• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

Tartalomjegyzék 2020/03

 

A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE
BÓNA ZOLTÁN:
A Covid–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

SZÓLJ, URAM!
PAPP JÁNOS:
Érték a normalitás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

TANÍTS MINKET, URUNK!
CSABAI ÁGNES:
Kulturális transzfer Szíria, Palesztina
és Egyiptom között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
BAKOS ISTVÁN:
A démonhit pasztorálpszichológiai szemlélete
a jósiási kultuszcentralizációs törekvések elôtt 138
BLÁZY ÁRPÁD:
Az eucharisztia gyökereirôl . . . . . . . . . . . . . . . . 146
TIKÁSZ ÁBEL:
Református igehirdetés a 20. századi
magyar lelkészregényekben . . . . . . . . . . . . . . 155
BACSÓ BENJÁMIN – JÓFÖLDI SZILÁRD AMADÉ:
A magyar baptista ifjúság néhány jellemzôje
és missziológiai kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . 161
BERÉNYI GYÖRGY:
A neoprotestánsok és a nemzetközi egyházi
szervezetek kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

KITEKINTÉS
BÓNA ZOLTÁN:
A Trianondiktátum háttérlelkiségérôl . . . . . . . . . 173
BOGNÁR GERGELY:
Mit üzen az idô? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
LABORCZI PÁL:
A hit magánügy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
PÁKOZDY LÁSZLÓ MÁRTON:
Mi Sámsonnal emlékezünk . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ÖKUMENIKUS SZEMLE
CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR:
Az eucharisztikus egyháztan
és az ökumené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

KÖNYVSZEMLE
SZIGETI JENÔ:
Tallózgatás teológus szemmel . . . . . . . . . . . . . . 186
CSOHÁNY JÁNOS:
Ötvös László:
A békési egyházmegye története . . . . . . . . . . 189
TÓTH MÁRTA DÓRA:
Karasszon István:
Az ószövetségi teológia
történetéhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

 

 

Joomla templates by a4joomla