• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Tulajdonosi köszöntés

 

Igen tisztelt Olvasó!


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nevében – úgy is, mint a Theologiai Szemle folyóirat tulajdonosának nevében – nagy örömmel köszöntjük nevezett folyóirat honlapjának minden kedves olvasóját.

Az Ökumenikus Tanács tanulmányi munkája számára mindig nagy segítséget jelentett a Theologiai Szemle forrásként és médiumként egyaránt. A Szemle és a Tanács azon túl, hogy a tudományos teológiai műhelymunkában óhatatlanul találkoznak abban is közösek, hogy az elmúlt 70 esztendőben történelmi és politikai korszakokon keresztül igyekeztek – kisebb nagyobb akadályoztatások közepette – szolgálni a közös teológiai eszmélődést, a közös krisztusi fellépést, tehát Krisztus népének és ügyének egységét, együttes megjelenését.

Hisszük, hogy ez a jövőben is így lesz. Az Ökumenikus Tanács a különböző bizottságaiban végez teológiai, missziói és szociáletikai munkát, amelyhez a legautentikusabb forrást és a legkézenfekvőbb médiumot továbbra is a Theologiai Szemle biztosítja.

Isten áldását kívánjuk a szerzőknek, a szerkesztőknek és a kiadónak a munkájára és minden kedves olvasó épülésére.

Steinbach József elnök
Dr. Fischl Vilmos főtitkár

 

Szerkesztőségi köszöntés


Kedves Olvasó!

Mint a Theologiai Szemle főszerkesztője és a Szerkesztőbizottság elnöke örömmel köszöntjük e patinás, közel 90 esztendős ökumenikus, teológiai szakfolyóirat honlapjának minden kedves olvasóját.

Mint ismeretes, e folyóiratot Csikesz Sándor alapította 1925-ben Debrecenben, de hamarosan bekapcsolódtak a munkába a soproni teológiai fakultás professzorai is. A lap így nagy utat járt be a teológiai eszmélődést, az ökumenikus együttműködést, a történelmi és politikai változásokat illetően egyaránt. Ez utóbbi hullámvölgye elérte azt a pontot is, amely egy évtizedes némaságra ítélte a folyóiratot 1948-58 között.

Az utóbbi évtizedben a 80 és a 85 éves évfordulók alkalmával méltó módon emlékeztünk a Theologiai Szemle történetére, történelmi szerepére, változásaira, formálódásaira, jelenlegi állapotára és a jövőbeni elvárásokra. E honlapon ezekből az írásokból szerezhetünk hiteles információkat a múltat és a jelent illetően egyaránt.

Tehát az említett évfordulós írások egy részének megjelenítésével teszünk eleget annak az elvárásnak, hogy e honlap olvasója tiszta és világos képet kapjon a Theologiai Szemle vállalt küldetéséről és annak betöltéséről. Szívből reméljük, hogy a visszatekintések nem csak reális képet adnak a Theologiai Szemléről, hanem az érdeklődést is felkeltik annak mélyebb megismerésére, a rendszeres olvasásra s szerzőként a munkában való aktív részvételre.

Ennek érdekében a honlapot negyedévente frissítjük mind a tallózás menüben, mind pedig a jelenben folyó munkát illetően. Ennek megfelelően egy külön menüben közöljük a legutóbb megjelent szám tartalomjegyzékét és főszerkesztői üzenetét. S hogy az egész, lassan egy évszázadot magába foglaló munkát bemutassuk – ha közvetetten is, de elérhetővé tegyük – ebben a menüpontban tesszük elérhetővé a Szemle elektronikusan rendelkezésre álló repertóriumát, illetve az elmúlt évek szerkesztett tartalomjegyzékét is.

A személyesség és a személyes kapcsolat kifejezése és megélése érdekében az elérhetőségeink menüben közzétesszük a Szerkesztőbizottság tagjainak nevét, a lap megjelenésével kapcsolatos információkat, valamint azoknak a szerkesztőknek a rövid bemutatkozását, akik ezt rendelkezésünkre bocsátották.

Isten áldása kísérje e honlap tanulmányozását, látogatását.

Dr. Korányi András elnök
Dr. Bóna Zoltán főszerkesztő

 

 

Joomla templates by a4joomla