• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg


Együtt az asztalnál

Az Október a Reformáció Hónapja programsorozat nyitányaként a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Női Bizottsága szervezett regionális találkozót Szeged városába. Az alkalomra 2021. október 2-án került sor a Szegedi Kálvin téri Református egyházközség templomában.
A helybeliek által „kakasos templomként” emlegetett helyszínen elsőként a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora Juhász András esperes köszöntötte az egybegyűlteket, és röviden bemutatta a régió protestáns közösségeinek nem kevés szenvedéssel tarkított történelmét. Majd dr. Fischl Vilmos MEÖT főtitkár vette át a szót, aki a 2021. évre választott igével kívánt áldást a nap tartalmi munkájára: „... figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra” (Zsid, 3,1b).

A nap folyamán valóban Jézusra emelte a résztvevők tekintetét a nyitó áhítattal Mádi Kitti református lelkésznő, és a délelőtt folyamán énekszolgálatot végző Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus tagjai, Balogh Magdi vezetésével.
A találkozó témáját nem titkoltan a napokban lezajlott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus adta. Az alkalom fő előadója Gerőfiné dr. Brebovszky Éva evangélikus lelkésznő

úgy beszélt az úrvacsora kérdéséről, mint elérendő célról. A tanításbeli különbségek még nem engedik meg, hogy az úrvacsorai asztal a felekezetek közötti egység kifejeződése lehessen, ám az olyan alkalmak, mint a mai nap, és szeptemberben lezajlott nemzetközi kongresszus mutatják, hogy a keresztények felismerték: a Krisztusról szóló hiteles bizonyságtétel elengedhetetlen feltétele, hogy az Úr asztalánál együtt tudjunk ülni.

Az elméleti előadást egy személyes hangvételű kerekasztal beszélgetés követte, amelyben a résztvevők, köztük dr. Budai Rita a MEÖT Női Bizottságának tagja, akár egészen szubjektív módon vallottak arról, hogy mit jelent számukra az úrvacsorai közösség, a kenyér és bor vétele. A zömében protestáns hallgatóság számára különösen érdekfeszítő volt Dr. Imrényi Tibor ortodox pap, teológus és vallástudós megszólalása, aki érthetővé tette egyházának az eucharisztia titkáról szóló tanítását.

A közös ebédet követő záró áhítat után, amelyet a MEÖT Női Bizottságának elnöke, B. Pintér Márta evangélikus lelkésznő tartott, lelki élményekkel gazdagodva, mégis egyfajta sajnálattal indultak haza otthonaikba a résztvevők helyben Szegedre, Makóra, Mezőtúrra… Nehéz volt felállni a jelképesen felállított asztaltól, búcsúzni az aznap megtapasztalt krisztusi közösség felemelő atmoszférájából. Talán nem véletlenül kérdezték sokan: Ugye lesz még ilyen alkalom? Az alkalom végén megtudtuk, hogy a MEÖT Női Bizottsága, Deo volente, jövő évre is tervezi ennek a találkozónak a szervezését az ország másik felében, Dél-Dunántúlon.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla