• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Az örök élet földi életet megújító ajándéka

 

A budapesti Szent István-bazilikában tartották meg január 21-én a 2024-es Ökumenikus imahét nyitó istentiszteletét. Az alkalmon szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros, prímás, igét Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke hirdetett.

Az idei ökumenikus hét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette a Chemin Neuf Közösség (CCN) segítségével. Az imahét programadó témája: „Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27).

 

A nagyon nehéz gazdasági és politikai viszonyok között élő, Krisztus evangéliumát kisebbségi helyzetben hirdető Burkina Fasó-i egyházak erőteljes ökumenikus egységkereső jelene példaértékű lehet abban is, hogy létrehozták a Chemin Neuf (Új Út) Közösséget.
Az országban 2016-ban a biztonsági helyzet és annak következtében a társadalmi összetartás drámai hanyatlásnak indult. A terrorizmus, bűnözés és emberkereskedelem gyakori jelenséggé vált. Több mint háromezer a halálos áldozatok és mintegy kétmillió a belső menekültek száma. Több katolikus és protestáns gyülekezet mozdult meg, hogy a földönfutóvá lett embereket ellássa. Krisztus szeretete, amely minden keresztényt egyesít, erősebb mindannál, ami megoszt. Burkina Faso keresztényei elkötelezik magukat, hogy Isten szeretetének és a felebarát szeretetének útján járjanak. Bíznak benne, hogy Isten szeretete győzedelmeskedni fog az országot jelenleg sújtó erőszak fölött. Együttes erőfeszítést tesznek a testvériség, a béke és a biztonság előmozdítására hazájukban.

A nyitó istentiszteleten a római és görögkatolikus egyház vezetői és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak vezetői szolgáltak: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke; Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke; Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita; Szemerei János evangélikus püspök; Papp János baptista egyházelnök, MEÖT Felügyelő Bizottság elnök; Földesi Tamás pünkösdi egyházelnök, MEÖT elnökségi tag; Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens, MEÖT alelnök; Szloboda József református esperes; Dr. Frank Hegedűs anglikán kanonok, MEÖT Felügyelő Bizottsági tag; Magyar Péter Marius ortodox esperes, a MEÖT alelnöke; Szentirmai Róbert orthodox pasztorális helynök, MEÖT Felügyelő Bizottsági tag; Szvajtoszlav Bulah ortodox pap; Voiszlav Gality ortodox püspöki helynök; Tancso Jancsev ortodox protojerej; Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára.


A padokban ülő hívek sokaságának vallási összetétele is az ökumenét hirdette.

Idén egy Burkina Faso-i szokás került be a szertartásba, mely Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára szavai szerint a vendégszeretet és közösségteremtés gesztusa:

Ahogy most imádságra összegyűlünk, úgy köszöntünk benneteket, mint Ábrahám a három látogatót. Ábrahám vizet adott, hogy felfrissüljenek. Ennek emlékére Benneteket is vízzel kínálunk e kancsóból, hogy felfrissüljetek.”

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Lukács evangéliumából az irgalmas szamaritánus története (Lk 10, 25–37) alapján mondta szentbeszédét.
Krisztus tanítványaiként követnünk kell az Ő tanításait, élete, halála és feltámadása irányt mutat mindannyiunk számára. A Szentírás biztos támpontot, válaszokat ad kérdéseinkre. Az irgalmas szamaritánus példázatában azt a kérdést hozza elénk, hogy ki a felebarátunk, amire Jézus méltó példát tár elénk.

„Menj és tégy te is hasonlóképpen.” Az üzenet tehát az, hogy Isten kedvéért segítő szeretettel kell fordulni egymás felé és ebből a szeretetből senkit sem zárhatunk ki. „Ezért olyan nagy öröm számunkra, hogy egyházaink és karitatív szervezeteink, de általában hazánk is segítséget nyújt éhség, háború, természeti csapások vagy éppen üldöztetés sújtotta embertársainknak Európa határain túl, akár a Közel-Keleten, vagy Afrikában éljenek is” – mondta Erdő Péter bíboros hozzátéve, hogy a segítség, ha önmagában nem is old meg minden nehézséget, de a krízis pillanatában adott első segítség és az emberi szeretet biztató érzése reményt adhat a bajbajutottnak.

