismerete és a felelősség tárgyát képező kérdéskör (jelen esetben energia-kérdés) alapvető elemzése. A kettő egymásra vonatkoztatása vezethet olyan konkrét erkölcsi reflexiókra, amelyek segíthetik az etikai tájékozódást.

9. Mit ajánlunk?  Béres Tamás

Az ajánlások megfogalmazása a konferencia legfontosabb megállapításainak összefoglalása alapján történik. Paks 2 eldöntése és előkészületeinek kezdete óta számos új szempont jelentkezett, és a konferencia időpontjában további, megfontolásra érdemes információink is lehetnek. Az állandóan változó gazdasági, energetikai  és (kül)politikai problémák mellett sok, edddig alig feltett etikai természetű kérdés is van. Milyen esetben tekinthető jó befektetésnek az atomerőmű-építésébe ölt erőfeszítés? Hogyan tehetnénk szélesebb körben is  magunkévá a hazai közvéleményben az energiapazarlással szembenálló szerényebb életstílus és a megújuló energiahordozók fejesztésére épülő decentralizált energiaellátás iránti elkötelezettség színvonalának teológiai szempontokkal is indokolható emelését?

A cikket a következő linkre kattintva letöltheti: Letöltés


Plakát letöltése: Letöltés

A Teremtés Ünnepe 2015


Kedves Testvéreim!

Tiszteletteljes szeretettel hívom fel gyülekezeteink és intézményeink figyelmét arra, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – a korábbi évekhez hasonlóan – azzal a reménységgel tekint a szeptember utolsó és október első vasárnapja közötti időszakra (2015. szeptember 27-október 4.), hogy azokban a napokban gyülekezeteink és intézményeink szép rendezvényeken együtt gondolkodnak az energia és klímaváltozás témájáról, valamint arról, hogy az egyházaknak milyen szerepe és hangja legyen e tekintetben, különös tekintettel a mértékletességre és az újrahasznosításra.

Az ökumenikus záró-istentisztelet 2015. október 4-én (vasárnap) 15 órakor lesz a Soproni Evangélikus Templomban (9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2.).

Az adott gyülekezet vagy/és intézmény lehetőségei szabják meg azt a formát, amelyben a Teremtés Hetének helyi programjai a leghatékonyabban megvalósíthatók. Ezekhez a helyi kezdeményezésekhez, programokhoz szeretettel mellékelem hozzájárulásunkat (plakát, füzet). Plakátunk a programra való felhíváson túl tájékoztat az országos ökumenikus megnyitó istentiszteletről, továbbá „biankó” helyet kínál a helyi program népszerűsítésére. A plakát természetesen letölthető honlapunkról (http://www.meot.hu/) és sokszorosítható.

Szíves felhasználásra mellékelem továbbá az ez évi füzetünket, amelyet az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport állított össze. Természetesen honlapunkon a füzet is elérhető – a korábbi évek füzeteivel együtt.

A Teremtés Hetének megünneplésére a Szentlélek indíttatását, lelkesítését, áldását kívánom, és maradok tisztelő szeretettel:

 

Dr. Fischl Vilmos főtitkár


Teremtés Hete füzet 2015: Letöltés

Teremtés Hete plakát 2015: Letöltés

A Teremtés Ünnepe
Energia és klímaváltozás - Az egyházak szerepe és hangjaA Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai gyülekezeteinek, intézményeinek és szervezeteinek, valamint az Ökumenikus Tanáccsal együttműködő közösségeknek

Székhelyükön
Budapest, 2014. augusztus 17.Kedves Testvéreim!

Tiszteletteljes szeretettel hívom fel gyülekezeteink és intézményeink figyelmét arra, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – a korábbi évekhez hasonlóan – azzal a reménységgel tekint a szeptember utolsó és október első vasárnapja közötti időszakra, hogy azokban a napokban gyülekezeteink és intézményeink szép rendezvényeken együtt gondolkodnak az energia és klímaváltozás témájáról, valamint arról, hogy az egyházaknak milyen szerepe és hangja legyen e tekintetben, különös tekintettel a mértékletességre és az újrahasznosításra.

    Az ökumenikus nyitó-istentisztelet 2014. szeptember 28-án (vasárnap) 10 órakor lesz a Balatonboglári Evangélikus Templomban (8630 Balatonboglár, Hétház u. 17.).

