• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2022. december elsején, csütörtökön 15 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában „Emeljétek föl kezeteket a szentély felé…” (Zsoltárok 134,2) kapcsán tárta elénk gondolatait.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A Bizottság ezen kívül még megszervezte a szokásos ünnepi istentiszteletét is augusztus 19-én, államalapításunk ünnepének előestéjén. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…!” (Máté 28,19.) – Gyülekezetplántálás címmel. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára.. Missziói napot tartott a Bizottság Kecskeméten. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottság kihelyezett ülést tervezett, hogy népszerűsítse a Theologiai Szemlét a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet hallgatói között, valamint októberben konferenciát szerveztek Bécsben Európa és az egyházak címmel. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2022-ben megrendezésre került a Reformációi Gálaest, melyen dr. Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke tartott előadást. A fellépők között voltak a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai, a Szegedi Ökumenikus Gospelkórus és a kárpátaljai Credo együttes. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítse. Idén áprilisban a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek meghívott előadója Speidl Bianka volt, aki Vallás, kultúra és politika a Közel-Keleten – különös tekintettel a keresztények helyzetére címmel tartott előadást. A Bizottság látogatást tett a Zalaszántói Béke Sztúpa. A Szociáletikai Bizottság idén is konferenciát rendezett Boldogok a békességet szerzők – Az együttélés kényszerétől a béketeremtés lelkülete felé címmel. A konferencia előadásaiból készült konferenciakiadvány hamarosan elérhető lesz a MEÖT honlapján. A Bizottság idén is támogatta az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport munkáját a Teremtés Hetének megrendezése kapcsán. Az Ifjúsági bizottság idén őszre áttéve megtartotta a már új néven megrendezésre kerülő PIKNIK – Ökumenikus zenés istentiszteletet, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Ezt követően az Elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.

A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2022-es évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották. Fölolvasta a következő 5 éves ciklusra a Tagegyházak által jelölt és az Elnökség által elfogadott Bizottsági és Tanácsadó Testületi tagok neveit.

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2023. évi költségvetést valamint a jövő évi programokat. A Főtitkár Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2023 tavasza és az ősz folyamán.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla