• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

Világimanapi alkalom Pápán


A Pápai Református Nőszövetség tagjai a testvérfelekezetek asszonyaival közösen készültek az idei ökumenikus világimanapra, melyet a Pápai Református Újtemplomban tartottak 2022. március 6-án, vasárnap délután három órakor.

Igehirdetéssel szolgált Balla Ibolya a Pápai Református Teológiai Akadémia prorektora. A prorektor igehirdetésében elmondta: „Isten tervében nem a büntetésé az utolsó szó, a jövő nemzedékei számára van üdvígéret, megbocsátás, helyreállítás. Isten soha nem vonul ki a világból, ő mindig kormányozza azt, de a bűnös ember a bűnei miatt úgy érzi, hogy mérhetetlen távolságra került tőle: akkor, amikor a teremtett világot, annak szépségét, kincseit nem becsüljük meg, amikor csak a haszonelvűség érvényesül, amikor nehezen teszünk valamit önkéntesen, jó szívvel, minden viszonzás nélkül, amikor nem úgy nézünk a mellettünk lévőkre, mint akikért Krisztus meghalt, akiket úgy szeret, mint minket. Ma is csak az Isten bölcsességére bízhatjuk magunkat. Keressük őt szüntelenül, nem feledve azt, hogy mi is bűnös emberek vagyunk, akik bűneinkkel bosszantjuk őt. Ahelyett, hogy egymásra, vagy másokra mutogatnánk, vagy bármilyen élethelyzetben mások felelősségét hangsúlyoznánk, ismerjük el a sajátunkat. Így keressük Istent, reá tekintsünk, ne a saját bűneinkre, ne a másik emberre, hanem egyedül reá. Ő tudja, mi a terve velünk, mikor érkezik el a helyreállítás, a békesség, népe sorsának jóra fordulása.”
Imádáságaink és énekeink az ígéreteit megtartó és reménységeinket tápláló Istenhez szóltak. Az együtt imádkozás és a közös éneklés erejét átélve megerősödtünk hitünkben és újra megtapasztaltuk milyen áldásos ökumenikus keretek között együtt szolgálni az Urat. Istenünknek meggyújtottuk a reménység gyertyáit, és várjuk tervei és ígéretei beteljesülését. Imanapi adakozásunk célja a menekültek között végzett missziói szolgálat támogatása. Hálát adunk Istennek, hogy meg tudtuk szervezni az imanapot és részt tudtunk venni az istentiszteleten. Övé a dicsőség örökkön örökké. Reménységünket Belé vetjük életünk minden napján, mert Ő ígéreteit megtartó Úr.

Németh Tamásné Schédl Tímea
lelkipásztor, nőszövetségi elnök

 

     

 

 


Világimanapi alkalom Keszthelyen

 


Keszthelyen is megtartották az Imanapot a Nőszövetségben március 20-án. Áldott alkalom volt dr. Czencz Kornélia és Horváth Csabáné Ildikó szervezésével.

 

 

Reményteljes jövő Istentől

Ökumenikus Világimanap Sárkeresztesen

Ahogy a világ számos pontján, úgy Sárkeresztesen is együtt imádkoztak és dicsőítették Istent a keresztyén testvérek az Ökumenikus Világimanap alkalmából a református templomban 2022. március 4-én 17 órától. A téma a reménység volt, a Jeremiás könyve 29. fejezetének 11. verse alapján: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok”. Az idei világimanapot az Angliában, Walesben és Észak-Írországban élő keresztyén nők készítették elő.

 

Mintegy 30-an gyűltünk össze, katolikusok és reformátusok, férfiak és nők egyaránt. Tizenkét nőtestvér szolgált a liturgia keretében: elhangzottak imádságok (kezdő, bűnvalló, hálaadó és közbenjáró imádság, valamint külön imádkoztunk a békéért), köszöntés, énekek, országismertető, ige, áhítat, három női hang a szegénység, a félelem és az elszigeteltség témájában, valamint áldás. A liturgia során az előkészítő bizottság ajánlása szerint mi is hét gyertyát gyújtottunk meg, amelyek által a fény jelképezte a reménységet, a hét gyertya pedig a világ hét régióját jelenítette meg.

Az áhítatban elhangzott, hogy a reménység aktuális téma volt Jeremiás próféta idejében, és aktuális ma is, amikor egy világjárvány és egy háború csüggeszthet el bennünket, nem beszélve saját, egyéni nehézségeinkről, problémáinkról. Mi az, ami reményt adhat a reménytelennek tűnő helyzetekben? A kesergés nyilvánvalóan nem segít. Helyette nézzük meg, mit tanácsol Isten a száműzetésben élő népének!