Az adott gyülekezet vagy/és intézmény lehetőségei szabják meg azt a formát, amelyben a Teremtés Hetének helyi programjai a leghatékonyabban megvalósíthatók. Ezekhez a helyi kezdeményezésekhez, programokhoz szeretettel mellékelem hozzájárulásunkat (plakát, füzet). Plakátunk a programra való felhíváson túl tájékoztat az országos ökumenikus megnyitó istentiszteletről, továbbá „biankó” helyet kínál a helyi program népszerűsítésére. A plakát természetesen letölthető honlapunkról (http://www.meot.hu/) és sokszorosítható.

Szíves felhasználásra mellékelem továbbá az ez évi füzetünket, amelyet az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport állított össze. Természetesen honlapunkon a füzet is elérhető – a korábbi évek füzeteivel együtt.

A Teremtés Hetének megünneplésére a Szentlélek indíttatását, lelkesítését, áldását kívánom, és maradok tisztelő szeretettel:


Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Teremtés Hete füzet 2014: Letöltés

Teremtés Hete plakát 2014: Letöltés

Ami elmúlik, és ami megmarad − Barmen előtt és után…


Mennyire időszerű vagy korhoz kötött a 80 éves Barmeni Teológiai Nyilatkozat?

Fazakas Sándor

A reformátori egyházak ebben az évben világszerte a 80 évvel ezelőtt, 1934. május 31-én a Barmen-Gemarke-i Hitvalló Zsinat által elfogadott teológiai nyilatkozatra emlékezhetnek. Kiváltott hatását és inspiráló erejét tekintve bátran állítható, hogy a nyilatkozat messze túlnőtt a német protestantizmus határain, s számos reformátori egyház számára vált a politikai ellenállás, a teológiai tisztánlátás és a hitvalló helytállás szimbólumává, s ihletett újabb hitvallási iratokat vagy hitvallás-jellegű állásfoglalásokat egy-egy egyház egzisztenciális küzdelmei vagy megújulási törekvései közepette. Ékes bizonyságai ennek a folyamatnak a kerek évfordulók rendezvényei vagy 75. éves évforduló megemlékezései, tudományos konferenciái és kiadványai. A Magyarországi Református Egyház Zsinata is méltó módon emlékezett meg a nyilatkozat megfogalmazásának körülményeiről és tartalmának időszerűségéről a 2009. november 20-án, Balatonszárszón megtartott ülésén. Erre az alkalomra a dokumentum tanulmányozását szolgáló, magyarországi recepcióját is bemutató jól használható vezérfonal is megjelent (FEKETE K.: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat).
Mégis, mintha a 80. évforduló kapcsán kevesebb figyelem irányulna a Barmeni Teológiai Nyilatkozat tartalmára, időszerűségére és megfogalmazásának körülményeire. Mi lehet az oka ennek? Mit történt az utóbbi 5−10 év során, aminek következtében az európai protestantizmus mintha visszafogottabb lenne az ez irányú emlékezés és méltatás tekintetében? Tény, hogy az utóbbi években szinte valamennyi érintett egyházat más jellegű kérdések feszítették vagy sokkolták: az egyházak tagságának rohamos zsugorodása, strukturális reformokkal való birkózás, olyan mérvű kulturális, gazdasági és politikai változások, amelyekre – úgy tűnik – a hagyományos és jól bevált régi válaszok nem alkalmazhatóak. Míg néhány évtizeddel korábban elég volt egy régi hitvallás vagy teológiai nyilatkozat szövegét felidézni ahhoz, hogy annak aktualitását jóhiszemű „áthallással”, kézenfekvő képzettársítások segítségével megállapítsuk, addig ma más a helyzet. Lehet, hogy minden kulturális sajátosság, időbeni eltolódás és földrajzi távolság ellenére mégsem volt olyan nagy a kontextuális különbség pl. a Német Hitvalló Egyház nemzetiszocializmus elleni harca és a dél-afrikai keresztyénség Apartheid-rendszer faji megkülönböztetése elleni küzdelme között, mely utóbbi a Belhari Hitvallás (1986) megfogalmazásához vezetett?  Vagy másfelől, oly metszően éles kritikával illeti a Nyilatkozat jelenkori egyházi életünket és gyakorlatunkat, s annyira időszerűnek hat üzenete, hogy e tűkörrel szembenézi már-már kényelmetlen és nem találunk szavakat a megdöbbenés hatására?
