• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

HÚSVÉTI KÖSZÖNTÉS 2024 TAVASZÁN

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

„Én élek, ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

 

Kép forrása: Pinterest.

magyar pdf / angol pdf

 

 

Húsvét az élet ünnepe. Halál felett győzött az Élet. Jézus vallja s ígéri: Én élek, ti is élni fogtok. (Jn.14,19). A halál felett győzedelmes Úr él. Hozzá minden élethelyzetben fordulhatunk. Az, aki él, minket is éltet. Valljuk, hogy nincs nagyobb érték és kincs, mint a Krisztusban való lét. A földi élet a maga sokszínű megjelenésében isteni ajándék. A beszélni még alig tudó gyermek mosolya, az életre készülő serdülő vidámsága és a házasságra induló fiatal pár boldogságot sugárzó tekintete mind-mind visszatükrözi az élet örömét és szépségét. A felnőtt és idős kor is tartogat örömöt hivatásunk teljesítésének eredményeiben és előre jutásunk reményében.

Amikor azonban Jézus az élet ígéretéről szól, nemcsak a földi élet értékét és szépségét rajzolja gondolataink mezsgyéjére, hanem az örök élet ajándékát is. Ő, aki győzött a halál felett, minket is részesíteni kíván az elmúlás fájdalmas valóságán túlmutató élet ígéretében. Ott nem lesz tér, idő és földi testiség korlátja, ott nem lesz sírás és csalódás. Ez az első húsvét eseményének ígérete.

Az a Jézus, aki ismeri nyugtalan szívünk minden rezdülését, tanítványait így köszönti húsvét után: Békesség nektek! (Lk 24,36). Nyugalmat áraszt és belső harmóniát ébreszt övéi gondolatvilágában.

Szava ellentmond minden háborúságnak, gyűlölködésnek és pusztító erőszaknak.

Húsvéti imádságunk ez lehet: teremts köztünk békét Urunk mindenütt világban. Hadd legyünk mi képviselőid életet teremtő, értéket megőrző és békességért kiáltó szent akaratodnak.

 

2024 Húsvétján!

 

 

 


N Y I L A T K O Z A T

Vallási közösségek vezetőiként tiltakozásunkat fejezzük ki a vallási jelképek, szentségek és szent helyek meggyalázása, kigúnyolása ellen.

 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
Steinbach József református püspök, elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
Dr. Veres András katolikus püspök, elnök

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
Heisler András elnök

Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH)
Győrfi László választmányi elnök

Magyarországi Muszlimok Egyháza
Sulok Zoltán Szabolcs elnök

 

 

Nyilatkozat a susai Székesegyház elleni támadásról

mint az örmény-azeri háború eszkalálódásának lehetőségéről

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szomorúan értesült arról, hogy a hegyi-karabahi konfliktusban október 8-án az azeri erők súlyos károkat okoztak a susai Megváltó Krisztus Székesegyházban. Osztozunk örmény keresztény testvéreink fájdalmában. A támadás jelentősen hozzájárulhat a harcok eszkalálódásához, azzal, hogy az etnikai konfliktus egyre inkább vallási színezetet ölt. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a konfliktusban érintett vallási vezetőket, keresztényeket és muszlimokat, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg mindent a további pusztítás megakadályozásáért, a harcok beszüntetéséért és a békés rendezésért. „… hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

(ApCsel17,17-28).

Nyilatkozat letöltése: PDF 

 

Támogató nyilatkozat a házasság hete rendezvénysorozatról

 


Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy teljes életet csak embertársainkkal való építő közösségben élhetünk.
Hisszük, hogy Isten azért teremtett bennünket férfivá és nővé, hogy egymással összefogva a föld jó gazdái, a mindennapi életben és a társadalom építésében egymás segítői, házastársként pedig az élet továbbadói lehessünk. Valljuk, hogy a házasság Isten igéje alapján, a Biblia tanítása szerint elrendelt szövetség. A férfi és a nő egysége, szeretettel teli együttműködése biztonságos otthont, reményteljes jövőt és szilárd alapot nyújthat a jelen és a jövő nemzedékeinek.
Egyházi közösségeinkben, intézményeinkben és társadalmi szolgálatunk során készségesen segítjük tehát a magyarországi házasságokat, családokat és mindazoknak a szolgálatát, akik a házasságok és a családok megerősítésén fáradoznak. Ennek részeként örömmel támogatjuk a következő napokban sorra kerülő házasság hete egyre szélesebb körű rendezvénysorozatát is.


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége

 

 

Nyilatkozat a Református Egyház Ráday Kollégiumának tűzeste kapcsán

 

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Elnöksége mély megrendüléssel fogadta, hogy a Református Egyház Ráday Kollégiumában tűz ütött ki. Együttérzésünket fejezzük ki elsősorban a szülőkkel, az intézménnyel és a református testvéregyházzal.

 

 

Joomla templates by a4joomla