• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

MEÖT Ifjúsági Bizottsága elnökének üzenete a PIKNIK kapcsán

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága úgy döntött, hogy a PIKNIK – Pünkösdi Ökumenikus Ifjúsági Estet átteszi szeptemberre PIKNIK – Ökumenikus Ifjúsági Est címmel.

 

Videó megtekintése:

https://www.facebook.com/okumene/videos/1114909052218774/?v=1114909052218774

 

 

Ifjúsági Egyeztető Fórum a MEÖT Székházában


Október 14-én a MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) Székházában rendezett Ifjúsági Egyeztető Fórumot a MEÖT Ifjúsági Bizottsága. A fórumon a református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyházak ifjúsági vezetői vettek részt.

Az egyeztetést Bacsó Benjámin, a MEÖT Ifjúsági Bizottságának elnöke és a MABIM (Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió) vezetője nyitotta meg. A fórum vendége volt Mohay Gergely, az EMMI Ifjúsági Főosztályának főosztályvezetője, aki a fiatalok támogatására irányuló rendelkezéseket mutatta be, melyek a családi élet, a pályaorientáció, a tanulmányok, nyelvismeret, továbbtanulás, a belső migráció, a digitalizáció és a közösségépítés, önkéntesség területeit fedik le. Mohay Gergely kifejtette a 2016-os ifjúságkutatás nyomán, hogy a fiatalok 75%-a nem kötődik szervezethez, közösséghez, éppen ezért fontos az egyházak, és ezen belül is az ifjúsági csoportok, találkozási pontok jelenléte, hiszen nemcsak hitet és stabil értékrendet, de megtartó közösséget is biztosít a fiatalok számára.

A nap második felében Székely Levente, a Kutatópont kutatási igazgatója mutatta be részletesen a 2016-os Ifjúságkutatás eredményeit. A kutatásban 8000 magyarországi, és 4000 külhoni 15-29 éves magyart kérdeztek. A kutatási eredmények alapján a résztvevők átfogó képet kaphattak a fiatalok jövőképéről, attitűdjéről, többek között az egyházakhoz fűződő viszonyukról is.

A két előadást követően a jelenlévők az ifjúsági munka lehetőségeiről és feladatairól beszélgettek egy szabad eszmecsere keretében, mely során kijelölték a további közös munka lépéseit is. A fórumot közös imádsággal zárták.

 

 

 

A szeretet nem válogat

„Hívsz, én újra látom, az otthon merre vár. Fényeddel, fényeddel kormányozd hajómat; zúghat minden, így partot ér!" – hangzott az ének csütörtökön a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházának udvarán, ahol nyáresti piknikkel készültek pünkösd közelgő ünnepére a fiatalok.

Hosszú évek óta hagyomány, hogy pünkösd előtt közös imára, éneklésre és áhítatra gyűlhetnek össze a vizsgákra is készülő keresztyén fiatalok a lágymányosi ökumenikus központban. A különböző felekezetből érkezők idén is találkozni jöttek egymással és Istennel – ennek pedig csak a kerete változott: az immár PIKNIK elnevezésű alkalmon már délután háromtól válogathattak a programok közül.

A PIKNIK ökumenikus focikupával kezdődött, melynek a Műegyetemi Katolikus Közösség (MKK) adott otthont. Kimerítő és elszánt játék után a katolikus-protestáns örökrangadó első győztese az evangélikusok Erős vár FC csapata lett.

A MEÖT-székház direkt erre az alkalomra felállított színpadán a baptisták Budapestifi dicsőítő csapata, az MKK zenekara, a MIX metodista ifjúsági zenekar, a református egyetemi gyülekezet 1RE dicsőítő csapata, az OIM pünkösdi zenekar és az evangélikus M.Is.K.A vezette az estébe nyúló éneklést.

Az olykor szemerkélő eső sem zavarta meg az udvaron összegyűlt fiatalokat, este hatra már valódi piknik-hangulat kerekedett: ki énekelt, ki társasjátékozott, ki beszélgetett. Arról pedig, hogy frissítő is kerüljön a résztvevők kezébe, a református Adna kávézó kitelepült munkatársai és önkéntesei gondoskodtak.

„Az egész délután arról szól, hogy a közösség épülésével, az énekléssel és a sportszerű játékkal is dicsőíthetjük Isten” – foglalta össze a PIKNIK jelentőségét Bedekovics Peter, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Irodájának vezetője.

„A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját” – Pál rómaiakhoz írt levele 15. részének 5. és 6. verse alapján tartott esti áhítatot Kondor Péter evangélikus püspök.

Az igehirdető arról beszélt, hogy egyetértésünk valódi alapja a szeretet – ami nem válogat. Mint mondta, Isten nem egy darabot kér az életünkből, hanem egész szeretetünket. „Istent pedig csak az szereti, aki felebarátját szereti” – hangsúlyozta. Erről a felebaráti szeretetről adott nekünk példát Jézus egész földi élete és beszédei.

„Az egyetértésnek és a szeretetnek semmi köze a szimpátiához. Ez szeretet a betegeteket, az igazságtalanságot szenvedőket és kicsiket keresi, mert csupa szolidaritás és vigasztalás – emlékeztetett az evangélikus püspök. – Ez az, amire az Úr Jézus gondolt, amikor azt mondta: szeresd felebarátodat!”

Mire sötétedni kezdett, színpadra lépett a budapesti református egyetemi gyülekezet 1RE dicsőítő csapata, hogy énekszóval is elmondjanak valamit arról a szeretetről, ami nem válogat. „Jöjj uralkodj köztünk, járd újra át szívünk, és növekedj bennünk, fedd fel, miért élünk! Jöjj, reménységed terjedjen, mint futótűz a földeken, Lelked törjön át, árasszon el! A Te néped már új erőt vár, jöjj hát!” – szólt az ének, egyszerre pünkösd jelentőségéről és mindennapjainkról is.


Farkas Zsuzsanna, fotó: Kalocsai Richárd

Forrás: http://reformatus.hu/mutat/16373/

 

 

PIKNIK. Pünkösdi Ökumenikus Ifjúsági Est. JÚNIUS 6. CSÜTÖRTÖK

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági bizottsága pünkösdöt megelőző csütörtökön, június 6-án megszervezi a megújult PIKNIK. Pünkösdi Ökumenikus Ifjúsági Estet.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Kérjük, hogy a részvételi szándék megerősítéseként regisztráljanak az eseményre itt:

https://docs.google.com

 

Plakát letöltése: jpg

 

 

Joomla templates by a4joomla