Mi az, ami megmarad (teológiailag) a Barmeni Teológiai Nyilatkozatból? – teszi fel a kérdést Wolf Krötke berlini teológus, s válaszkeresésében mindjárt meg is fordítja a kérdés irányát: mi az, ami nem marad meg?  Valóban, melyik lehet az a tétel a hat „reformátori alapigazság” közül, amelyiket, mint nem időszerűt, el lehetne búcsúztatni? Melyik az az egyház, amelyik megengedhetné magának, hogy kijelentse, vagy legalábbis úgy tegyen, mintha nem Jézus Krisztus lenne Isten egyetlen kijelentett Igéje, amelyet ma is hallgatni, követni és amelynek engedelmeskedni kell (1. tétel)? Vagy nem volna érvényes az a bibliai alapigazság, miszerint a bűnös ember megigazítása és az ember felelős cselekvésre való szabadsága összetartozik (2.tétel), és hogy az egyház csak a Krisztussal való kapcsolatában, az Ige és a sákramentumok körüli összegyülekezésében minősül egyháznak (3−4. tétel)? Vagy összeegyeztethető lenne a reformátori elvekkel az az állítás, hogy az állam feladata nem a béke és az igazságosság feletti őrködés (5. tétel) lenne, hanem az egyház felett való kontroll és irányítás, és hogy az egyház ne tartozna a világnak Isten szabad kegyelmének hirdetésével (6. tétel)? Nos, ha bármelyik evangéliumi egyház akár egyet is e tételek igazsága közül tagadna vagy vitatna, vagy annak adná jelét, hogy ezek idejétmúltak, egyház-voltát adná fel, s észrevétlenül vallásos egyesületté silányulna.
1. Nem ennyire egyértelműek viszont a visszautasítások, azaz a Nyilatkozat hamis tanítást elvető megállapításai (anatémái). Ezek az elvetések ugyanis olyan egykori eseményekre, hatalmakra és „igazságokra” irányultak, amelyek reménység szerint a múlthoz tartoznak, s nem kísértik a jelent. Mai és egykori események, hatalmak és igazságok közé nem lehet egyszerűen egyenlőségjelet tenni − bár sajnos napjaink közéletében, múltértelmezési kísérleteiben és a politikai retorikájában gyakran előfordul. Nem azért lesz aktuális a teológiai nyilatkozat, mert a mai társadalmi realitás ugyanaz, mint 80 évvel ezelőtt volt – mert nem ugyanaz! Akkor a nemzetiszocialista eszme, azaz a német nép történelmi küldtetését Isten akaratként feltüntető ideológia, s ennek ál-teológiai igazolása jelentette azt az „igazságot”, amelyet a Német Keresztyének Isten kijelentésével azonosítottak, s amelyet Barmenben a hitvalló zsinatnak el kellett vetnie (1. tétel). A vallásos színezetű ideológia propagálói pedig a „Führer-elv” által kívánták ellenőrzésük alá vonni az egyházat. Ma viszont fel kell tenni a kérdést, hogy fennáll-e egy ilyen veszély, s ha igen, konkrétan hogy néz ki? Milyen új ideológiák és narratívák igényelnek maguknak abszolút tekintélyt, s egyáltalán, egy jogállaminak tartott demokráciában valós-e ez a probléma? Ha pedig nincs ilyen veszély, akkor status confessionis állapot sincs… vagy valamilyen más veszély és fenyegetettség kíván hitvallásos kiállást? Vagy amikor az 5. tétel elveti azt a tanítást, miszerint „az egyháznak […] állami módszert és feladatokat kellene és lehetne elsajátítania, és ez által az állam orgánumává kellene […] válnia”, akkor ez azt jelentené, hogy napjainkban ne vállaljon át az egyház állami feladatokat pl. az oktatás, egészségügy és a szociális szolgálatok terén? Nyilvánvaló, hogy az egykori és mai kontextus egymásnak való egyenes megfeleltetése inkább zavart kelt a Nyilatkozat értelmezésében és az egyház mai küldetésének megfogalmazásában, mint tisztánlátást. E megfeleltetések, vagy korábbi anatémák mai helyzetekre való ráolvasása helyett sokkal inkább arra kell, hogy ösztönözzön a Barmeni Teológiai Nyilatkozat, hogy egyházunk jelenlegi környezetét, társadalmi-politikai-gazdasági kontextusát tegyük mély és alapos elemzés tárgyává – erre kötelezne a kálvini teológia társadalometikai öröksége is –, mielőtt lelkesednénk jelenlegi kurrens nézetekért, vagy kritikátlanul helyeselnénk olyan döntéseket, amelyek egyházra nézve hosszú távú következményeit nem, vagy alig tudjuk felmérni. De ugyanez érvényes olyan jelenségek esetén is, ahol az egyház nem akar, vagy nem tud állást foglalni – de amelyek önértékelését, társadalmi megítélését, illetve szolgálati lehetőségeit közvetve vagy közvetlenül érinti.
2. A Barmeni Teológiai Nyilatkozat viszont nemcsak az egyházi életet kisajátítani akaró, egyháznak nemzet- és fajfenntartó szerepet szánó régi és új politikai-ideológiai hatalom-megnyilvánulásra, illetve narratívákra kíván nemet mondani. A Nyilatkozat nemet mondott egyúttal arra az egyházi-teológiai fejlődésre is, amely a liberalizmussal vette kezdetét, s a fejlődésoptimizmus és kultúr-keresztyénség kritikátlan dicsőítésével nemcsak az egyházi élet kiüresedéséhez vezetett, de utat készített egy olyan teológiának is, amely elvesztette prófétai-őrállói dimenzióit és a nemzetiszocializmus kiszolgálójává vált. E tekintetben a Nyilatkozat két szerzője, Hans Assmussen és Barth Károly teljesen egy véleményen van, mint ahogyan a dokumentumra visszatekintő magyarázataikból és előadásaikból ez kiderül (pl. Barth: KD II/1, 197). Tehát a barmeni hitvalló zsinat bizonyságtétele és a dokumentum tiltakozása nemcsak kifele, egyházi életet kisajátítani akaró politika felé irányul, hanem befele is: az egyház és a teológia felé! Vagyis, a Barmeni Nyilatkozat felismeréseire való eszmélkedés nem nélkülözheti az egyház mindenkori őszinte önvizsgálatát. De ezen a ponton nagyon rövidre zárnánk Barmen aktualitását, ha leragadnánk csak az ideológia kiszolgálására törekvő teologizálás és politikai rendszert kiszolgálni igyekvő egyházi gyakorlat kritikájánál (ennek igen széles irodalma van a magyar református teológiában is). Viszont ha például a 3. tétel egyházról szóló tanítását vesszük alapul, miszerint az egyház a megkegyelmezett bűnösök egyháza, a „testvérek közössége, amelyben Jézus Krisztus az Igében és a sákramentumokban a Szentlélek által”, mint jelenvaló Úr cselekszik, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy beszélhetünk-e egyházról ott is, ahol már nincs egybegyűlt gyülekezet, de épületek és intézmények még vannak? Vagy fellehetőek-e az egyház ismertető jegyei az egyházi fenntartású intézményekben? Lehet-e például a diakónia az egyház egy új létformája? Milyen ekkléziális minősége van a diaspóra létnek, azaz a szórvány-helyzetnek? Milyen missziói és egyházépítő erő rejlik a kegyelem megtapasztalásában és továbbadásában, azaz a kiengesztelődés erejében, vagy ennek lefojtása mennyiben hitelteleníti el a megbékélést „csak” hirdető egyház bizonyságételét?  Ezek a kérdések Európa valamennyi protestáns és Barmen örökségét ápolni kívínó, de jelenkori társadalmi változások alól nem mentesülő egyházában elemi erővel jelentkeznek, és teológiai reflexiók után kiáltanak. És ha 1934-ben az egyház rendjére a legnagyobb veszélyt a világnézeti és politikai befolyás jelentette (ld. 3. tételhez fűzött elutasítás), nevezetesen a vezér-elvnek az egyházon belüli érvényesítése a birodalmi püspöki tiszt formájában, Krisztus egyedüli egyházkormányzó voltával szemben – ez még nem mentesíti az egyházat az alól, hogy saját rendjét, a tisztségek egymáshoz való viszonyát, egyes tisztségek létjogosultságát vagy a belső hatalmi-hierarchikus torzulásokat időnként ne tegye újból az önvizsgálat tárgyává. Ugyanis ott, ahol Krisztust Isten egyetlen kijelentett Igéjének ismerik el és ennek engedelmeskednek, ott a bibliai-reformátori tisztségeken túl nincs szükség