 

Rámutatott arra, hogy segítő cselekedetünk másokból hálát vált ki Isten iránt: „Nekünk, Krisztus tanítványainak ebben a meggyőződésben is találkoznunk kell. Különös felelősséggel tartozunk a közel állók iránt, egymás iránt, hiszen a világban sokszor a keresztényeket mint keresztényeket is elnyomás vagy üldözés éri. De minden ember iránt nyitott a szívünk, mert Isten szemével nézve mindannyian egyetlen nagy család tagjai vagyunk”.

„Mit cselekedjek, hogy megnyerjem az örök életet? – tette fel a Jézust megszólító ifjú, és a mindannyiunkban munkáló örök kérdést Steinbach József, dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke. Igehirdetésében a 138. Zsoltár alapján kereste a választ.

Az irgalmas szamaritánus történetében az írástudó a leglényegesebb dologra kérdezett rá, az örökélet titkára. Ebben a világban minden nyomorúságunk, bűnünk, konfliktusunk, háborúságunk abból fakad, hogy elszakadtunk Istentől, így „életünk a halál felé való lét”. Ezért életünk alapállapota, hogy még ebben a világban akarunk mindent azonnal megragadni és megvalósítani. Az evangéliumi történetben az ifjú az egyetlen igaz megoldásra kérdez rá: hol van a gyógyír, hol van a bocsánat a bűnre, hol van a halál fölötti hatalom? Mit cselekedjünk, hogy az örökélet tágassága körbeölelje ezt a földi életet és alapjaiban szülje újjá?

 

„Az örök élet Istentől való örökség, készen van” – hangsúlyozta a püspök hozzátéve, hogy az örök életet készen kapjuk, Krisztus szerezte meg számunkra azt a kereszten: „Az örök élet ajándék, azt elfogadhatom, az az enyém”. Attól való ez az örök élet, aki az irgalmas szamaritánus példázatát adta nekünk, és aki feleletében a felebarát értelmét teljesen kitágította minden embertársra. Krisztus az irgalmat minden embertárs felé, válogatás nélkül hitelesen élte, cselekedte. Kereszthalálával Ő lett a mi irgalmas szamaritánusunk, elment a legvégsőkig, hogy határtalan szeretetét megmutassa: meghalt miattunk, érettünk és helyettünk, hogy életünk minden terhét elhordozza és mi megszabadulhassunk és örök életet nyerhessünk. Ő az, aki bennünket is irgalmas emberekké szeretne formálni.

A 138. Zsoltárra mutatva szólt arról, hogy miként látszik rajtunk az, hogy elnyertük az örök életet: magasztalni az Urat, beszédeit hallgatni, üdvözítő, szabadító tetteit megtapasztalni a legnehezebb helyzetekben is, hitelesen követni az Urat, Jézus Krisztust. „Lehet-e ma, egy durva, irgalmatlan világban felvállalni az irgalmasság kockázatát” – tette fel a kérdést Steinbach József. Elsőként azokkal, akiket Isten ránk bízott, aztán azokkal, akik távolabb vannak tőlünk, akik nem értenek egyet velünk, akár ellenségeinkkel szemben is. „Milyen óriási, ember feletti feladat ez?” – mondta, amit csak Isten Szent Lelkének segítségével cselekedhetünk meg tudva, hogy Jézus Krisztusban már minden a miénk, már örök életünk van.
„Ha az örök élet tágassága átöleli ezt a földi életet, higgyétek el, akkor lehet lassabban, értelmesebben élni; újrakezdeni, megbocsátani, szeretni, és nem mindent itt, azonnal akarni. Mert minden a miénk! Van örök életünk, és egyedül ez az egyetlen esélye annak, hogy ez a földi élet is mássá legyen. Dicsőség Neked Urunk!” – zárta igehirdetését Steinbach József.

A püspökök vezetésével közös imádság hangzott el a békéért, a keresztyén egységért.

A nyitó istentiszteleten a Szent István-bazilika és a La mia énekkar zenei szolgálattal vett részt. Vezényelt Farkasházi Dávid karnagy. Közreműködött Virágh András Gábor és Szotyori Nagy Gábor orgonaművészek.

Az ökumenikus imahét során összegyűlő adományokkal a szeretetszolgálatok karitatív munkáját támogatják.

 

Forrás: http://www.refdunantul.hu/
Írta: Márton Gergely

További képek és beszámolók:
Evangélikus.hu – Mindenkinek jár a segítő szeretet!
Református.hu – Merjünk irgalmasak lenni ebben a mostani, irgalmatlan világban!
Magyar Kurír – Erdő Péter az ökumenikus imahét megnyitóján: Senkit nem zárhatunk ki segítő szeretetünkből

 

 

Joomla templates by a4joomla