„Így szól a Seregek URa, Izráel Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is! (Jer 29:4–7)

Vagyis: éljék meg a jelent, amely adatott számukra, és tegyék azt, amire Isten hívja őket. Ez számunkra is aktuális üzenet. Nem arról van itt szó, hogy csupán élvezzük a világi dolgokat, és saját önző vágyainkat kövessük, hanem éljünk úgy a jelenben, hogy lássuk meg azokat a csodálatos ajándékokat, áldásokat, amelyeket Istentől kaptunk, használjuk ezeket az Ő dicsőségére, és legyünk áldássá mások számára.

A jelen megélésével együtt le kell tennünk a múltat: a nehézségeinket, bűneinket, terheinket, csalódásainkat Isten kezébe. Az 1Thessz 5:18-ban olvashatjuk: „mindenért hálát adjatok”. Jézus kereszthalálával eltörölte a mi vétkeinket, és Isten Krisztuson keresztül tisztának lát bennünket. Ha terheinket le tudjuk tenni, megszülethet az Isten iránti hála a szívünkben, és akkor valóban mindenért hálát tudunk majd adni, az örömökért és a nehézségekért egyaránt, mert meglátjuk, hogy minden a javunkra volt.

Hálás szívvel tekintve a múltra és megélve a jelent, az Úrra figyelve, szeretettel fordulva Isten és embertársaink felé adhat igazán reményteljes jövőképet számunkra. Ez csak Isten segítségével sikerülhet: „Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jer 29:12–13).

A Jeremiás korában élő nép még nem tudta, de mi már tudjuk, hogy Isten terve Jézus Krisztusban öltött testet. Ha Benne bízunk, Őt követjük, és az örök élet perspektívájából tudunk tekinteni az életünkre, akkor a reményteljes jövőkép valósággá válhat számunkra.

Az alkalmat követően szeretetvendégséget tartottunk, amelynek során lehetőségünk volt testvéri beszélgetésekre is. Hálát adunk Istennek, aki megáldotta a világimanapi együttlétünket, és köszönjük minden kedves testvér szolgálatát, segítségét és részvételét.

Ujváriné Császár Boglárka

 

     


WDPI imádsága

A Világimanapi Nemzetközi Szervezet (World Day of Prayer International) a következő imádságot fogalmazta meg a március 4-i alkalom kapcsán:

Múlt, a jelen és a jövő Istene,
Gondolataink most az Ukrajnában és a környező országokban élő testvéreinkkel. Értük könyörgünk, akik félelemben és a reménytelenségben töltik napjaikat. Imádkozunk azokért, akik szerettüket elveszítették a harcokban, és azokért, akik menekülni kényszerülnek.
Kérünk, vess véget a gyűlölködésnek, a háborúnak.
Adj bölcsességet az államok vezetőinek, hogy döntéseikkel a békét munkálják!
Imádkozunk a világ minden más régiójáért is, ahol konfliktusok vannak, ahol békétlenség vagy elnyomás uralkodik.
Azért imádkozunk, hogy kiengesztelődés győzze le a gyűlöletet,
béke diadalmaskodjon minden háború felett,
és remény váltsa fel a kétségbeesést,
és hogy a világgal és velünk kapcsolatos terveid beteljesüljenek!
Istenünk, a te nagy irgalmadban bízva kérjük, hallgasd meg imádságunkat!
Ámen

 

 

 


Nyomtatott világimanapi kiadványok

A MEÖT Női Bizottsága ebben az esztendőben – mivel egyre több gyülekezet a honlapról tölti le a füzetet – korlátozott számban nyomtatott világimanapi anyagokat. Budapesten a Deák tér 2. szám alatt, az Evangélikus Múzeum mellett található Huszár Gál könyvesboltból azonban elvihetőek imanapi plakátok és igéslapok.

Áldott készülést kívánunk!

 

 

A reményteljes jövő felé – a háború árnyékában

Közös imádságra hívunk! – a MEÖT Női Bizottsága elnökének üzenete

 

Március 4-én földünk keresztényeinek jelentős része Angliára, Walesre és Észak- Írországra fog figyelni. – írtam barátaimnak február első napjaiban. De, vajon most tényleg csak rájuk figyel a világ? Idén az Egyesült Királyságban élő asszonyok készítették el a világimanapi alkalom liturgiáját, mégis valamennyien az Ukrajna földjén folyó háborúra tekintettel olvassuk majd az igei bátorításokat, fogalmazzuk saját imádságunkat.
Március hónap első péntekjén az imanapra választott igevers igazi bátorítás: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Jer.29,11. Ez a biztatás nem csupán egy világjárvány pusztításában, az imanapra készülődés időszakában adhatott erőt, hanem most is, amikor szembesülünk a háborús helyzettel.