olyan ú.n. „lelki vezetőre”, aki a Führer-elv analógiájára bevezetett, teljhatalmú püspöki tiszt által kívánja megtestesíteni az egyház egységét. Az egyház egyetlen lelki vezetője Krisztus, a presbitériumok és gyülekezetek pedig nem földi tekintély, hanem az egyház ura és küldetése iránt tartoznak engedelmességgel. Vagy, ha ugyancsak a Nyilatkozat 3. tételével együtt valljuk, hogy az egyház a maga rendjével is arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus tulajdona – akkor nem kerülhető meg a kérdés, hogy ez milyen következményeket jelent ma az egyház struktúrájára, gazdálkodására vagy pénzügyeire nézve? Látható tehát, hogy a dokumentum egyes tételeinek elmélyítése nem nélkülözheti további kérdéseket, sem a kritikai reflexiót – egyrészt az akkori társadalmi-egyházi helyzetre és az arra adott válaszokra tekintettel, másrészt egyházaink jelenlegi formájára és gyakorlatára nézve.  
3. Van viszont még egy fájdalmas mozzanat a Barmeni Teológiai Nyilatkozat megszületésének körülményeiben és utótörténetében, amelynek a megemlékezések pátosza általában nem szentel figyelmet. Arról az időnként óvatosabban vagy bátrabban megfogalmazott kifogásról van szó, hogy a dokumentum egyetlen szót sem ejt a zsidókérdésről: vagyis nem tesz bizonyságot az Izrael iránti szolidaritásról, Izrael maradandó kiválasztásáról (Róm 11), és nem szól a kereszten megfeszített és kitaszított Istenfiáról, holott a keresztről szóló beszéd jelenthetné a társadalmi kitaszítottakkal valló felelősségvállalás teológiai alapját. Lehet ugyan arra hivatkozni, hogy közvetett módon kihallható a dokumentumból a zsidóságot érintő diszkrimináció elutasítása, hiszen a nemzetiszocialista ideológia és az egyház belső rendjébe való beavatkozás elleni tiltakozás is arra utal, hogy az árjaparagrafusok egyházi bevezetése nem találkozott széles körben a lelkészek és a gyülekezetek egyetértésével. Mégis, ha a Barmeni Nyilatkozat közvetlen előzményeire, azokra az állásfoglalásokra gondolunk, amelyek nyíltan kimondták, hogy miért összeegyeztethetetlen bibliai egyház-fogalom a faji alapú jogegyenlőtlenséggel, a hiányérzet magyarázatra szorul (pl. Bonhoeffer és Bultmann cikkei, vagy a Marburgi Teológiai Fakultás véleménye az árja-paragrafusokról).  Főleg, hogy ennek a hiánynak a pótlására később sem kerül sor: a Stuttgarti Bűnvallás (1945), holott részben ugyanazok a teológusok fogalmazzák meg, minden érdeme mellett megmarad az általánosság szintjén és a felelősség, a vétkes mulasztások illetve a közösségi bűnök területeinek konkrét megnevezése elmarad. Mivel magyarázható, hogy a Barmeni Teológiai Nyilatkozat dogmatikai-krisztológiai értelemben precíz megfogalmazásokra törekszik – konkrét etikai, politikai és gyakorlati következtetésektől viszont tartózkodik? Az azóta igen széles és mélyreható kutatás fényében úgy tűnik, hogy ennek teológiai és történelmi (reálpolitikai) okai vannak. Egyrészt az atyák legfőbb törekvése Barmenben az egyház autonómiájának és tanszabadságának biztosítása volt, tehát egyházi ellenállást és nem politikai ellenállást kívántak tanúsítani; vagy ahogyan Assmussen zsinatot megnyitó és Nyilatkozatot felvezető előadásában hegsúlyozta: „tiltakozásunk nem a nép tagjainak tiltakozása az állam ellen, az alattvalók tiltakozása a felsőbbség ellen”, vagyis nem is az 1933-ban meghozott diszkriminatív törvények ellen… Ez azt jelentette, hogy ellenállásukat tisztán egyházi harcként (az egyház önállóságát féltő küzdelemként) kívánták értelmezni, és nem politikai színezetű kultúrharcként. Ehhez kapcsolódik másrészt a reálpolitikai meggondolás: a zsinati konszenzuskeresés küzdelmében, ahhoz hogy minél többen vállalni tudják a dokumentum elfogadásával együtt járó és esedékes egyéni és közösségi kockázatot, bizonyos