• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

Reményteljes jövő Istentől

Ökumenikus Világimanap Sárkeresztesen

Ahogy a világ számos pontján, úgy Sárkeresztesen is együtt imádkoztak és dicsőítették Istent a keresztyén testvérek az Ökumenikus Világimanap alkalmából a református templomban 2022. március 4-én 17 órától. A téma a reménység volt, a Jeremiás könyve 29. fejezetének 11. verse alapján: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok”. Az idei világimanapot az Angliában, Walesben és Észak-Írországban élő keresztyén nők készítették elő.

 

Mintegy 30-an gyűltünk össze, katolikusok és reformátusok, férfiak és nők egyaránt. Tizenkét nőtestvér szolgált a liturgia keretében: elhangzottak imádságok (kezdő, bűnvalló, hálaadó és közbenjáró imádság, valamint külön imádkoztunk a békéért), köszöntés, énekek, országismertető, ige, áhítat, három női hang a szegénység, a félelem és az elszigeteltség témájában, valamint áldás. A liturgia során az előkészítő bizottság ajánlása szerint mi is hét gyertyát gyújtottunk meg, amelyek által a fény jelképezte a reménységet, a hét gyertya pedig a világ hét régióját jelenítette meg.

Az áhítatban elhangzott, hogy a reménység aktuális téma volt Jeremiás próféta idejében, és aktuális ma is, amikor egy világjárvány és egy háború csüggeszthet el bennünket, nem beszélve saját, egyéni nehézségeinkről, problémáinkról. Mi az, ami reményt adhat a reménytelennek tűnő helyzetekben? A kesergés nyilvánvalóan nem segít. Helyette nézzük meg, mit tanácsol Isten a száműzetésben élő népének!

„Így szól a Seregek URa, Izráel Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is! (Jer 29:4–7)

Vagyis: éljék meg a jelent, amely adatott számukra, és tegyék azt, amire Isten hívja őket. Ez számunkra is aktuális üzenet. Nem arról van itt szó, hogy csupán élvezzük a világi dolgokat, és saját önző vágyainkat kövessük, hanem éljünk úgy a jelenben, hogy lássuk meg azokat a csodálatos ajándékokat, áldásokat, amelyeket Istentől kaptunk, használjuk ezeket az Ő dicsőségére, és legyünk áldássá mások számára.

A jelen megélésével együtt le kell tennünk a múltat: a nehézségeinket, bűneinket, terheinket, csalódásainkat Isten kezébe. Az 1Thessz 5:18-ban olvashatjuk: „mindenért hálát adjatok”. Jézus kereszthalálával eltörölte a mi vétkeinket, és Isten Krisztuson keresztül tisztának lát bennünket. Ha terheinket le tudjuk tenni, megszülethet az Isten iránti hála a szívünkben, és akkor valóban mindenért hálát tudunk majd adni, az örömökért és a nehézségekért egyaránt, mert meglátjuk, hogy minden a javunkra volt.

Hálás szívvel tekintve a múltra és megélve a jelent, az Úrra figyelve, szeretettel fordulva Isten és embertársaink felé adhat igazán reményteljes jövőképet számunkra. Ez csak Isten segítségével sikerülhet: „Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jer 29:12–13).

A Jeremiás korában élő nép még nem tudta, de mi már tudjuk, hogy Isten terve Jézus Krisztusban öltött testet. Ha Benne bízunk, Őt követjük, és az örök élet perspektívájából tudunk tekinteni az életünkre, akkor a reményteljes jövőkép valósággá válhat számunkra.

Az alkalmat követően szeretetvendégséget tartottunk, amelynek során lehetőségünk volt testvéri beszélgetésekre is. Hálát adunk Istennek, aki megáldotta a világimanapi együttlétünket, és köszönjük minden kedves testvér szolgálatát, segítségét és részvételét.

Ujváriné Császár Boglárka

 

     

Joomla templates by a4joomla