Világimanap Felkészítő 2022

Anglia, Wales és Észak-Írország

  

Felkészülés értesítő letöltése (pdf / jpg)

 

A 2022. esztendőben – a járványhelyzetre való tekintettel –a Világimanap előkészítő konferenciáját nem személyes jelenléttel tartjuk meg.

A gyülekezeteket, nőcsoportokat a MEÖT Női Bizottsága keretén belül működő imanapi munkaközösség e videóval is segíti a március 4-i alkalomra való felkészülésben.

 

A videó teljesképernyős megjelenítéssel ide kattintva érhető el!

 

 

 

 

Felkészítő online konferenciához (02.12. szombat 10 óra) itt lehet majd csatlakozni:

https://meet.google.com/hcp-okgj-dxv

 

 


Letölthető dokumentumok 2022

Anglia, Wales és Észak-Írország

A Világimanap (World Day of Prayer) anyagokat nemzeti vagy helyi bizottságok és partner szervezetek által szervezett világimanapi alkalmak kizárólagos felhasználására készítették el. Másként nem terjeszthetők, és sokszorosíthatók a Világnap Nemzetközi Bizottság (WDPIC) külön engedélye nélkül.
Korlátozott sokszorosítási jogok biztosítottak a bibliatanulmányozás, istentiszteleti liturgia, országbemutató, gyermekprogram, az angliai, walesi és észak-ír Világimanap Bizottság által komponált dalok és fényképek nyomtatásban vagy elektronikus úton való terjesztéséhez az imanapot megtartó gyülekezetek, felekezeti közösségek számára, ha megfelelő módon megjelölik a bemutatott anyagok forrását.

 

1. Plakát  (pdf jpg)

2. Könyvjelző (pdf  / jpg (előlap) / jpg (hátlap))

3. Füzet (pdf)

4. Címlapkép

5. Felkészülés értesítő (pdf / jpg)

6. Fotók (zip /zip / Google Drive)

7. Országismertető képekkel (pdf)

8. Gyermek munkalap (pdf)

9. Gyermekprogram forrásanyag (pdf)

10. főcímdal – szöveg (pdf)

11. főcímdal – feldolgozás zongorán (mp3)

12. főcímdal – gyerekek előadásában (mp3)

13. Miatyánk walesi nyelven (mp4)

 
 


 

 


Készülünk a 2022-es esztendő világimanapi alkalmára


Az idei év liturgiáját Anglia, Wales és Észak-Írország imanapi bizottságának tagjai fogalmazták meg. Kérdezhetnék a testvérek, vajon Skócia miért maradt ki az együttműködésből, hiszen ők is az Egyesült Királyság részei? A válasz nagyon egyszerű: Nagy-Britanniának ebben a negyedik tagországában önálló világimanapi szervezet működik, így természetesnek tartották azt, hogy a mostani istentiszteleti alkalom előkészítésében nem vesznek részt.

Igy is nehéz feladat hárul a hazai világimanapi alkalmak szervezőire, hiszen az egy országon, az Egyesült Királyságon belül három eltérő etnikummal, kultúrával rendelkező régiót kell bemutatniuk. Ebben kívánunk a segítségükre lenni a folyamatosan feltöltésre kerülő anyagokkal, és a február első napjaiban megjelenő un. előkészítő You Tube videónkkal.

Szeretnénk, ha erőteljesen szólalhatna meg hazai alkalmainkon is a március 4-i imanap bibliai üzenete: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek.” (Jer.29,11.)
Már a tavalyi esztendőben is, amikor Vanuatu asszonyaival imádkoztunk együtt, felhívtuk a testvérek figyelmét arra, hogy a témák kiválasztása, az igeversek megjelölése évekkel azelőtt történik, hogy az adott ország sorra kerülne. A Csendes óceániai szigetország asszonyai által választott bátorító üzenet megdöbbentő aktualitással bírt a Covid-19 világjárvány harmadik hullámában: Biztos alapra építsünk!
Idén, amikor a vírus újabb erősödését tapasztaljuk, az angol, walesi és észak-ír nőtestvérek által választott igevers Jeremiás könyvéből, szinte a „bizalom balzsamjaként” hat ránk. Bátorít, hogy a szenvedések idején helyezzük bizalmunkat Istenbe!

Áldott készülődést kívánunk hazai gyülekezeteinknek, az ökumenikus közösségeknek!

A MEÖT Női Bizottsága nevében:

B. Pintér Márta evangélikus lelkész, bizottsági elnök

 

Bevezető szöveg letöltése: PDF formátumban

Joomla templates by a4joomla