engedményekre kényszerültek. Így például Barth „a tiltakozunk az egyház állam általi kézi-vezérlése” (Gleichschaltung) ellen című kitételt törölni volt kénytelen a tervezetből. S ha a Nyilatkozat végül is megfogalmazza a tiltakozást a totális állammal szemben, ennek a totális politikának konkrét megnyilvánulásai (mint pl. faji diszkriminációs törvény) már nem kerülnek megnevezésre. A Német Hitvalló Egyház ellenállásának megtörése, az ellenzéki erők szétzilálása, és az egyházi harc egyházon belüli eltérő megítélése jelzik ennek a folyamatnak további tragikus, s egyáltalán nem heroikus végkifejletét. Sajnálatosan igazolja ezt a német hitvalló keresztyének tehetetlensége és némasága már az 1938-as novemberi kristályéjszaka során, ill. a zsidóellenes pogrom idején. A politikai ellenállás útját csak kevesen vállalták, s aki vállalta az végkép egyedül maradt, így például Bonhoeffer is. Viszont szinte ő volt az egyetlen, aki az egyház ez irányú bűnrészességét etikájában és börtönleveleiben nyíltan tematizálta.
Nyílván a civil szabadság korszakából megítélni egy ilyen folyamatot könnyebb, de roppant kockázatás. Ez a körülmény viszont józanságra int: soha nem lehet - akár néhány évtizedes távlatból sem − két politikai-társadalmi szituációt egymáshoz mérten megítélni, s ennek alapján az egyház vagy a hívő keresztyén ember mai mércével mért civil bátorságát számon kérni. S ha van is a totalitárius rendszerek között hasonlóság, mégis önmagukban mérendők. Az egyik rendszer működési mechanizmusainak megismerése, segítheti a másik mozgató rugóinak felismerését. Ez viszont nem jelentheti azt, hogy az egyház útját egy diktatórikus elnyomó rendszerben csak az áldozat vagy a hősies ellenállás kategóriáiban lehet megítélni. Mindig a konkrét történelmi szituáció vizsgálata alapján lehet megállapítani, hogy mi (lett) volna lehetséges és mi nem, mennyi volt mozgástere az egyháznak, mit kockáztatott – és hol történt visszafordíthatatlan mulasztás a lehetőségekhez képest. Viszont éppen a Barmeni Nyilatkozat példája, illetve a vele szemben felmerülő hiányérzet is bizonyítja: az egyház hitvallása soha nem nélkülözheti a konkrét, egzisztenciális kihívásra tekintő vonatkozásokat – vagy ahogyan Barth fogalmazott az aktuális egyházi hitvallás megfogalmazásának elvárható kritériumai kapcsán: „mi, itt, most – megvalljuk ezt! A keresztyén egyház világban való ideológiai konfliktushelyzetei és saját önállóságáért folytatott küzdelme során viszont nem mulaszthatja el, hogy azokért is szót emeljen, akik ezt magukért már nem képesek megtenni.                          
Összegzésképpen 80 év távlatából is elmondható, hogy az európai reformátori egyházak számára Barmen nem kerülhető meg − még akkor sem, ha a részben fenti okok miatt egyes egyházak nem emelik a nyilatkozatot hivatalos hitvallásaik sorába. Ettől függetlenül olyan normatív teológiai érvényességgel bír, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni az egyház küldetésének, rendjének és szolgálatának újragondolása során, konkrét történeti és társadalmi szituációban. Ahogy Bonhoeffer fogalmazott: nincs visszaút Barmen előtti időbe és állapotokba. Az örökség ápolása és a tanulságára való eszmélkedés viszont arra kell, hogy vezessen, hogy ne szűnjünk meg (1) alapos elemzés és vizsgálat tárgyává tenni azt a társadalmi közeget, amelyben az egyház igehirdetése megszólal, (2) az egyház kritikus önvizsgálata (ha úgy teszik bűnbánata) nem kerülhető meg, s (3) szabad olyan új formák felé tájékozódni, amelyek által az egyház Isten Igéje iránt elkötelezettebben, felszabadultabban és – miért ne? – minőségileg még kompetensebben és szakszerűbben tehet bizonyságot Krisztus Evangéliumáról minden nép számára. 

Joomla templates by a4joomla